Hur känns det att ha förmaksflimmer?

Hjärtslag

Hur förmaksflimmer känns varierar från person till person. Vissa patienter lägger märke till hjärtklappning och oregelbundna hjärtslag och blir genast medvetna om när förmaksflimmer sätter igång. Andra känner obehag i bröstet, andnöd, yrsel, svindel eller en allmän trötthet, utan att känna av hjärtklappning. Hos vissa individer kan symtom på förmaksflimmer uppträda vid vila, medan de hos andra kan uppträda under träning.

Det är inte alltid tydligt när en episod med förmaksflimmer börjar. I vissa fall börjar symtomen plötsligt men i andra fall minskar förmågan att träna. I det senare fallet kanske man inte misstänker förmaksflimmer och det kan ta lång tid innan patienten söker medicinsk vård.

Slutligen är det möjligt att någon med förmaksflimmer inte har några symtom alls och att arytmin upptäcks oavsiktligt, till exempel under en rutinkontroll eller med hjälp av bärbar utrustning.

Skälet till att vissa personer med förmaksflimmer upplever symtom, medan andra inte gör det, är oklart. Hos många patienter är symtomen relaterade till snabbare hjärtslag. Vissa patienter har dock symtom, även om hjärtfrekvensen inte är snabb. I andra fall slår hjärtat för långsamt under förmaksflimmer, vilket också kan orsaka symtom.

Förmaksflimmer kan försvinna utan behandling, men om en episod inträffar bör du ändå diskutera med din läkare vad du ska göra. Om du upplever obehagliga symtom som får dig att känna dig riktigt sjuk (som t.ex. illamående, bröstsmärtor, svimning osv.), bör du söka omedelbar läkarvård på sjukhus.

 


Relaterade sidor

ANVÄNDBARA VERKTYG

Förbered dig inför det första läkarbesöket med en checklista

Ladda ner

Diagnos av förmaksflimmer och uppföljningschecklista

Ladda ner

Förbered dig för din kateterablation med en checklista

Ladda ner

Hitta min specialist

Läs mer

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan underlätta förberedelserna inför dina vårdbesök