Finansieringsstöd

Upptäck webbplatsen och dela den med dina patienter

Hjälp dina patienter att förstå förmaksflimmer: dess tecken, symtom och behandlingar på arabiska, kinesiska, holländska, engelska, franska, tyska, italienska, spanska, svenska, polska, portugisiska och ryska.

Afibmatters.org är en utbildningswebbplats som utformats av hälso- och sjukvårdspersonal och patienter, för personer som lider av förmaksflimmer, samt deras familjer och vårdare.

Denna informativa och enkla webbplats är utformad för att öka medvetenheten om förmaksflimmer och vikten av att det upptäcks och behandlas på rätt sätt. Det är en pålitlig resurs som patienter och läkare kan använda som en del av ett behandlingsprogram.

Webbplatsen är upplagd på ett enkelt, lättbegripligt sätt, som är både användarvänligt och kompatibelt med mobila enheter.

Du kanske också vill se bildserien om hjärttakyarytmier och patientvärden, samt preferenser för hur de ska skötas.


ANVÄNDBARA VERKTYG

Förbered dig inför det första läkarbesöket med en checklista

Ladda ner

Diagnos av förmaksflimmer och uppföljningschecklista

Ladda ner

Förbered dig för din kateterablation med en checklista

Ladda ner

Hitta min specialist

Läs mer

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan underlätta förberedelserna inför dina vårdbesök