Auteurs & inhoud

De website afibmatters.org is ontwikkeld onder leiding van de European Heart Rhythm Association van de European Society of Cardiology.

De inhoud van deze website is origineel en is gebaseerd op aanbevelingen in overeenstemming met de Europese praktijkrichtlijnen.

Taakgroep:

2011-2013

Professor Gregory YH Lip / Voorzitter
Professor Jean-Yves Le Heuzey / Co-voorzitter
Universitair hoofddocent Hernandez Madrid Antonio
Dr. Deirdre Lane
Dr. Maxim Didenko
Professor Christian Sticherling
Professor Richard Schilling
Mej. Mellanie True Hills

2013-2015

Professor Maxim Didenko / Voorzitter
Professor Helmut Puererfellner / Co-voorzitter
Dr. Natasja de Groot
Dr. Alexander Romanov
Dr. Christian Meyer
Universitair hoofddocent Martin Martinek
Universitair hoofddocent Hernandez Madrid Antonio
Dr. Deirdre Lane
Professor Jean-Yves Le Heuzey
Professor Richard Schilling
Mellanie True Hills

2015-2017

Dr. Natasja de Groot / Voorzitter
Dr. Dipen Shah
Dr. Mark J Earley
Dr. Maria Grazia Bongiorni
Dr. Christian Meyer
Universitair hoofddocent Martin Martinek
Mr. Reinder Evertz

2017-2018

Dr. Christian Elsner / Voorzitter
Dr. Dipen Shah
Dr. Natasja de Groot

 

2018-2020

Dr. Francisco Manuel Moscoso Costa
Universitair hoofddocent dr. Lidija Poposka
Dr. Barbara Kommata
Universitair hoofddocent dr. Natasja De Groot

 

2020-2022

Dr. David Duncker, voorzitter
Dr. Barbara Kommata
Dr. Rodrigue Garcia
Universitair hoofddocent Dominik Linz
Universitair hoofddocent professor Federico Guerra
Professor Jean-Claude Deharo (patiëntcoördinator)
 
 


DR. BARBARA KOMMATA

Dr. Barbara Kommata is cardiologe-elektrofysiologe en voltijds werkzaam in het Aritmiecentrum, afdeling Cardiologie van het Universitair Ziekenhuis van Uppsala, Zweden. Ze heeft ook een bijzondere interesse in klinische behandeling van en onderzoek naar cardiale genetica en aritmogene syndromen.


DR. CHRISTIAN ELSNER

Christian Elsner is MD en studeerde bedrijfskunde en humane geneeskunde in Leipzig en Chicago. Christian heeft meer dan 100 wetenschappelijke publicaties op het gebied van gezondheidseconomie en elektronische gezondheidszorg op zijn naam staan. Hij heeft meer dan 15 jaar in verschillende managementfuncties gewerkt en is CFO en bestuurslid van de universitaire kliniek van Mainz in Duitsland.


DR. CHRISTIAN MEYER

Christian Meyer, MD, MA, is hoogleraar klinische hartelektrofysiologie in het hartcentrum van de Universiteit van Hamburg, waar ongeveer 2000 ablatieprocedures per jaar worden uitgevoerd om patiënten met hartritmestoornissen te behandelen. Zijn belangrijkste klinische en onderzoeksinteresses zijn levensstijlgerelateerde en interventionele mogelijkheden om de gezondheid van het hartritme te bevorderen, vooral bij patiënten met een structurele hartaandoening. Hij maakt deel uit van een team dat de ‘AFib Companion’ -app heeft ontwikkeld ter ondersteuning van patiënten met atriumfibrilleren.


PROFESSOR CHRISTIAN STICHERLING

Dr. Sticherling is hoofd van de aritmieafdeling van het Universiteitsziekenhuis van Basel in Zwitserland. Hij heeft een drukke atriumfibrillerenkliniek en houdt toezicht op een van de grootste ablatieprogramma’s in het land. Andere aandachtsgebieden zijn de pacemaker, defibrillator en CRT-therapie, evenals de preventie van plotselinge hartstilstand.


