Användbara länkar

www.Healthy-Heart.org

Tillförlitliga svar och råd till patienter om hur de kan skydda sitt hjärta tillhandahålls av European Society of Cardiology.

 

www.HeartFailureMatters.org

Praktisk information om hjärtsvikt för patienter, familjer och vårdare från Heart Failure Association of the European Society of Cardiology.

 

www.HeartRhythmAlliance.org

Arrhythmia Alliance och dess ideella systerorganisationer (AF Association och STARS – Syncope Trust) har utvecklat särskilda covid-19-resurser för patienter och sjukvårdspersonal som ett komplement till deras befintliga resurser för alla typer av hjärtrytmrubbningar, behandlingar och hantering, specifikt för AF och Syncope.

 

 


Relaterade sidor