Pacemaker och AV-node(knutan) eller His-bundle-ablation

 

Om läkemedlet eller kombinationen av läkemedel som din läkare har ordinerat inte kan kontrollera din puls eller orsakar biverkningar kan en AV-node-ablation och pacemakerimplantation föreslås.

AV-knutansablation är en kateterintervention som blockerar överföringen av snabba elektriska impulser från förmaken (övre hjärtkammare) till kammarna (nedre hjärtkammare). Vävnaden i AV-noden, som elektriskt förbinder förmaken och kammarna, förstörs med radiofrekvent energi som producerar en komplett AV-blockering.

För att bibehålla normal ventrikelhastighet implanteras en pacemaker före en ablationsprocedur. Pulsen kontrolleras artificiellt av pacemakern, trots permanent pågående förmaksflimmer. Proceduren är enkel och tar inte lång tid, men som din läkare kommer att förklara för dig före ingreppet måste du vara medveten om att detta är ett oåterkalleligt tillstånd. Din hjärtfrekvens kommer att kontrolleras av pacemaker i resten av ditt liv (pacemakerberoende). Detta anses vara det sista valet för att kontrollera din puls om alla tidigare ingrepp misslyckats. Det är därför mer sannolikt att denna procedur rekommenderas till äldre patienter.

Hur görs det?

Kateterablation är en perkutan procedur som utförs under lokalbedövning. Läkaren för in långa, tunna, elastiska rör (katetrar) i venerna i ljumsken och för in dem i hjärtat. Kateterspetsen levererar radiofrekvent energi (värme) till det lilla området av hjärtvävnad som ska förstöras. Ärrvävnad leder inte impulserna.

Pacemaker-implantation måste utföras före ablation av AV-knutan för att kamrarna ska slå ordentligt. Implantationen av pacemaker äger rum flera veckor före ablation för att säkerställa att enheten fungerar tillfredsställande och stabilt. Hjärtrytmen är efter ablation helt beroende av pacemakern och du behöver inte ta läkemedel för att kontrollera hjärtfrekvensen.
En AV-node-ablation har hög framgångsfrekvens.

Läs mer om: ”Komplikationer”

Läs mer om: ”Hur bör jag förändra mitt liv?”


Relaterade sidor

ANVÄNDBARA VERKTYG

Förbered dig inför det första läkarbesöket med en checklista

Ladda ner

Diagnos av förmaksflimmer och uppföljningschecklista

Ladda ner

Förbered dig för din kateterablation med en checklista

Ladda ner

Hitta min specialist

Läs mer

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan underlätta förberedelserna inför dina vårdbesök