Vem har en förhöjd risk för att få förmaksflimmer?

Vi vet inte helt hur förmaksflimmer utvecklas, men det finns många faktorer som ökar risken för att utveckla förmaksflimmer under ditt liv. Exempel på detta ges i nedanstående tabell. Dessa omfattar medicinska tillstånd som diabetes eller njursjukdom, utöver hjärtsjukdomar. Det är viktigt att behandla dessa komorbiditeter för att optimera resultaten av förmaksflimmerbehandlingen.

Tidigare har termen ”ensamt förmaksflimmer” använts om patienter som inte hade någon uppenbar riskfaktor eller ett underliggande tillstånd, som gjort dem mer benägna att utveckla förmaksflimmer. Det finns dock allt fler bevis som pekar på att det finns en orsak hos alla patienter och därför är termen ”ensamt förmaksflimmer” förvirrande och bör inte längre användas.

Livsstil Komorbiditeter/andra sjukdomar
Alkoholmissbruk Högt blodtryck/diabetes
Fetma Hjärtinfarkt/kranskärlssjukdom
Fysisk inaktivitet eller uthållighetssporter som går till överdrift Hjärtsvikt eller hjärtklaffssjukdomar
Rökning Sömnstörningar/obstruktiv sömnapné
Stress Hjärtkirurgi
Missbruk av stimulantia (inklusive koffein) Tyreotoxikos (hyperaktiv sköldkörtel)
Lunginfektion
Medfödd hjärtsjukdom

 


Relaterade sidor

ANVÄNDBARA VERKTYG

Förbered dig inför det första läkarbesöket med en checklista

Ladda ner

Diagnos av förmaksflimmer och uppföljningschecklista

Ladda ner

Förbered dig för din kateterablation med en checklista

Ladda ner

Hitta min specialist

Läs mer

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan underlätta förberedelserna inför dina vårdbesök