Vad är en elkonvertering?

Den elektriska konverteringen utförs på sjukhuset med hjälp av en anordning som kallas defibrillator. Den elektriska stöten levereras genom två stora klistermärken eller paddlar (elektroder) som fästs på bröstet. Klistermärkena placeras vanligtvis på bröstet och ryggen eller på höger och vänster sida av bröstet.

Denna procedur planeras vanligtvis i förväg och innebär att du får en kontrollerad elektrisk stöt mot bröstkorgen som riktar sig mot hjärtat. Den elektriska impulsen är stark nog att kortvarigt stoppa alla elektriska signaler som genereras av hjärtat och låta hjärtats naturliga pacemaker, ”sinusknutan”, att återta kontrollen över hjärtats rytm.

Strax före elkonverteringen får du bedövning (anestesi) för att bli dåsig och du känner ingenting under själva elkonverteringen. Om den första elektriska stöten inte lyckas att få ditt hjärta tillbaka till en normal rytm (sinusrytm) kommer man att försöka med ytterligare en elektrisk stöt av något starkare elektrisk impuls. Du ska inte känna någon smärta under elkonverteringen, men ofta kan områdena under elektroderna vara lite ömma i en dag eller två efter ingreppet.

Du bör vara medveten om att även efter en lyckad elkonvertering (din hjärtrytm har återgått till normal sinusrytm) kan förmaksflimmer återkomma. Detta inträffar hos ungefär hälften av patienterna under det första året efter elkonvertering. Risken för att förmaksflimmer återkommer beror på många faktorer, men det är mer sannolikt att det gör det om du har andra hjärtproblem (inklusive högt blodtryck) och om du har haft förmaksflimmer i mer än 1 år.

 

 


Relaterade sidor

ANVÄNDBARA VERKTYG

Förbered dig inför det första läkarbesöket med en checklista

Ladda ner

Diagnos av förmaksflimmer och uppföljningschecklista

Ladda ner

Förbered dig för din kateterablation med en checklista

Ladda ner

Hitta min specialist

Läs mer

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan underlätta förberedelserna inför dina vårdbesök