DR. DAVID DUNCKER

David Duncker is een senior consulterend cardioloog en elektrofysioloog. Hij is plaatsvervangend hoofd van het Hannover Heart Rhythm Center op de afdeling Cardiologie en Angiologie van de Medische Universiteit van Hannover. Hij heeft een nationale certificering van de nationale cardiale vereniging voor “speciale ritmologie – EP en apparaten” en een EHRA-certificering als apparaatspecialist behaald. In 2018 is hij privédocent geworden aan de Medische Universiteit van Hannover.


DR. DEIRDRE LANE

Deirdre Lane, PhD is universitair hoofddocent cardiovasculaire gezondheid aan de Universiteit van Birmingham, Verenigd Koninkrijk. Haar belangrijkste onderzoeksinteresse is atriumfibrilleren, met bijzondere aandacht voor patiëntenvoorlichting en de perceptie van patiënten van de aandoening en antistollingsbehandeling, en hoe atriumfibrilleren de levenskwaliteit en het emotionele welzijn beïnvloedt.


DR. DIPEN SHAH

Professor Dipen Shah is directeur hartelektrofysiologie bij de universiteitsziekenhuizen van Genève. Hij is gespecialiseerd in katheterablatie van complexe aritmieën zoals atriumfibrilleren, atypische flutter van het hart en VT met structurele hartziekten. Tevens doet hij klinisch onderzoek naar deze aritmieën en het ontwikkelen van nieuwe ablatietechnologieën.


PROF. DOMINIK LINZ

Dominik Linz is consulterend clinicus (Academisch Ziekenhuis Maastricht), klinisch wetenschapper (universitair hoofddocent Adelaide) en gasthoogleraar aan de Universiteit van Kopenhagen. Hij richt zich op het begrijpen van de mechanismen die ten grondslag liggen aan atriumfibrilleren en cardiovasculaire risicofactoren.


DR. FEDERICO GUERRA

Dr. Federico Guerra is universitair hoofddocent Cardiologie aan de Polytechnische Universiteit van Marche en werkzaam als consulterend cardioloog in het Universiteitsziekenhuis van Ancona, Italië. Zijn belangrijkste aandachtsgebied is het samenspel tussen hartritmestoornissen en hartfalen.


DR. FRANCISCO MOSCOSO COSTA

Francisco Moscoso Costa werkt momenteel als cardioloog en elektrofysioloog in de Sta Cruz- en Da Luz-ziekenhuizen in Lissabon (Portugal) Zijn belangrijkste klinische interesse is het in kaart brengen en ablatie van hartritmestoornissen. In 2018 voltooide hij het Diploma of Advanced Studies in Cardiac Arrhythmia Management (Universiteit Maastricht, European Heart Academy en European Heart Rhythm Association).

Dr. Costa heeft bijgedragen aan de European Heart Rhythm Association (EHRA) als Portugees ambassadeur voor de jonge elektrofysiologen (2016-2020), als voorzitter van de EHRA e-Communicatiecommissie (2019-2020) en als lid van de wetenschappelijke programmacommissie van het EHRA-congres (2019-2020).

In zijn thuisland was hij penningmeester van de Portugese vereniging voor aritmie, pacing en elektrofysiologie (2017-2019), voorzitter van de werkgroep trombose en trombocyten van de Portugese vereniging voor cardiologie (2017-2019) en lid van het organiserend comité voor het Portugese cardiologiecongres (2018-2019).


PROFESSOR GREGORY YH LIP

Professor Lip is hoogleraar aan het centrum voor cardiovasculaire wetenschappen in Liverpool, de Universiteit van Liverpool en het Liverpool Heart & Chest Hospital, Liverpool, Verenigd Koninkrijk. Hij interesseert zich van oudsher voor klinische behandelingen en onderzoek in atriumfibrilleren.


PROFESSOR HELMUT PUERERFELLNER

Dr. Pürerfellner is voltijds cardioloog en leidt de afdeling elektrofysiologie van het Ordensklinikum KH der Elisabethinen in Linz/Oostenrijk. De afdeling is een bekende instelling voor de behandeling van allerhande hartritmestoornissen voor patiënten uit Oostenrijk en het buitenland. Hij is nauw betrokken bij EHRA-zaken en fungeert als penningmeester in de raad van bestuur.


