Flauwvallen, duizeligheid en black-outs

Het vaststellen van de oorzaak van flauwvallen, duizeligheid en black-outs kan een uitdaging zijn voor uw artsen. De symptomen zijn zeer verontrustend en zorgen voor aanzienlijke beperkingen. Er zijn verschillende redenen waarom deze symptomen zo moeilijk te behandelen zijn bij patiënten met atriumfibrilleren.

Ten eerste komen ze zeer vaak voor bij oudere leeftijdsgroepen die het gevoeligst zijn voor atriumfibrilleren. Ten tweede is atriumfibrilleren in de meeste gevallen niet de primaire oorzaak (tenzij er sprake is van extreem snel of extreem langzaam atriumfibrilleren). Ten slotte kan atriumfibrilleren indirect bijdragen aan het optreden van een beroerte of het verminderde vermogen van patiënten om om te gaan met uitdroging, infectie of andere stress die de bloeddruk verlagen en de medicatie die wordt gebruikt in de behandeling van atriumfibrilleren.

Het is verwarrend dat de termen duizeligheid, licht gevoel in het hoofd en flauwvallen vaak door elkaar worden gebruikt. Dit vraagt om teamwork, geduld en zorgvuldige aandacht voor details. U moet goed voorbereid zijn om uw arts te helpen de juiste diagnose te stellen.

Wanneer u een van deze symptomen ervaart, is het belangrijk te noteren wat u vóór, tijdens en na de aanval voelt. U kunt dit het best kort na de aanval doen, als het nog vers in uw geheugen ligt.

Als er getuigen zijn van de gebeurtenis, vraag hen dan wat ze hebben waargenomen en vraag hen indien mogelijk mee te gaan naar uw arts. Als u medische hulp krijgt van een paramedicus, probeer dan alle bloeddruk- of polsgegevens te krijgen die deze heeft genoteerd toen hij of zij u verzorgde.

Belangrijke dingen om rekening mee te houden wanneer u een aanval heeft gehad

Een van de belangrijkste symptomen waar uw arts zich op zal concentreren, is of u buiten bewustzijn bent geraakt. Veel van de oorzaken van een licht gevoel in uw hoofd zullen u minder bewust maken van uw omgeving, maar ze leiden niet tot bewusteloosheid.

U kunt bij bewustijn blijven of in staat zijn om uw ogen te openen om te communiceren met een familielid of omstander. Als u toch een ‘black-out’ hebt gehad of het bewustzijn bent verloren, probeer dan vast te stellen hoe lang dit heeft geduurd, vooral als iemand getuige is geweest van dit incident.

Waarnemingen van getuigen

Het is belangrijk om te onthouden wanneer u precies bewusteloos was. Voor u kan een minuut of twee veel langer lijken. Daarom zijn alle objectieve metingen en waarnemingen erg nuttig.

De reden voor het prioriteren van dit symptoom is dat bewustzijnsverlies als gevolg van hartritmestoornissen een heel belangrijk kenmerk is. Oorzaken van black-outs, voornamelijk als gevolg van hartritmestoornissen, duren meestal minder dan een minuut, langere periodes van bewusteloosheid zijn vaker te wijten aan andere oorzaken.

Andere waarnemingen zijn onder andere:

  • schokken van armen of benen
  • rollende ogen
  • grommen
  • bleekheid
  • incontinentie
  • op de tong bijten

Het is belangrijk te onthouden hoe u zich voelde voor de aanval. Als u om andere redenen ziek bent geweest, kan het ook nuttig zijn te weten of uw medicatie kortgeleden is veranderd.

Het is ook belangrijk te noteren of de symptomen altijd optreden bij het staan, opstaan vanuit liggen of zitten of verdwijnen door te gaan liggen, omdat dit allemaal gemeenschappelijke kenmerken zijn van een daling van de bloeddruk bij het staan (houdingshypotensie). Vooral mensen met een hartspieraandoening (hartfalen, cardiomyopathie) die meerdere bloeddrukverlagende geneesmiddelen gebruiken, kunnen gevoelig zijn voor dit probleem.

Symptomen van warmte, misselijkheid, licht gevoel in het hoofd kunnen voorafgaan aan een eenvoudige flauwte (soms aangeduid als een vasovagale syncope). Ongebruikelijke waarnemingen zoals een geur, deja vu of onvrijwillige bewegingen van ledematen voorafgaand aan een aanval kunnen wijzen op epilepsie.

De herstelperiode is ook belangrijk. Hoe lang voelde u zich onwel, moe of verward na het voorval? Hoe langer de periode duurt, hoe kleiner de kans dat de oorzaak cardiaal is.

Duizeligheid en een licht gevoel in het hoofd

Veel mensen vinden het moeilijk om onderscheid te maken tussen duizeligheid en licht gevoel in het hoofd. Duizeligheid is het gevoel alsof de wereld draait en is meestal een indicatie van inwendige oorproblemen in plaats van een probleem met het hart. Dit kan afhankelijk zijn van uw houding en optreden na hoofdbewegingen, liggen of omdraaien in bed. Meer bepalende kenmerken van een oorzaak door een hartaandoening zouden een plotseling begin vanuit het niets, een episode met pijn op de borst of hartkloppingen kunnen zijn.

In sommige gevallen kan de oorzaak van deze symptomen direct bij het eerste onderzoek duidelijk zijn. Een daling van de bloeddruk bij het opstaan die de symptomen oproept, kan bijvoorbeeld de diagnose bevestigen van wat artsen posturale hypotensie noemen.

Op een elektrocardiogram (ECG) aangetoonde atriumfibrillatie is onvoldoende om vast te stellen dat dit de oorzaak is van uw symptomen. Vaak zijn het onderzoek en de ECG normaal op het moment dat u uw arts bezoekt en zullen de aanwijzingen over de oorzaak volledig afhangen van de kenmerken van uw voorgeschiedenis die hierboven zijn vermeld.

Als dit wijst op een neurologische oorzaak of een probleem met het binnenoor, is een verwijzing meestal noodzakelijk. In de meeste gevallen zal echter verder cardiologisch onderzoek nodig zijn om een cardiale oorzaak uit te sluiten of te bevestigen en te bepalen of atriumfibrilleren de onderliggende oorzaak is.

Een echocardiogram (echografie van het hart) is meestal nodig om een hartaandoening uit te sluiten (aandoening van de hartkleppen of van de hartspier). Andere onderzoeken kunnen langdurige opnames van het hartritme omvatten (ECG-recorders die door de patiënt kunnen worden gedragen of implanteerbare apparaten voor zeer langdurige ECG-monitoring, genaamd ILR) of bloeddrukmetingen (ambulante bloeddrukmonitoring) in een poging om deze opnames te maken wanneer de klachten zich voordoen.

In een minderheid van de gevallen vereist meer gedetailleerd elektrisch onderzoek van het hart (elektrofysiologische studies) een korte ziekenhuisopname.

Vergeet vooral niet dat het vaak tijd kost om de oorzaak van flauwvallen, duizeligheid en black-outs vast te stellen en artsen erkennen hoe zorgwekkend dit voor u kan zijn. Hoe meer informatie over het incident u aan uw arts kunt geven, hoe groter de kans op een snelle diagnose.


Verwante pagina's

NUTTIGE HULPMIDDELEN

Checklist ter voorbereiding op uw eerste consult met een arts

Download

Checklist AF-diagnose en opvolging

Download

Checklist ter voorbereiding op een katheterablatie

Download

Vind mijn specialist

Meer informatie

Klik om deze tools af te drukken om u te helpen voorbereiden op uw afspraken