Vad kan jag göra?

Om du är orolig för din hjärthälsa kan du behöva rådgöra med din läkare eftersom det finns många sätt att behandla förmaksflimmer. Du bör rådfråga din läkare om du märker en plötslig förändring i din vilopuls, om pulsen understiger 60 slag per minut eller över 100 slag per minut eller om du har andra symtom på förmaksflimmer som yrsel, andnöd och trötthet.

Du kan, förutom genom att använda läkemedel eller genomgå medicinska ingrepp. förbättra din hjärthälsa genom att göra långsiktiga förändringar av din kost och livsstil.

 

Hur bör jag förändra min livsstil?

Regelbunden, måttlig motion är ett bra sätt för de flesta människor att minska risken för hjärtsjukdom. Motion har många positiva effekter, såsom att underlätta viktkontroll, förbättra stämningsläge   ochsömnen. Du kan rådgöra med din läkare eller annan kvalificerad sjukvårdspersonal innan du påbörjar ditt träningsprogram.

Alkoholkonsumtion innebär  en ökad risk för förmaksflimmer För en del individer innebär låg till måttlig alkoholkonsumtion inte några problem, medan för andra innebär även en låg alkoholkonsumtion att förmaksflimmer utlöses, Om man märker mer problem med hjärtrytmen i samband med alkoholkonsumtion bör alkohol undvikas. Överdriven alkoholkonsumtion bör undvikas.

En aktiv livsstil i kombination med en hälsosam kost är avgörande för att hantera din hjärthälsa. Att skära ner på färdigmat och livsmedel med högt fettinnehåll rekommenderas. Ett exempel på god kosthållning är Medelhavskost. Om du har högt blodtryck är det också rekommenderat att du försöker sänka ditt saltintag.

Både regelbunden, måttlig motion och en hälsosam kosthållning kan bidra till bättre viktkontroll, vilket i sin tur kan hjälpa till att förebygga eller hantera förmaksflimmer. Mät din längd och vikt, beräkna ditt BMI och sträva efter att minska det till ett värde under 25. Viktminskning sker gradvis och kan ta lång tid, men ge inte upp!

Utöver övervikt är även stress är kopplat till utvecklingen av förmaksflimmer. Några tekniker som kan  minska dina stressnivåer är andningsövningar, meditation och yoga.

Rökning sänker syrenivåerna i blodet och får hjärtat att slå snabbare, medan koffein kan öka blodtrycket och pulsen. Rekommendationen för patienter med förmaksflimmer är därför att sluta röka helt (vilket också kommer att förbättra din lunghälsa) och begränsa ditt koffeinintag för att bättre kunna kontrollera din hjärthälsa.

 

Kan jag teckna en reseförsäkring om jag har förmaksflimmer?

De flesta patienter som har förmaksflimmer kan få en reseförsäkringDe flesta reseförsäkringsgivare kommer att behöva veta om du tidigare har lidit av några hjärtproblem, oavsett hur länge sedan det var. Du kan behöva betala högre premier eftersom vissa försäkringar inte täcker befintlig hjärtsjukdom.

Inför din resa är det viktigt att du kontrollerar att ditt valda försäkringsbolag faktiskt försäkrar resenärer med befintlig hjärtsjukdom, så att du har en täckande försäkring.

 

Var kan jag få mer råd och stöd?

Du kan alltid rådfråga din läkare vid funderingar om din allmänna hälsa och din hjärthälsa. En del patienter med  hjärtsjukdom  följs av en specialist i hjärtmedicin, en kardiolog.