Vad kan min läkare göra?

Din husläkare är ofta den första kontakten för frågor om din allmänna hälsa. Om dina besvär handlar om din hjärthälsa, så kan din husläkare hänvisa dig till en hjärtspecialist, eller kardiolog som det också heter. En typ av hjärtspecialist kallas elektrofysiologer, det är en kardiolog som specialiserar sig på den specifika hanteringen av hjärtrytmrubbningar.

 

Användbara tester

Första steget är att ta reda på om det finns en orsak till ditt förmaksflimmer. Det sker genom en serie undersökningar, vilken/vilka som väljs beror på just ditt behov och ditt fysiska tillstånd.

Ett elektrokardiogram eller EKG är ett test som registrerar ditt hjärtas elektriska aktivitet och rytm. EKG-undersökningenäricke-invasiv,  smärtfri och kan utföras på sjukhuset eller av din läkare. Undersökningen tar cirka fem minuter att genomföra. Elektroder, som ser ut som små klistermärken, fästs på armar, bröst och ben och EKG-apparaten registrerar sedan din hjärtrytm och visar den som vågor på en bildskärm eller på papper.

Om man misstänker förmaksflimmer, men det enbart varar en kort tid, så kan man övervaka hjärtats rytm med en monitor. Vid långtidsregistrering av hjärtatsrytm fästs vanligen ett antal elektroder på bröstkorgen och ansluts med sladdar till en bärbar övervakningsenhet som kläms fast på ett bälte eller bärs på ett band runt halsen. Monitorn övervakar ditt hjärta under en förutbestämd tidsperiod, vanligen 24 till 48 timmar. På senare tid har vissa sjukhus använt ett EKG-plåster med vattentätt lim som kan bäras i 7-14 dagar.

Hjärtultraljud (transtorakal ekokardiografi) kan användas för att ta rörliga bilder av ditt hjärta, bedöma hjärtats storlek, pumpförmåga och  hjärtklaffarnas funktion. Undersökningen är  smärtfrioch tar 15-20 minuter.

Ibland kan en läkare behöva se ditt hjärta från ett annat perspektiv. Då används ett transesofageal ekokardiografi eller ”TEE”. Man får då svälja en böjbar slang som förs in  genom munnen och matstrupen, vilken genom ultraljud kan ta fram detaljerade bilder av hjärtat.

Om din läkare misstänker att du har diabetes kan du få lämna blodprover för att upptäcka sjukdomen. Du kan behöva noggrann övervakning av ditt blodtryck. Om du snarkar kraftigt, slutar andas under korta perioder under natten och somnar under dagen kan din läkare remittera dig till en sömnstudie för att undersöka om du har obstruktiv sömnapné. Om du är överviktig kan din läkare ge råd om träning, kosthållning och viktminskning.

 

Läkemedel

För att behandla förmaksflimmer kan läkemedel användas, så kallade antiarytmika, vilka kan  återställa hjärtats naturliga hjärtrytm och kontrollera hur snabbt hjärtat slår. Vilken typ av antiarytmika som rekommenderas beror på vilken typ av förmaksflimmer du har, hur friskt ditt hjärta är, vilka andra läkemedel du har  och eventuella biverkningar av dessa.

 

Vad är en elkonvertering?

Elkonvertering är en behandling som utförs för att återställa en onormal hjärtrytm till en normal rytm. Elkonvertering utförs bara på människor som har förmaksflimmer där man vill att rytmen skall återställas mycket snabbt, eftersom tillståndet är extremt obehagligt, eller så har de haft förmaksflimmer under flera dagar och kan inte återgå till en normal rytm på egen hand. En elektrisk stöt skickas av en defibrillator genom två plåster, en på framsidan och en på sidan eller baksidan av bröstet. Innan stöten avges sövs eller sederas patienten kraftigt så att de inte känner av stöten.

 

Ablation av förmaksflimmer

Ablation är en behandling av förmaksflimmer där man med hjälp av kyla eller värmebehandling skapar ärr i förmaken, vilka verkar elektriskt isolerande och därigenom förhindrar spridning av de onormala elektriska impulser som orsakar den onormala rytmen. Ablation av förmaksflimmer används ofta när läkemedel eller andra behandlingar visar sig vara ineffektiva, men för vissa patienter kan det också användas som förstabehandling. Behandlingen utförs genom att föra in tunna instrument, kallade katetrar, i en ven högst upp på benet (i ljumsken) och därifrån föra katetrarna uppåt tills de når hjärtats insida. Ingreppet tar några timmar och kan göras med lokalbedövning och sedering eller i narkos. Ablationer utförs på högspecialiserade sjukhus av elektrofysiologer.

 

Förhindra stroke

En stroke inträffar när blodtillförseln till hjärnan antingen har försämrats kraftigt eller avskurits och hjärncellerna blir skadade eller dör. För att bibehålla en god hjärnhälsa kräver hjärnan ett kontinuerligt flöde av blod som transporterar dit syre och viktiga näringsämnen.

För att undvika risken för stroke rekommenderas en kombination av regelbunden motion, en hälsosam kost, att undvika rökning och alkohol och att hantera underliggande sjukdomstillstånd såsom högt blodtryck och diabetes.

Förmaksflimmer kan orsaka en stroke direkt. Vid förmaksflimmer kan blodflödet i vänster förmak sakta ner så mycket att blodet kan börja koagulera. Om en blodpropp bildas och sedan lossnar och pumpas ut ur hjärtat, kan den gå genom blodomloppet upp till hjärnan, där den kan komma att blockera en artär och orsaka en stroke. Hos personer med förmaksflimmer som löper stor risk att drabbas av stroke används medicinering som vanligtvis kallas ”blodförtunnande läkemedel” för att förebygga risken för blodproppar. Exempel på sådana läkemedel är waran (en K-antagonistvitamin) eller direkta orala antikoagulantia (DOAC), som Apixaban, Dabiagtran, Rivaroxaban och Edoxaban. Din läkare kommer att hjälpa dig att avgöra om du är en högriskpatient som behöver skydd, genom att beräkna dina CHADS-VASc-poängen och ger dig sedan råd om det bästa blodförtunnande läkemedlet för dig.

 

Att förhindra hjärtsvikt

För personer med kontinuerligt förmaksflimmer (ihållande eller permanent) är det viktigt att se till att pulsen inte är ständigt för hög. Din läkare kommer att testa din vilopuls och vid behov ordinera läkemedel för att sakta ner den.