Hur vanligt är förmaksflimmer?

Förmaksflimmer är den vanligaste hjärtrytmrubbningen. Den återfinns hos omkring 1% av den totala befolkningen, särskilt hos äldre. Det är sällsynt hos ungdomar, men förekommer hos 5 % av dem som är över 65 år och 10 % av dem som är över 80 år.

 

 


Relaterade sidor

ANVÄNDBARA VERKTYG

Förbered dig inför det första läkarbesöket med en checklista

Ladda ner

Diagnos av förmaksflimmer och uppföljningschecklista

Ladda ner

Förbered dig för din kateterablation med en checklista

Ladda ner

Hitta min specialist

Läs mer

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan underlätta förberedelserna inför dina vårdbesök