Roken

Tabak/sigaretten

Roken is de belangrijkste vermijdbare gezondheidsrisicofactor voor hartaandoeningen. Het veroorzaakt atherosclerose (aderverkalking) en vernauwing van de (coronaire) hartslagaders en leidt uiteindelijk tot hartaanvallen en plotselinge hartstilstand.

Bovendien is roken verantwoordelijk voor 27% van alle vormen van kanker en houdt het rechtstreeks verband met 700.000 vroegtijdige sterfgevallen in Europa per jaar. In de meeste Europese landen is het aantal rokers de afgelopen decennia gestagneerd of afgenomen. In 2020 was echter 25% van de Europese bevolking als geheel en tot 29% van de 15- tot 24-jarigen roker.

Tegenwoordig hoeft niemand meer overtuigd te worden van deze negatieve effecten van roken. Het is minder bekend bij de algemene bevolking dat rokers een duidelijk verhoogd risico hebben op atriumfibrilleren. In tegenstelling tot de ontwikkeling van vaatziekten, is het mechanisme waardoor roken verantwoordelijk is voor dit fenomeen minder bekend. Maar het is duidelijk dat rokers tijdens hun leven een 1,5 tot 2 keer hoger risico hebben op het ontwikkelen van atriumfibrilleren dan niet-rokers.

Het risico neemt toe met de hoeveelheid die iemand rookt en het aantal jaren dat hij of zij heeft gerookt. Stoppen met roken vermindert het risico, maar het risico blijft nog steeds aanzienlijk hoger in vergelijking met iemand die nog nooit heeft gerookt. De onderliggende boodschap is dus: begin nooit met roken!

Daarnaast draagt roken bij aan aandoeningen die het risico op atriumfibrilleren verhogen, zoals bepaalde longziekten (bijv. COPD – Chronische obstructieve longziekte), slaapapneu, ischemische hartaandoening en hartfalen.

De behandeling van deze risicofactoren maakt deel uit van de behandeling van atriumfibrilleren. Stoppen met roken heeft een gunstig effect op deze risicofactoren en bijgevolg een indirect gunstig effect op de preventie van atriumfibrilleren.

Van passief roken is ook bekend dat dit het risico op atriumfibrilleren verhoogt. Het risico neemt aanzienlijk toe, vooral wanneer de blootstelling op een jongere leeftijd plaatsvindt. Meeroken (of passief roken) tijdens de zwangerschap en tijdens de kindertijd wordt geassocieerd met een tot 40% hoger risico op atriumfibrilleren.

 

E-sigaret

Sinds 2007 is het aantal e-sigaretrokers aanzienlijk toegenomen. Van deze manier van roken wordt verwacht dat hij mensen helpt om volledig te stoppen met roken en hij wordt als veiliger beschouwd dan de klassieke tabakssigaret. Deze apparaten bevatten niet de typische verbrandingsproducten, zoals het schadelijke koolmonoxide en vele belangrijke carcinogenen.

Maar uitgebreide onderzoeken naar het langetermijneffect van e-sigaretten op de cardiovasculaire gezondheid, waaronder een mogelijk verhoogd risico op atriumfibrilleren, ontbreken nog steeds.

In de literatuur zijn enkele gevallen beschreven waarin het gebruik van de elektronische sigaret in verband kan worden gebracht met het optreden van atriumfibrilleren. Maar de cijfers zijn nog steeds beperkt en het is zeker nog niet aangetoond of dit mogelijk verhoogde risico verband houdt met nicotine of andere uitgestoten gassen van de e-sigaret.

Vele emissies die door de elektronische sigaret worden gegenereerd door de combinatie van water, smaakstoffen, oplosmiddelen en nicotine te verhitten, zijn nog niet onderzocht.

 

Nicotinevervangende therapie

Nicotine is het meest bestudeerde bestanddeel tot nu toe, maar de relatie tussen nicotine en atriumfibrilleren is nog niet duidelijk. Er zijn enkele kortetermijnstudies beschikbaar over nicotinevervangende therapie, zoals nicotinepleisters. Dit wijst echter niet op een duidelijk verhoogd risico op de ontwikkeling van atriumfibrilleren.


Verwante pagina's

NUTTIGE HULPMIDDELEN

Checklist ter voorbereiding op uw eerste consult met een arts

Download

Checklist AF-diagnose en opvolging

Download

Checklist ter voorbereiding op een katheterablatie

Download

Vind mijn specialist

Meer informatie

Klik om deze tools af te drukken om u te helpen voorbereiden op uw afspraken