Fetma

Det finns ett tydligt samband mellan fetma och förekomsten av förmaksflimmer. Risken ökar i takt med att kroppsmassaindex (Body Mass Index – BMI = vikt i kg dividerat med längden i meter) ökar.

Fetma kan dessutom öka risken för komplikationer från förmaksflimmer, såsom tromboemboliska händelser och stroker. Fetma inverkar också negativt på ablationsbehandling av förmaksflimmer. Risken för att förmaksflimmer återuppstår är större efter ett lyckat ingrepp.

Att vara överviktig ökar också chansen att utveckla riskfaktorer som är individuellt kopplade till möjligheten att utveckla förmaksflimmer:

  • Ökat blodtryck (hypertoni)

Patienter med hypertoni har en 1,7-faldigt ökad risk att utveckla förmaksflimmer. Det utgör dessutom en oberoende riskfaktor när det gäller att utveckla tromboembolism till följd av arytmi. Att behandla hypertoni är inte bara viktigt för att förebygga förmaksflimmer, utan också för att minska risken för tromboembolism. Viktnedgång utgör en del av hur högt blodtryck kan behandlas.

  • Kärlsjukdomar och myokardisk infarkt

Risken för att utveckla förmaksflimmer ökar med 60-77 % hos patienter som har haft en hjärtinfarkt.

  • Diabetes mellitus

Incidenter med förmaksflimmer är dubbelt så hög hos patienter med diabetes. Liksom i fallet med hypertoni, ökar det också risken för att utveckla tromboembolism.

  • Sömnapné

Överviktiga patienter löper en ökad risk att utveckla obstruktiv sömnapné (OSA). På grund av att strupen stängs till genom överskott av fettmassa uppstår en andningspaus under sömnen. Detta inverkar sedan negativt på sömnkvaliteten. Det är också förenat med en ökad risk för dödsfall, att kardiovaskulära händelser inträffar, samt att risken för förmaksflimmer ökar. Chansen att behandlingen av förmaksflimmer (genom medicinering eller ablation) blir framgångsrik är lägre hos patienter med OSA – därför utgörs behandlingen av OSA av en kombination av kontinuerligt positivt luftvägstryck (CPAP – Continuous Positive Airway Pressure) och viktnedgång.

På grund av det uppenbara sambandet mellan fetma och risken för förmaksflimmer, utgör viktminskning en viktig beståndsdel vid behandlingen av denna arytmi. Det kan leda till att behandlingar av förmaksflimmer undviks eller minskas. För patienter som genomgår ablationsbehandling minskar viktnedgång risken med ingreppet och ökar framgångsfrekvensen.


Relaterade sidor

ANVÄNDBARA VERKTYG

Förbered dig inför det första läkarbesöket med en checklista

Ladda ner

Diagnos av förmaksflimmer och uppföljningschecklista

Ladda ner

Förbered dig för din kateterablation med en checklista

Ladda ner

Hitta min specialist

Läs mer

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan underlätta förberedelserna inför dina vårdbesök