Hjärtat vid förmaksflimmer

Förmaksflimmer är en hjärtrytmrubbning som startar ifrån vänster förmak och som orsakar en oregelbunden och snabb hjärtrytm. På grund av en oregelbunden och snabb aktivering av förmak  minskas som påföljd dess sammandragning som orsakar ett långsammare eller till och med stagnerande blodflöde.

 


Relaterade sidor

ANVÄNDBARA VERKTYG

Förbered dig inför det första läkarbesöket med en checklista

Ladda ner

Diagnos av förmaksflimmer och uppföljningschecklista

Ladda ner

Förbered dig för din kateterablation med en checklista

Ladda ner

Hitta min specialist

Läs mer

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan underlätta förberedelserna inför dina vårdbesök