Andfåddhet

Andfåddhet är ett mycket vanligt symptom hos personer som lider av hjärtsjukdom. Känslan kan beskrivas på olika sätt beroende på vilken person det handlar om och vederbörandes omständigheter, och kan innefatta andfåddhet, andningssvårigheter, tung andning och i allvarligare fall — andnöd, lufthunger, eller en drunkningskänsla. Din läkare kan även använda den medicinska termen dyspné för att beskriva andfåddhet.

Att känna bröstsammandragningar, obehag eller ett tryck som omger hela bröstkorgen kan vara ett uttryck för andfåddhet, men det är inte särskilt specifikt och det skulle även kunna handla om angina (en typ av bröstsmärta som förorsakas av minskat blodflöde till hjärtmuskeln). Det är viktigt att du kan beskriva de omständigheter som föreligger när du upplever andfåddhet.

Det är vanligt att känslan av andfåddhet förekommer vid fysisk ansträngning. Aktiviteter som du normalt skulle hantera utan svårigheter framkallar en känsla av andfåddhet som liknar de du skulle uppleva efter en större fysisk ansträngning. Detta kan omfatta att gå uppför trappor eller i uppförslutning, utföra trädgårdsarbete, eller till och med att ta på sig kläderna.

Andningssvårigheten kan uppkomma mycket gradvis, och du kan ha avfärdat den som ett tecken på stigande ålder, försämrad kondition eller övervikt. Det kan emellertid ha stor betydelse om det sker en förändring av din andning som din familj lägger märke till, eller som du själv konstaterar i jämförelse med dina jämnåriga.

Andfåddhet vid vila och nattetid

Det är viktigt att kunna känna igen svår andfåddhet som uppstår även under vila och som kan förknippas med att man känner ett tryck över bröstet eller med väsande andning (ett symtom som oftast förknippas med astma eller lungsjukdom).

Om du känner andfåddhet när du ligger ner och det får dig att använda flera kuddar eller att sova i en fåtölj på natten (även känd som ortopné), är det en indikation på att hjärtats funktion har försämrats avsevärt och att du bör uppsöka akut sjukvård.

Att vakna upp på natten med svåra skov av andfåddhet, som också förbättras om man ställer sig upp eller sätter sig på kanten av sängen, (även känt som paroxysmal nattlig dyspné), är nära sammankopplade upplevelser, och indikerar att lungorna kan bli blodöverfyllda och ansamla vätska (även känd som pleuravätska).

En sådan blodöverfyllnad kan identifieras av din läkare när han eller hon lyssnar på dina lungor eller analyserar en lungröntgenbild. Dessa symtom är inte uteslutande associerade med förmaksflimmer och kan utgöra ett symtom på vilket tillstånd som helst med nedsatt hjärtfunktion.

Plötslig ökad andfåddhet kan också observeras när hjärtat först övergår från en normal rytm till förmaksflimmer. Detta kan inträffa under en period som kan vara mellan minuter och timmar och kan associeras med hjärtklappning eller en känsla av att hjärtat rusar.

Andfåddhet som uppstår under vila kan vara plågsam och kommer i normala fall förmå dig att uppsöka akut hjälp från din läkare. Om förmaksflimmer är intermittent, och det varar under några minuter eller timmars tid innan tillståndet spontant återgår till en normal rytm, kan symtomen på andfåddhet följa ett liknande mönster och andningen kan vara normal mellan dessa episoder.

När du beskriver detta symtom för din läkare bör du ta hänsyn till vilka faktorer som kan föregå andfåddhet och eventuella associerade funktioner, som t.ex. väsande andning, hjärtklappning, och att du upplever hjärtrusning eller bröstsmärta.

Det är viktigt att inse att andfåddhet utgör ett symptom på många medicinska tillstånd och att din läkare kommer att behöva utesluta andra orsaker, som t.ex. klaffsjukdom, hjärtmuskelsjukdom, angina, eller andra medicinska tillstånd, även om det har fastställts att du lider av förmaksflimmer.

Därför kan ett antal ytterligare undersökningar krävas, däribland blodprover, ett ekokardiogram, konditionstestning och lungfunktionstester.


Relaterade sidor

ANVÄNDBARA VERKTYG

Förbered dig inför det första läkarbesöket med en checklista

Ladda ner

Diagnos av förmaksflimmer och uppföljningschecklista

Ladda ner

Förbered dig för din kateterablation med en checklista

Ladda ner

Hitta min specialist

Läs mer

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan underlätta förberedelserna inför dina vårdbesök