Kommer jag att kunna teckna en reseförsäkring om jag har förmaksflimmer?

Ja, de flesta patienter med förmaksflimmer kan få reseförsäkring. Ibland kan det dock krävas en högre premie (kosta mer). Vänligen rådfråga sjukförsäkringsbolaget. Ibland kan det vara bra att kontakta flera sjukförsäkringsbolag för att hitta det bästa erbjudandet.

 

 


Relaterade sidor