Finansieringsstöd

Upptäck webbplatsen och dela den med dina patienter

Hjälp dina patienter att förstå förmaksflimmer, tecken, symtom och behandlingar på engelska, franska, italienska, spanska, svenska, polska, portugisiska, ryska och tyska.

Afibmatters.org är en utbildningswebbplats som utformats av hälso- och sjukvårdspersonal och patienter för personer som lider av förmaksflimmer samt deras familjer och vårdare.

Denna informativa och enkla webbplats är utformad för att öka medvetenheten om förmaksflimmer och vikten av att det upptäcks och behandlas på rätt sätt. Det är en pålitlig resurs som patienter och läkare kan använda som en del av ett behandlingsprogram.

Webbplatsen är upplagd på ett enkelt, lättbegripligt sätt, som är både användarvänligt och kompatibelt med mobila enheter.

Du kanske också vill se bildserien om hjärttakyarytmier och patientvärden samt preferenser för hur de ska skötas.

 

EHRA:s webbplats för patienter – afibmatters.org – stöds av Bayer AG, Daiichi Sankyo Europe GmbH och Bristol-Myers Squibb och Pfizer Alliance i form av utbildningsstipendier.

Det vetenskapliga innehållet har inte på något sätt påverkats av sponsorerna.