PROF. JEAN-CLAUDE DEHARO

Jean-Claude Deharo is hoogleraar cardiologie aan de Universiteit van Aix-Marseille (Frankrijk). Hij staat aan het hoofd van de afdeling hartelektrofysiologie van het academisch ziekenhuis La Timone (Marseille, Frankrijk), dat in het bijzonder betrokken is bij de interventionele behandeling van aritmieën, waaronder atriumfibrilleren. Dr. Deharo is ook al jarenlang voorzitter van de Association de cardiologie de Provence, een vereniging van hartpatiënten die zich richt op revalidatie. Hij is patiëntcoördinator op EHRA-niveau.


PROF. JEAN-YVES LE HEUZEY

Professor Jean-Yves Le Heuzey is hoogleraar Cardiologie aan het ziekenhuis Georges Pompidou van de Universiteit René Descartes in Parijs. Hij is een aritmoloog en zijn belangrijkste onderwerp is atriumfibrilleren, vooral op het gebied van farmacologische behandelingen, anti-aritmica en antitrombotische geneesmiddelen. Professor Le Heuzey is voormalig voorzitter van de Franse vereniging voor cardiologie (voorzitterschap 2016-2017). Hij gaf meer dan 450 lezingen, waaronder 160 voor een internationaal publiek en schreef bijna 250 artikelen.


UNIVERSITAIR HOOFDDOCENT DR. LIDIJA POPOSKA

Dr. Poposka is voltijds cardioloog werkzaam op de afdeling hartritmestoornissen aan de universitaire kliniek voor cardiologie, Skopje, Republiek Noord-Macedonië. Universitair hoofddocent interne geneeskunde, cardiologie en grondbeginselen van wetenschappelijk onderzoek aan de medische faculteit.


DR. MARIA GRAZIA BONGIORNI

Dr. Maria Grazia Bongiorni is gecertificeerd universitair hoofddocent Cardiologie en directeur van de afdeling Aritmologie van de afdeling Cardiothoracale chirurgie van het universiteitsziekenhuis van Pisa. Dr. Bongiorni leidt een internationaal verwijzingscentrum voor biventriculaire, ICD- en PM-implantaten, transveneuze loodextractie, katheterablatie. Ze is EHRA-lid, werkte in verschillende commissies en was voorzitter van het European Lead Extraction ConTRolled (ELECTRa) Registry.


DR. MARK EARLEY

Dr. Earley is een ervaren elektrofysioloog gevestigd in het Barts Heart Centre, St Bartholomew’s ziekenhuis in Londen. Hij houdt zich in het bijzonder bezig met het in kaart brengen en ablatie van atriumfibrilleren, zowel klinisch als in onderzoek. Hij maakt deel uit van het team dat de AF Companion-app heeft ontwikkeld om patiënten met AF te helpen beslissen over hun beste behandeling.


DR. MARTIN MARTINEK

Senior adviseur interne geneeskunde , cardiologie, angiologie en intensive care. Europese accreditatie voor EP, PM en ICD (EHRA).

Hoofd van de afdeling behandelingstechnieken, Ordensklinikum Linz Elisabethinen, Linz, Oostenrijk. Elektrofysioloog bij Ordensklinikum Linz Elisabethinen en universiteitsziekenhuis St. Pölten, Oostenrijk.

Belangrijkste onderzoeksgebieden: atriumfibrilleren en ablatie van ventriculaire tachycardieën.


DR. MAXIM DIDENKO

Maxim Didenko MD, PhD is afdelingshoofd interventie-aritmologie en universitair hoofddocent aan de militaire medische academie, Sint-Petersburg, Rusland; sinds 2015 lid van de Onderwijscommissie EHRA. Hij heeft meer dan 100 tijdschriftartikelen en boekhoofdstukken geschreven over het beheer van aritmieën, hartapparaten en klinische elektrofysiologie. Hij ontwikkelde de website voor artsen en patiënten Cardioschool.ru, waar hij nu redacteur van is. Hij voerde meer dan 15 jaar lang meer dan 150 EP-ingrepen per jaar uit (ablaties en implantaties van hartimplanteerbare elektronische apparaten).


