Svimning, svindel och blackouter

Det kan vara en utmaning för din läkare att fastställa orsaken till svimning, yrsel och blackouter. Symtomen är mycket besvärande och förorsakar betydande funktionshinder. Det finns flera utmaningar som gör dessa symtom väldigt svåra att behandla hos patienter som lider av förmaksflimmer.

För det första är de symtomen mycket vanliga i äldre åldersgrupper som har en större benägenhet till förmaksflimmer. För det andra är förmaksflimmer i de flesta fall inte den primära orsaken (om det inte är mycket snabbt eller mycket långsamt). Slutligen kan förmaksflimmer indirekt bidra till att en stroke inträffar, eller till en försämrad förmåga hos de drabbade att hantera uttorkning, infektion eller andra påfrestningar som sänker blodtrycket, samt att kunna använda sig av läkemedel för behandling av förmaksflimmer.

Förvirrande, nog används termerna svindel, yrsel och svimning ofta omväxlande. Det är av denna orsak som det krävs lagarbete, tålamod och minutiös uppmärksamhet på detaljer. När du besöker din läkare måste du vara väl förberedd för att kunna hjälpa honom eller henne att komma fram till rätt diagnos.

När du upplever något av dessa symtom är det viktigt att du gör en notering om alla de kännetecken som du kan komma att uppleva före, under och efter attacken. Detta görs bäst strax efter attacken, när du fortfarande minns det väl.

Om det finns vittnen till händelsen, fråga då dem vad de observerade och, om möjligt, be dem att följa med dig till läkarbesöket Om du får läkarvård från en sjukvårdare, försök då att få blodtrycks- eller pulsregistreringar som gjordes när de behandlade dig.

Viktiga saker att observera när du har haft ett anfall

En av de viktigaste detaljerna din läkare kommer att koncentrera sig på är huruvida du förlorade medvetandet. Många av orsakerna till att du känner dig matt gör dig mindre medveten om din omgivning, men de leder inte till att du blir medvetslös.

Du kan fortfarande befinna dig i väckningsbart tillstånd eller kunna öppna ögonen för att kommunicera med en familjemedlem eller kringstående personer. Om du upplever en definitiv ”blackout” eller förlorar medvetandet, försök att fastställa hur länge den pågick, och särskilt om någon har bevittnat händelsen.

När någon tar hand om dig under tiden du är medvetslös är det viktigt att komma ihåg att en minut eller två kan verka mycket längre. Därför kommer alla objektiva mätningar och observationer att vara särskilt användbara.

Anledningen till att man prioriterar detta kännetecken är att medvetslöshet vid rubbningar av hjärtrytmen har särskilt viktiga kännetecken. Blackouter som uppstår främst på grund av störningar i hjärtrytmen brukar pågå under mindre än en minut. Längre perioder av medvetslöshet beror sannolikt på andra orsaker.

Andra iakttagelser inkluderar:

  • ryckningar i armar och ben
  • ögonrullning
  • grymtning
  • blekhet
  • inkontinens
  • tungbitning

Det kan vara till god hjälp att minnas hur du mådde före anfallet. Om du har varit sjuk av andra orsaker, är det även bra att veta om din medicinering har ändrats nyligen.

Det är också viktigt att observera om symtomen alltid uppträder när du ställer dig upp, reser dig från liggande eller sittande läge, eller om de avbryts av att du lägger dig ned, eftersom samtliga dessa kännetecken är gemensamma för ett blodtrycksfall när en person ställer sig upp (ortostatisk hypotension). Individer med hjärtmuskelsjukdom (hjärtsvikt, kardiomyopati) som tar flera blodtryckssänkande läkemedel kan vara särskilt utsatta för detta problem.

Symtom som värme, illamående, yrsel kan ibland föregå ett enkelt svimningsanfall (kallas ibland för vasovagal attack). Ovanliga upplevelser, som lukt, déjà vu/paramnesi, eller ofrivillig rörelse i en lem före en attack, kan tyda på epilepsi.

Återhämtningsperioden är också viktig. Under hur lång tid kände du dig sjuk, trött eller förvirrad efter händelsen? Ju längre perioden varar desto mindre troligt är det att orsaken är hjärtrelaterad.

Svindel och yrsel

Många upplever att det är svårt att skilja mellan svindel och yrsel. Svindel är en känsla av att världen snurrar och är vanligtvis en indikation på problem med innerörat snarare än ett problem med hjärtat. Detta kan vara positionellt och inträffa efter huvudrörelse, eller efter att man lägger sig ned eller vänder sig i sängen. Mer definitiva kännetecken på en orsak kopplad till hjärtsjukdom skulle kunna vara ett plötsligt anfall utan förvarning eller en episod i samband med bröstsmärtor eller hjärtklappning.

I vissa fall kan orsaken till dessa symtom vara uppenbar vid den första undersökningen. En sänkning av blodtrycket när man ställer sig upp, vilket reproducerar symtomen kan t.ex. fastställa en diagnos av vad läkare kallar för postural hypotension.

Uppvisning av hjärtflimmersymtom på ett EKG är inte tillräckligt för att fastställa att detta är orsaken till dina symtom. Ofta kan undersökningen och EKG visa på normala värden vid den tidpunkt då du besöker din läkare och ledtrådar till den bakomliggande orsaken kommer då att bygga helt och hållet på ledtrådar från din sjukdomshistoria enligt ovan.

Om detta visar på en neurologisk orsak, eller ett problem med innerörat, kommer det vanligtvis krävas en remiss. Men i de flesta fall kommer det att krävas ytterligare kardiologiska undersökningar för att utesluta eller bekräfta en hjärtrelaterad orsak och huruvida förmaksflimmer bär ansvaret.

Det krävs vanligtvis ett ekokardiogram (ultraljud av hjärtat) för att utesluta en hjärtsjukdom (sjukdom i hjärtklaffarna eller i hjärtmuskeln). Andra slags undersökningar kan innefatta långvariga registreringar av hjärtspårning (EKG-mätare som kan bäras av patienten eller implanterbara enheter för mycket långvarig EKG-övervakning, s.k. ILR) eller blodtrycksmätningar (ambulatorisk blodtrycksövervakning) i ett försök att erhålla dessa registreringar när du har symtom.

I en minoritet av fallen kräver mer detaljerade elektriska undersökningar av hjärtat (elektrofysiologiska studier) en kortvarig inläggning på sjukhus.

Framförallt är det viktigt att komma ihåg att det ofta tar tid att fastställa orsaken till svimning, yrsel och blackouter, och läkare förstår mycket väl hur oroväckande detta kan vara. Ju mer information om händelsen som du kan ge till din läkare, desto större chans finns det att tidigt fastställa en diagnos.


Relaterade sidor

ANVÄNDBARA VERKTYG

Förbered dig inför det första läkarbesöket med en checklista

Ladda ner

Diagnos av förmaksflimmer och uppföljningschecklista

Ladda ner

Förbered dig för din kateterablation med en checklista

Ladda ner

Hitta min specialist

Läs mer

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan underlätta förberedelserna inför dina vårdbesök