• I have atrial fibrillation - am I at greater risk of coronavirus infection?

  Förmaksflimmer i sig ökar inte risken för att bli infekterad. Men eftersom många patienter med förmaksflimmer är äldre och har komorbiditeter som hypertoni och diabetes är det sannolikt att de skulle utveckla en allvarligare sjukdom om de smittades med coronavirus. Patienter rekommenderas att vidta allmänna skyddsåtgärder som att tvätta händerna ofta för att undvika infektion. Läs mer om covid-19 och hjärtat här.

  Läs mer
 • Mycket viktigt!

  • Även om den allmänna rekommendationen är att undvika sjukhusbesök, ska du ändå alltid söka vård hos din läkare om du mår dåligt och, om det är motiverat, ändå besöka sjukhuset.

  • Om du måste besöka sjukhus ska du ta med dig en uppdaterad lista över de läkemedel du tar för närvarande eftersom vissa betydande interaktioner mellan antiarytmika och läkemedel mot coronaviruset har observerats.

 • afibmatters.org

  Välkommen till afibmatters.org – din allt-i-ett-resurs för allt som har med förmaksflimmer att göra.

  Vad är förmaksflimmer?
 • Hur känns det att ha förmaksflimmer?

  Ta reda på hur förmaksflimmer känns.

  Hur känns det? »
 • Ablation av förmaksflimmer

  Lär dig mer om ablation av förmaksflimmer, teknik, komplikationer, återhämtning med mera.

  Ablation av förmaksflimmer »
 • Livsstil och förmaksflimmer

  De flesta patienter kan uppnå en utmärkt livskvalitet. Läs mer.

  Hur bör jag förändra mitt liv? »

Läs mer om förmaksflimmer

Kontakta oss

Vill du veta mer om förmaksflimmer eller EHRA?