Författare och innehåll

Webbplatsen afibmatters.org har utvecklats under ledning av European Heart Rhythm Association vid European Society of Cardiology (ESC).

Innehållet på den här webbplatsen är originaltexter och baserar sig på rekommendationer enligt europeiska riktlinjer för bästa praxis.

Arbetsgrupp:

2011-2013

Prof. Gregory YH Lip/ordförande
Prof. Jean-Yves Le Heuzey/bitr. ordförande
Docent Prof. Hernandez Madrid Antonio
Dr Deirdre Lane
Dr Maxim Didenko
Prof. Christian Sticherling
Prof. Richard Schilling
Ms. Mellanie True Hills

2013-2015

Prof. Maxim Didenko/ordförande
Prof. Helmut Puererfellner/ bitr. ordförande
Dr Natasja de Groot
Dr Alexander Romanov
Dr Christian Meyer
Docent Prof. Martin Martinek
Docent Hernandez Madrid Antonio
Dr Deirdre Lane
Prof. Jean-Yves Le Heuzey
Prof. Richard Schilling
Ms. Mellanie True Hills

2015-2017

Dr Natasja de Groot/ordförande
Dr Dipen Shah
Dr Mark J Earley
Dr Maria Grazia Bongiorni
Dr Christian Meyer
Docent Prof. Martin Martinek
Dr Reinder Evertz

2017-2018

Dr Christian Elsner/ordförande
Dr Dipen Shah
Dr Natasja de Groot

 

2018-2020

Dr Francisco Manuel Moscoso Costa
Biträdande prof. Lidija Poposka
Dr Barbara Kommata
Biträdande prof. Natasja De Groot

 

2020-2022

Dr David Duncker, ordförande
Dr Barbara Kommata
Dr Rodrigue Garcia
docent Dominik Linz
docent Federico Guerra
Prof. Jean-Claude Deharo (patientsamordnare)
 
 


DR BARBARA KOMMATA

Dr Barbara Kommata är heltidsarbetande kardiolog-elektrofysiolog vid arytmicentret, avdelningen för kardiologi vid Uppsala universitetssjukhus i Sverige. Hon har också ett särskilt kliniskt och forskningsmässigt intresse för hjärtgenetik och arytmogena syndrom.


DR CHRISTIAN ELSNER

Christian Elsner är leg. läk. och har studerat företagsekonomi och humanmedicin i Leipzig och Chicago. Han har publicerat fler än 100 vetenskapliga artiklar inom hälsoekonomi och e-hälsa. Elsner har under drygt 15 år innehaft olika chefspositioner och är CFO och styrelsemedlem vid universitetskliniken i Mainz, Tyskland.


DR CHRISTIAN MEYER

Christian Meyer, leg. läk., MA, är professor inom klinisk kardiologisk elektrofysiologi vid University Heart Center i Hamburg, där cirka 2 000 ablationsbehandlingar per år utförs för att behandla patienter med hjärtarytmi. Hans huvudsakliga kliniska och forskningsmässiga intresse är livsstilsrelaterade och interventionella möjligheter att främja hjärtrytmhälsa, särskilt hos patienter med strukturell hjärtsjukdom. Han ingår i den grupp som har utvecklat appen ”AFib Companion” för att främja egenmakt hos patienter med förmaksflimmer.


PROF. CHRISTIAN STICHERLING

Dr Sticherling leder arytmienheten vid Basels universitetssjukhus i Schweiz. Han driver en välbesökt mottagning för behandling av förmaksflimmer och ansvarar för ett av de mest populära ablationsprogrammen i landet. Andra intresseområden är pacemaker-, defibrillator- och CRT-behandling samt förebyggande av plötslig hjärtdöd.


DR DAVID DUNCKER

David Duncker är överläkare inom kardiologi och elektrofysiologi. Han är biträdande chef för Hannover Herzrhythmus Centrum, Rhythmologie (Hannovers hjärtrytmcentrum) på institutionen för kardiologi och angiologi vid Hannovers medicinska fakultet. Han har erhållit nationell certifiering av det nationella hjärtsällskapet för “special rhythmology – EP and devices” (”särskild rytmologi – EP och medicinska anordningar”) samt EHRA-certifiering som specialist på medicinska anordningar. 2018 blev han privatföreläsare vid Hannovers medicinska fakultet.


DR DEIRDRE LANE

Deirdre Lane, PhD, är föreläsare inom kardiovaskulär hälsa vid Birminghams universitet i Storbritannien. Hennes huvudsakliga intresse är förmaksflimmer, med särskilt fokus på patientutbildning och patienters uppfattningar om sjukdomen och antikoagulantiabehandlingen, och hur förmaksflimmer påverkar livskvalitet och känslomässigt välbefinnande.


DR DIPEN SHAH

Professor Dipen Shah är överläkare inom kardiologiskt elektrofysiologi vid universitetssjukhusen i Genève. Han specialiserar sig på kateterablation vid komplexa arytmier, såsom förmaksflimmer, atypiskt förmaksfladder och VT med strukturell hjärtsjukdom, samt klinisk forskning för dessa arytmier och utvecklingen av ny ablationsteknik.


