Varför är förmaksflimmer farligt?

Många patienter lever med arytmier i årtionden utan problem. Om förmaksflimmer inte behandlas kan det dock leda till komplikationer, såsom stroke och hjärtsvikt, som kan få allvarliga konsekvenser i ditt liv.

 


Relaterade sidor