Användbara länkar

Hitta min specialist

Bläddra i EHRA:s register med EP-specialister.

 

www.MyRhythmDevice.org

Besök EHRA:s webbplats för patienter med implanterade hjärtapparater.

 

www.Healthy-Heart.org

Tillförlitliga svar och råd till patienter om hur de kan skydda sitt hjärta tillhandahålls av European Society of Cardiology.

 

www.HeartFailureMatters.org

Praktisk information om hjärtsvikt för patienter, familjer och vårdare tillhandahålls av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology.

 

www.HeartRhythmAlliance.org

Arrhythmia Alliance och dess ideella systerorganisationer (AF Association och STARS – Syncope Trust) har utvecklat särskilda covid-19-resurser för patienter och sjukvårdspersonal som ett komplement till sina befintliga resurser för alla typer av hjärtrytmrubbningar, behandlingar och hantering, specifikt för AF och Syncope.

 

Pulsdagen

Globala arytmidagen

 


ANVÄNDBARA VERKTYG

Förbered dig inför det första läkarbesöket med en checklista

Ladda ner

Diagnos av förmaksflimmer och uppföljningschecklista

Ladda ner

Förbered dig för din kateterablation med en checklista

Ladda ner

Hitta min specialist

Läs mer

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan underlätta förberedelserna inför dina vårdbesök