PROF. DOMINIK LINZ

Dominik Linz är konsulterande kliniker (vid Academisch Ziekenhuis i Maastricht), klinisk forskare (docent vid Adelaides universitet) och gästprofessor vid Köpenhamns universitet. Hans inriktning är forskning om mekanismerna bakom förmaksflimmer och kardiovaskulära riskfaktorer.


DR FEDERICO GUERRA

Dr Federico Guerra är docent i kardiologi vid Marche polytekniska universitet i Italien och arbetar även som konsult inom kardiologi vid universitetssjukhuset i italienska Ancona. Hans huvudsakliga intresseområde är samspelet mellan hjärtarytmier och hjärtsvikt.


DR FRANCISCO MOSCOSO COSTA

Dr Francisco Moscoso Costa arbetar för närvarande som kardiolog och elektrofysiolog vid Hospital Sta Cruz och Hospital da Luz i Lissabon, Portugal. Hans huvudsakliga kliniska intresse är kartläggning och ablation av hjärtarytmier. Han avslutade examensbeviset för avancerade studier i hjärtarytmihantering (Maastricht-universitetet, European Heart Academy och European Heart Rhythm Association) 2018.

Dr Costa bidrog till European Heart Rhythm Association (EHRA) som portugisisk ambassadör för de unga elektrofysiologerna (2016-2020), som ordförande för EHRA:s e-kommunikationskommitté (2019-2020) och som medlem av kommittén för det vetenskapliga programmet vid EHRA:s kongress (2019-2020).

I sitt hemland var han kassör för Portuguese Arrhythmia, Pacing and Electrophysiology Association (2017-2019), ordförande för arbetsgruppen för trombos och trombocyter vid Portuguese Society of Cardiology (2017-2019) och medlem av organisationskommittén för Portugals kardiologikongress (2018-2019).


PROF. GREGORY YH LIP

Prof. Lip är professor vid Liverpool Centre for Cardiovascular Science vid University of Liverpool och Liverpool Heart & Chest Hospital i Liverpool i Storbritannien. Han har ett mångårigt kliniskt och forskningsmässigt intresse av förmaksflimmer.


PROF. HELMUT PUERERFELLNER

Dr Pürerfellner är heltidsverksam kardiolog och chef för avdelningen för elektrofysiologi vid Ordensklinikum KH der Elisabethinen i Linz, Österrike. Avdelningen är ett välkänt institut för behandling av alla former av arytmi och tar emot patienter från Österrike och andra länder. Som nuvarande kassör i den verkställande styrelsen är han djupt engagerad i EHRA-frågor.


PROF. JEAN-CLAUDE DEHARO

Jean-Claude Deharo är professor i kardiologi vid Aix-Marseille Université i Frankrike. Han leder institutionen för hjärtelektrofysiologi vid det akademiska sjukhuset La Timone i Marseille, Frankrike. Fokus ligger på interventionell behandling av arytmier, inklusive förmaksflimmer. Pr Deharo är sedan många år ordförande i Provences kardiologiförbund, en förening för hjärtpatienter inriktad på rehabilitering. Han är även patientsamordnare på EHRA-nivå.


PROF. JEAN-YVES LE HEUZEY

Professor Jean-Yves Le Heuzey är professor i kardiologi vid Georges Pompidou-sjukhuset, René Descartes-universitetet i Paris. Han är en arytmolog och hans huvudämne är förmaksflimmer, särskilt inom området farmakologiska behandlingar, antiarytmiska och antitrombotiska läkemedel. Professor Le Heuzey är före detta ordförande för franska kardiologsällskapet (ordförandeskapet 2016–2017). Han har hållit över 450 föreläsningar, inklusive 160 för en internationell publik, och skrivit nära 250 artiklar.


BITRÄDANDE PROF. LIDIJA POPOSKA

Dr Poposka är kardiolog på heltid och arbetar på arytmiavdelningen vid University Clinic of Cardiology, Skopje, Republiken Nordmakedonien. Biträdande professor i internmedicin, kardiologi och grundläggande vetenskaplig forskning vid medicinska fakulteten.


DR MARIA GRAZIA BONGIORNI

Dr. Maria Grazia Bongiorni är docent i kardiologi och överläkare vid arytmologienheten på toraxavdelningen vid universitetsjukhuset i Pisa. Dr. Bongiorni är chef för ett internationellt remitteringscenter för ICD-, PM- och biventrikulära implantat, extraktion av transvenösa system och kateterablation. Hon är även en EHRA-medlem som har varit verksam i ett flertal kommittéer och tjänstgjort som ordförande för European Lead Extraction ConTRolled (ELECTRa) Registry.


DR MARK EARLEY

Dr. Earley är en erfaren elektrofysiolog baserad vid Barts Heart Center, St Bartholomew-sjukhuset i London. Han har ett särskilt kliniskt och forskningsmässigt intresse för kartläggning och ablation av förmaksflimmer. Han är del av den grupp som utvecklade appen AF Companion för att hjälpa AF-patienter att avgöra vilken behandling som passar dem bäst.


