Utmattning

Ett av symtomen på förmaksflimmer är utmattning. Det är normalt att känna sig trött då och då, men om du känner dig utmattad eller trött hela tiden, antingen plötsligt eller ihållande, behövs en mer ingående utredning.

En känsla av trötthet, utmattning, att lätt bli trött, eller en allmän brist på energi, kan bero på en mängd underliggande medicinska tillstånd som du kanske inte är medveten om. Dessa vanliga tillstånd omfattar t.ex. anemi, D-vitaminbrist, sköldkörtelproblem och förmaksflimmer.

Trötthet till följd av förmaksflimmer förorsakas av en hjärtrytm som är snabbare än vanligt och oregelbunden. Detta leder till att de olika hjärtkamrarna samordnas på ett sämre sätt, vilket gör blodpumpningen mindre effektiv. Till följd av detta påverkas syretillförseln till de olika organen, vilket ger en känsla av utmattning.

Vissa läkemedel, ordinerade av din läkare, kan bidra till att lindra utmattningskänslan orsakad av förmaksflimmer, men den mest effektiva behandlingen är att återställa hjärtrytmen till det normala. Förmaksflimmer kan ibland fås under kontroll med läkemedel och/eller medicinska ingrepp som kallas för kardioversion och ablation. De flesta patienter kan genomgå denna behandling, men det finns vissa omständigheter, eller komorbiditeter, som skulle göra sådana ingrepp resultatlösa och därför undviks de i allmänhet.

Vill du veta mer om dessa ingrepp, klicka då på länken till följande sidor:


Relaterade sidor

ANVÄNDBARA VERKTYG

Förbered dig inför det första läkarbesöket med en checklista

Ladda ner

Diagnos av förmaksflimmer och uppföljningschecklista

Ladda ner

Förbered dig för din kateterablation med en checklista

Ladda ner

Hitta min specialist

Läs mer

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan underlätta förberedelserna inför dina vårdbesök