MELLANIE TRUE HILLS

Mellanie True Hills is een atriumfibrillerenpatiënt, internationaal bekend auteur, oprichter van een non-profitorganisatie en CEO en gepassioneerd voorvechtster voor patiënten. Ze is oprichter en Chief Executive Officer van StopAfib.org, een wereldwijde organisatie voor belangenbehartiging van patiënten met atriumfibrilleren, die zich tot doel heeft gesteld om beroertes wereldwijd te voorkomen.


DR. NATASJA DE GROOT

Professor Dr. Natasja MS de Groot werkt als cardioloog elektrofysioloog bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Ze is directeur van het laboratorium voor translationele elektrofysiologie en hoofdonderzoeker van het Academic Center of Excellence of Atrial Fibrillation en het Medical Delta Cardiac Arrhythmia Lab. Samen met professor B. Brundel richtte ze het Atrial Fibrillation Innovation Platform op, een stichting die samen met patiënten onderzoeksprojecten opzet.


MR. REINDER EVERTZ

Dr. R. Evertz is een cardioloog die voltijds werkt als elektrofysioloog in het Radboudumc, een universiteitsziekenhuis in Nederland. Hij is lid van de Nederlandse Vereniging van Cardiologen en de European Heart and Rhythm Association.


PROFESSOR RICHARD SCHILLING

Professor Schilling heeft het aritmie-onderzoeksprogramma opgezet in het St Bartholomew’s ziekenhuis. Hij heeft een drukke klinische praktijk gespecialiseerd in interventionele ablatie bij complexe aritmie. Hij maakte deel uit van het team dat de succesvolle fusie van de cardiovasculaire eenheden van het Heart Hospital en Barts Trust leidde om het grootste cardiovasculaire centrum in het Verenigd Koninkrijk te vormen. Hij is nu klinisch commercieel en strategisch directeur voor Barts Hospital. Hij is medisch directeur van de Arrhythmia Alliance en de Atrial Fibrillation Association, twee internationale liefdadigheidsinstellingen die patiënten met hartritmeproblemen ondersteunen door middel van onderwijs en het beïnvloeden van overheidsbeleid.


DR. RODRIGUE GARCIA

Dr. Rodrigue Garcia is cardioloog bij het Universiteitsziekenhuis van Poitiers, Frankrijk. Hij interesseert zich voor klinische behandelingen en onderzoek naar atriumfibrilleren.


DE VERTALING VAN DEZE WEBSITE VOOR PATIËNTEN IS BEOORDEELD DOOR:

Engels: Dr. Heather Edwards (voorgedragen door de British Heart Rhythm Society (BHRS))
Frans: Groupe de travail de Rythmologie et stimulation cardiaque – Prof. Jacques Mansourati & Dr. Jérôme Taieb
Italiaans: Associazione Italiana Aritmologia e Cardiostimolazione (AIAC) – Dr. Renato Ricci
Spaans: Sociedad Espanola de Cardiologia / Seccion de Electrofisiologia y Arritmias – Prof. José M Guerra Ramos
Duits: Duitse werkgroep Cellulaire elektrofysiologie – Prof. Niels Voigt
Portugees: Associação Portuguesa de Arritmologia, Pacing e Electrofisiologia (APE) – Prof. Mario M. Oliveira
Zweeds: Arbetsgruppen för arytmi – Dr. Dritan Poci
Russisch: Russian Arrhythmia Society of Clinical Electrophysiology, Arrhythmology and Cardiac Pacing – Dr. Vladislav Kuptsov
Pools: Sekcja Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – Prof. Maciej Sterlinsk
Chinees: Asia Pacific Heart Rhythm Society en Chinese Society of Pacing and Electrophysiology – Dr. Fengxiang Zhang
Nederlands: Netherlands Heart Rhythm Association (NHRA) – Dr. Cor Allaart


Consultant wetenschappelijke nauwkeurigheid:

  • Prof. Fiorenzo Gaita

Websitebeheer:

  • European Society of Cardiology Webafdeling