Kommer jag att kunna teckna en reseförsäkring om jag har förmaksflimmer?

Ja, de flesta patienter med förmaksflimmer kan få reseförsäkring. Ibland kan det dock krävas en högre premie (kosta mer). Vänligen rådfråga sjukförsäkringsbolaget. Ibland kan det vara bra att kontakta flera sjukförsäkringsbolag för att hitta det bästa erbjudandet.

 

 


Relaterade sidor

ANVÄNDBARA VERKTYG

Förbered dig inför det första läkarbesöket med en checklista

Ladda ner

Diagnos av förmaksflimmer och uppföljningschecklista

Ladda ner

Förbered dig för din kateterablation med en checklista

Ladda ner

Hitta min specialist

Läs mer

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan underlätta förberedelserna inför dina vårdbesök