De olika typerna av förmaksflimmer

 

Om förmaksflimmer upphör inom kort tid kallas det paroxysmalt, men om förmaksflimmer förekommer oftare, eller fortsätter under längre perioder, blir det ett persisterande tillstånd. När den normala hjärtrytmen inte kan återställas kallas förmaksflimret permanent. Dessa typer av förmaksflimmer reagerar olika vid eventuell behandling och hanteras därför på olika sätt.

 

Paroxysmalt Episoder med förmaksflimmer som varar mindre än 7 dagar.
Persisterande En episod med förmaksflimmer som varar längre än 7 dagar.
Långvarigt persisterande En episod med förmaksflimmer som varar längre än 1 år.
Permanent När inget försök görs, eller det blir omöjligt, att återställa normal rytm.

 

 


Relaterade sidor