Pacemaker en ablatie van de AV-knoop of de bundel van His

 

Als het geneesmiddel of de combinatie van geneesmiddelen die uw arts had voorgeschreven uw hartslag niet kan reguleren of bijwerkingen veroorzaakt, kan worden voorgesteld om ablatie van de atrioventriculaire (AV)-knoop uit te voeren en een pacemaker te implanteren.

Ablatie van de AV-knoop is een katheterinterventie die de overdracht van snelle elektrische impulsen van de atria (bovenste hartkamers) naar de ventrikels (onderste hartkamers) blokkeert. Het weefsel van de AV-knoop, dat de atria en ventrikels elektrisch verbindt, wordt vernietigd met radiofrequente energie die een volledig AV-blok produceert.

Om de normale ventrikelslag te handhaven, wordt voorafgaand aan een ablatieprocedure een pacemaker geïmplanteerd. De polsslag wordt kunstmatig gereguleerd door de pacemaker, ondanks permanent atriumfibrilleren. De procedure is eenvoudig en neemt niet veel tijd in beslag, maar zoals uw arts u voorafgaand aan de procedure zal uitleggen, moet u zich ervan bewust zijn dat dit een onomkeerbare toestand is. Uw hartslag wordt voor de rest van uw leven gereguleerd door een pacemaker (pacemaker-afhankelijk). Dit wordt beschouwd als de laatste keuze om uw hartslag te reguleren als alle voorgaande ingrepen niet succesvol waren. Om deze reden wordt deze procedure vaker aanbevolen aan oudere patiënten.

Hoe verloopt de behandeling

Katheterablatie is een percutane procedure die wordt uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. De arts steekt lange, dunne, elastische buisjes (katheters) in een ader in uw lies en leidt ze naar uw hart. De tip van de katheter levert radiofrequente energie (warmte) aan het kleine deel van het hartweefsel dat moet worden vernietigd. Littekenweefsel geleidt de impulsen niet.

Een pacemaker moet voorafgaand aan de ablatie van de AV-knoop worden geïmplanteerd om de onderste kamers (ventrikels) correct te laten kloppen. In sommige centra geven artsen er de voorkeur aan om enkele weken voor ablatie een pacemaker te implanteren, om zeker te zijn van een bevredigende en stabiele werking van het apparaat. Na ablatie is het hartritme volledig afhankelijk van de pacemaker en hoeft u geen medicijnen te nemen om uw hartslag te reguleren.
Ablatie van de AV-knoop heeft een hoge slagingskans.

Meer informatie over: ‘Complicaties’

Meer informatie over: ‘Hoe moet ik mijn leven veranderen?’


Verwante pagina's

NUTTIGE HULPMIDDELEN

Checklist ter voorbereiding op uw eerste consult met een arts

Download

Checklist AF-diagnose en opvolging

Download

Checklist ter voorbereiding op een katheterablatie

Download

Vind mijn specialist

Meer informatie

Klik om deze tools af te drukken om u te helpen voorbereiden op uw afspraken