Återställa en normal hjärtrytm och förhindra återfall

Ibland, när du har en episod av förmaksflimmer, återställs den normala rytmen utan behandling. Om detta inte inträffar eller om du har symtom under dina förmaksflimmer kan din läkare föreslå att du återställer din hjärtrytm till en normal rytm (sinusrytm). Detta kallar vi rytmkontroll.

Vid val av rytmkontrollstrategi finns det två alternativ för att återställa den normala sinusrytmen: med läkemedel (farmakologisk konvertering) och med elektrisk konvertering.

Innan du genomgår en elkonvertering, oavsett om den är elektrisk eller farmakologisk, kan din läkare kräva att du tar antikoagulantia (blodförtunnande medel) under minst 4 veckor före ingreppet. Din läkare kan annars vilja utesluta eventuella blodproppar i hjärtat genom att utföra en specifik ultraljudundersökning av hjärtat som kallas transesofagealt ekokardiografi före elkonverteringen. Du måste också fortsätta med dina antikoagulantia under minst fyra veckor efter elkonverteringen för att minska risken för stroke. Beroende på den totala risken för stroke kan din läkare be dig fortsätta att ta ett blodförtunnande medel resten av livet.

 

 • Läkemedel

Återställning av normal rytm kan göras med medicinering. Detta kallas farmakologisk konvertering. Läkemedel kan också användas för att förhindra återfall i förmaksflimmer.

Läkemedel som används för att återställa sinusrytmen och för att minska episoder med förmaksflimmer kallas ”antiarytmika” och de som används mest är:

  • Flekainid (Tambocor)
  • Dronedaron (Multaq)
  • Sotalol
  • Amiodaron (Cordarone)
  • Propafenon
  • Disopyramid (Durbis)

 

Antiarytmika modifierar den elektriska aktiviteten i hjärtceller, vilket gör det lättare att återställa normal sinusrytm. Förutom att konvertera förmaksflimmer kan de antiarytmiska läkemedlen också bidra till att upprätthålla normal sinusrytm och minska risken för att återfå förmaksflimmer.

Ibland kan du behöva prova flera antiarytmika innan du hittar den som passar dig bäst. Eftersom inte alla antiarytmika är lämpliga för alla patienter, kommer din läkare att avgöra vilket läkemedel som är lämpligast för dig beroende på dina andra medicinska tillstånd.

Vissa antiarytmika, såsom amiodaron, kan ge allvarliga biverkningar. Din läkare kommer att kontrollera dig regelbundet för att säkerställa att det är säkert att fortsätta att ta detta läkemedel. Det kan också bli nödvändigt att övervaka läkemedlet med blodprover. Din läkare kommer att hjälpa dig att välja det bästa antiarytmiska läkemedlet för din kliniska situation och diskutera fördelarna och eventuella biverkningar.

 

 

Läs mer om: ”Hur bör jag förändra mitt liv?”


Relaterade sidor

ANVÄNDBARA VERKTYG

Diagnos av förmaksflimmer och uppföljningschecklista

Ladda ner

Förbered dig för din kateterablation med en checklista

Ladda ner

Förbered dig inför det första läkarbesöket med en checklista

Ladda ner

Hitta min specialist

Läs mer

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan underlätta förberedelserna inför dina vårdbesök

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.