DR MARTIN MARTINEK

Överläkare inom internmedicin, kardiologi, angiologi och intensivvård. Europeisk ackreditering för EP, PM och ICD (EHRA).

Chef för avdelningen för medicintekniska behandlingar vid Ordensklinikum Linz Elisabethinen i Linz, Österrike. Elektrofysiolog vid Ordensklinikum Linz Elisabethinen och universitetssjukhuset i St. Pölten, Österrike.

De viktigaste forskningsområdena: Förmaksflimmer och ablation av ventrikulär takykardi


DR MAXIM DIDENKO

Maxim Didenko, leg. läk., PhD, är chef för avdelningen för interventionell arytmologi och docent vid Military Medical Academy i St. Petersburg, Ryssland samt medlem av EHRA:s utbildningskommitté sedan 2015. Han har skrivit över 100 artiklar och bokkapitel om arytmibehandling, medicintekniska produkter inom kardiologi och klinisk elektrofysiologi. Han har utvecklat och är nu redaktör för webbplatsen Cardioschool.ru för läkare och patienter. Han utför mer än 150 EP-behandlingar per år sedan mer än 15 år tillbaka (ablationer och implantat av elektroniska hjärtanordningar).


MELLANIE TRUE HILLS

Mellanie True Hills är en patient med förmaksflimmer, internationellt känd författare, grundare och vd för en icke vinstdrivande organisation och passionerad förespråkare för patienter. Hon är grundare av och vd för StopAfib.org, en global patientorganisation för förmaksflimmer vars mål är att befria världen från stroke.


DR NATASJA DE GROOT

Prof. och dr Natasja MS de Groot är verksam som kardiolog och elektrofysiolog vid Erasmus Medical Center i Rotterdam, Nederländerna. Hon är direktör för laboratoriet för translationell elektrofysiologi och huvudforskare vid Academic Center of Excellence of Atrial Fibrillation och Medical Delta Cardiac Arrhythmia Lab. Tillsammans med prof. och dr B. Brundel har hon grundat Atrial Fibrillation Innovation Platform, en stiftelse med syfte att skapa forskningsprojekt i samarbete med patienter.


REINDER EVERTZ

Dr. R. Evertz är kardiolog och arbetar heltid som elektrofysiolog vid Radboudumc, ett universitetssjukhus i Nederländerna. Han är medlem av Dutch Society of Cardiology och European Heart and Rhythm Association


PROF. RICHARD SCHILLING

Professor Schilling har etablerat forskningsprogrammet för arytmi vid St Bartholomew’s Hospital. Han driver en välbesökt klinisk praktik som specialiserar sig på interventionell ablation för komplex arytmi. Han var del av gruppen som ledde den framgångsrika sammanslagningen av Heart Hospitals och Bart Trusts kardiovaskulära enheter för att bilda Storbritanniens största hjärt-kärlcenter. Han tjänstgör för närvarande som klinisk direktör för strategisk och kommersiell verksamhet vid Barts Hospital. Han är medicinsk direktör för Arrhythmia Alliance och Atrial Fibrillation Association, två internationella välgörenhetsorganisationer som stöder patienter med hjärtrytmproblematik genom utbildning och påverkan på offentlig politik.


DR RODRIGUE GARCIA

Dr Rodrigue Garcia är kardiolog vid universitetssjukhuset i Poitiers, Frankrike. Han har både ett kliniskt och ett forskningsmässigt intresse av förmaksflimmer.


ÖVERSÄTTNINGEN AV DENNA WEBBPLATS FÖR PATIENTER HAR GRANSKATS AV:

Engelska: Dr Heather Edwards (utsedd av Brittiska hjärtrytmssällskapet – BHRS)
Franska: Groupe de travail de Rythmologie et stimulation cardiaque – prof. Jacques Mansourati och dr Jérôme Taieb
Italienska: Associazione Italiana Aritmologia e Cardiostimolazione (AIAC) – dr Renato Ricci
Spanska: Sociedad Espanola de Cardiologia/Seccion de Electrofisiologia y Arritmias – prof. José M Guerra Ramos
Tyska: Tyska arbetsgruppen för cellelektrofysiologi – prof. Niels Voigt
Associação Portuguesa de Arritmologia, Pacing e Electrofisiologia (APAPE) – prof. Mario M. Oliveira
Svenska: Arbetsgruppen för arytmi – dr Dritan Poci
Ryska : Ryska arytmiföreningen för klinisk elektrofysiologi, arytmologi och hjärtstillestånd – dr Vladislav Kuptsov
Polska: Sekcja Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – prof. Maciej Sterlinsk
Kinesiska : Hjärtrytm- och elektrofysiologisällskapet för Asien och Stillahavsområdet – Doktor Fengxiang Zhang
Nederländska: Nederländernas hjärtrytmsförening (NHRA) – dr Cor Allaart


Konsult för vetenskaplig noggrannhet:

  • Prof. Fiorenzo Gaita

Webbplatshantering:

  • European Society of Cardiologys webbavdelning