Alkohol

Många tycker om att dricka alkohol som ett sätt att varva ner, oavsett om det sker i sociala sammanhang eller som avslappning hemmavid. Att dricka alkohol ibland, eller med måtta, är något som många människor tycker om som en del av sin livsstil. Men att dricka överdrivet mycket är extremt skadligt för ens allmänna hälsa och välbefinnande.

Vilken effekt har alkohol på ditt hjärta? Alkohol är en lugnande drog, vilket innebär att hjärnans kontroll över din kropp saktas ned. Att frekvent dricka för mycket alkohol kan framkalla hjärtarytmier, särskilt förmaksflimmer, och kan leda till en nedsättning av hjärtmuskelns funktion och hjärtsvikt. Det kan också öka blodtrycket (dvs. framkalla hypertoni).

Eftersom alkohol har en hög sockerhalt kan det också leda till viktökning, vilket i sin tur ökar arbetsbelastningen för hjärtat. Viktökning kan också leda till diabetes och andra komplikationer.
Om du har diagnosen förmaksflimmer, och du emellanåt brukar avnjuta ett glas eller två, kan du behöva överväga att justera din alkoholkonsumtion.

 

Att sluta dricka alkohol

Även om det kan vara frestande att använda alkohol som en hanteringsmekanism eller ett sätt att ta koppla av (i synnerhet när du har fått oroande nyheter), är det mycket bättre om du hittar ett annat sätt att koppla av och varva ner. Det kan t.ex. utgöras av djupa andningsövningar, stretching, yoga eller pilates.

Om du känner att du klarar det, är det bäst att du slutar dricka alkohol under tiden som ditt hjärtproblem behandlas. Om du känner att du inte klarar det, bör du åtminstone försöka minska din alkoholkonsumtion.

Om du saknar smaken av alkohol, själva ritualen med att dricka, eller att ”ta ett glas för att varva ner”, kan du då inte prova några alternativ till din vanliga dryck, såsom alkoholfri öl och vin eller ”mocktails”?

Det finns idag ett stort utbud av alkoholfria drycker och du hittar lätt ett stort utbud av utsökta recept på mocktails (eller alkoholfria cocktails) på nätet. Om det är svårt för dig att sluta dricka alkohol och du bor tillsammans med andra, till exempel en partner, nära vänner eller familjemedlemmar, kan du be dem att hjälpa dig genom att göra gemensam sak med dig och upphöra med eller minska alkoholkonsumtionen under en tid. Du kan också tala med din egen läkare om olika tjänster för att sluta dricka som finns i området du bor i.

Om din hjärtarytmi kan lösas genom medicinering eller ingreppen kardioversion eller ablation, kan du fortsätta dricka med måtta eller sluta helt.

Vill du veta mer om dessa ingrepp, klicka då på länken till följande sidor:

 

Vägledning för alkoholkonsumtion

Aktuell medicinsk vägledning säger att både män och kvinnor inte bör dricka mer än 14 enheter alkohol per vecka (cirka 6 stora glas öl av genomsnittlig styrka, 10 små glas vin med låg styrka, eller 14 enheter starksprit).

Om du vill fortsätta dricka när ditt hjärtproblem väl är avhjälpt, eller då det är under kontroll, se då till att du gör det på ett ansvarsfullt sätt och som en del av en hälsosam, balanserad kost och aktiv livsstil.

I de flesta fall måste patienter med förmaksflimmer ta blodförtunnande (eller antikoagulantia) för att förhindra att drabbas av stroke. Om du ordineras ett blodförtunnande läkemedel såsom warfarin, heparin, apixaban, dabigatran, edoxaban eller rivaroxaban för förmaksflimmer, kan din läkare också ge dig rådet att minska din alkoholkonsumtion eller att sluta dricka helt.

Detta beror på att alkohol interagerar med antikoagulerande läkemedel, vilket gör dem mindre, eller rentav alltför effektiva. Alkoholkonsumtion kan också leda till att din kropp producerar färre blodplättar (de blodkroppar som gör att ditt blod kan koagulera), vilket ökar warfarins antikoagulerande effekt, vilket leder till att det uppstår risk för blödning, antingen internt eller externt.


Relaterade sidor

ANVÄNDBARA VERKTYG

Förbered dig inför det första läkarbesöket med en checklista

Ladda ner

Diagnos av förmaksflimmer och uppföljningschecklista

Ladda ner

Förbered dig för din kateterablation med en checklista

Ladda ner

Hitta min specialist

Läs mer

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan underlätta förberedelserna inför dina vårdbesök