Sekretesspolicy

European Society of Cardiology (ESC) strävar efter att skydda din integritet online. Vi använder den information vi samlar in som hjälp för att förstå mer om hur vår webbplats används och förbättra webbplatsen utifrån detta.

Läs igenom följande policy för att förstå hur informationen hanteras. Denna policy kan ändras från tid till annan så läs den igen regelbundet.

Vilken information samlar ESC in?

ESC samlar in följande information om besökare på vår webbplats: information om vilka sidor som besöks och när samt information som du lämnar frivilligt (t.ex. enkätsvar).

Hur använder ESC denna information?

ESC använder den information vi samlar in som hjälp för att förstå mer om hur vår webbplats används och förbättra webbplatsen utifrån detta.

ESC kan ibland göra anonymiserad information (t.ex. enkätsvar) tillgänglig för tredje part.

Vilka säkerhetsåtgärder finns på plats för att skydda mot förlust, missbruk eller manipulation av information?

Tyvärr går det inte att garantera att dataöverföringar via internet är 100 % säkra. ESC kan inte säkerställa eller garantera säkerheten för någon information som du överför till oss, och du gör detta på egen risk. När vi har tagit emot den överförda informationen gör vi vårt bästa för att säkerställa att den är skyddad i våra system.

Användning av cookies

Cookies är bitar av information som överförs från en webbplats till datorns hårddisk i registreringssyfte. Det är små textfiler som kan användas för att känna igen återkommande besökare på en webbplats och underlätta löpande tillgång till, och användning av, webbplatsen. De utgör inget hot mot din dator eller dina filer. Användningen av cookies är standard i branschen och de används på många webbplatser för att tillhandahålla användbara funktioner. Användare identifieras inte av cookies i och av sig själva, men datorer identifieras av dem. De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Du kan ställa in att cookies inte ska accepteras på din dator.
ANVÄNDBARA VERKTYG

Förbered dig inför det första läkarbesöket med en checklista

Ladda ner

Diagnos av förmaksflimmer och uppföljningschecklista

Ladda ner

Förbered dig för din kateterablation med en checklista

Ladda ner

Hitta min specialist

Läs mer

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan underlätta förberedelserna inför dina vårdbesök