Vem riskerar att få förmaksflimmer?

Vi förstår inte helt hur förmaksflimmer utvecklas, men det finns många faktorer som ökar risken för att utveckla förmaksflimmer under ditt liv. Exempel på detta ges i nedanstående tabell. Dessa inkluderar medicinska tillstånd som diabetes eller njursjukdom utöver hjärtsjukdomar. Det är viktigt att behandla dessa sjukdomar för att optimera resultaten av förmaksflimmerbehandlingen. Förmaksflimmer kan också förekomma utan någon annan sjukdom och nästan 1/3 av personer med förmaksflimmer har ett normalt hjärta och inga andra sjukdomar. Detta beskrivs som”ensamt förmaksflimmer”.

Livsstil Komorbiditeter/andra sjukdomar
Alkoholmissbruk Högt blodtryck/diabetes
Fetma Hjärtinfarkt/kranskärlssjukdom
Fysisk inaktivitet eller uthållighetssporter som går till överdrift Hjärtsvikt eller hjärtklaffssjukdomar
Rökning Sömnstörningar/obstruktiv sömnapné
Stress Hjärtkirurgi
Missbruk av stimulantia (inklusive koffein) Tyreotoxikos (hyperaktiv sköldkörtel)
Lunginfektion
Medfödd hjärtsjukdom

 


Relaterade sidor

ANVÄNDBARA VERKTYG

Förbered dig inför det första läkarbesöket med en checklista

Ladda ner

Diagnos av förmaksflimmer och uppföljningschecklista

Ladda ner

Förbered dig för din kateterablation med en checklista

Ladda ner

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan underlätta förberedelserna inför dina vårdbesök