Hur vanligt är förmaksflimmer?

Förmaksflimmer är den vanligaste hjärtrytmrubbningen. Den återfinns hos omkring 1% av den totala befolkningen, särskilt hos äldre. Det är sällsynt hos ungdomar, men förekommer hos 5 % av dem som är över 65 år och 10 % av dem som är över 80 år.

 

 


Relaterade sidor