Hjärtat vid förmaksflimmer

Förmaksflimmer är en hjärtrytmrubbning som startar ifrån vänster förmak och som orsakar en oregelbunden och snabb hjärtrytm. På grund av en oregelbunden och snabb aktivering av förmak  minskas som påföljd dess sammandragning som orsakar ett långsammare eller till och med stagnerande blodflöde.

 


Relaterade sidor