Missieverklaring en gebruiksvoorwaarden

MISSIE VAN DEZE WEBSITE:

Bijdragen aan de verbetering van de levenskwaliteit en gezondheid van patiënten met atriumfibrilleren.
Patiënten, hun familie en verzorgers helpen een beter begrip van atriumfibrilleren te krijgen.
Alle aanbevelingen op deze site zijn in overeenstemming met de Europese richtlijnen (zie hier de praktijkrichtlijnen voor atriumfibrilleren van de European Society of Cardiology).

1.Gebruiksvoorwaarden

De website afibmatters.org is ontwikkeld onder leiding van de European Heart Rhythm Association van de European Society of Cardiology (EHRA van de ESC). De European Heart Rhythm Association van de ESC is een geregistreerde tak van de European Society of Cardiology (ESC). De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

1. Door uw gebruik van deze website accepteert u deze gebruiksvoorwaarden vanaf de datum van uw eerste gebruik van de website.

2. De ESC behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen door deze wijzigingen online te publiceren. Voortzetting van uw gebruik van deze website na publicatie van de wijzigingen betekent dat u deze aangepaste overeenkomst accepteert.

3. U stemt ermee in deze website alleen te gebruiken voor legale doeleinden en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten, of het gebruik en de beschikking van de website voor derden beperkt of belemmert.

2. Uitsluiting van aansprakelijkheid

1. ESC is in geen enkel geval aansprakelijk jegens de gebruiker of anderen voor enige beslissing of actie die is genomen op basis van de informatie in, of verstrekt door middel van het gebruik van deze website, noch voor enige bijkomende, indirecte, speciale of gevolgschade.

2. De informatie op deze website is bedoeld als aanvulling op de ondersteuning en zorg die worden geboden door gekwalificeerde medische professionals. Deze website is niet bedoeld of doet zich niet voor als vervanging van professioneel medisch advies of medische zorg. Raadpleeg altijd een arts voordat u begint (of stopt) met een medische behandeling. Alle informatie op de website wordt dan ook uitsluitend verstrekt voor educatieve doeleinden.

3. Hoewel ESC alle voorzorgsmaatregelen heeft genomen bij het samenstellen van deze website, kan het niet alle informatie controleren om de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid of relevantie ervan vast te stellen. ESC is in geen geval aansprakelijk voor schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade, of schade of winstderving voortvloeiend uit of in verband met dergelijk gebruik of verlies van gebruik van de website, hetzij contractueel, hetzij wegens nalatigheid.

4. In geen geval zullen ESC of gelieerde medewerkers of bijdragers aan de website aansprakelijk zijn jegens u, als websitebezoeker of een andere persoon of instantie, voor enig besluit genomen of handeling uitgevoerd als gevolg van het vertrouwen op de informatie op de website. U stemt ermee in dat noch ESC, noch gelieerde medewerkers of bijdragers aan de website aansprakelijk zijn voor schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot imitatie, directe, indirecte, bijkomende, speciale of gevolgschade), verlies van gegevens of winstderving, zelfs als EHRA of de ESC of gelieerde medewerkers of bijdragers aan de website op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van een dergelijk verlies.

5. ESC garandeert niet dat de technische functies in het materiaal op deze website ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn, dat gebreken zullen worden gecorrigeerd, of dat deze website of de server die deze beschikbaar stelt vrij zijn van virussen of bugs of de volledige functionaliteit, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de materialen vertegenwoordigt.

3. Beperkingen auteursrecht

1. De website afibmatters.org is eigendom van de European Society of Cardiology (ESC). Commercieel gebruik of publicatie van alle of enig getoond voorwerp is ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ESC.

Documenten op deze website mogen alleen worden gekopieerd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat ook auteursrechten en bronvermeldingen worden gekopieerd, er geen wijzigingen worden aangebracht en het document volledig wordt gekopieerd. Sommige documenten en foto’s zijn echter op deze website gepubliceerd met toestemming van de betrokken auteursrechthebbenden (niet de ESC). Alle rechten op deze documenten zijn voorbehouden en toestemming om ze te kopiëren moet worden aangevraagd bij de auteursrechthebbenden (de bronnen zijn vermeld in deze documenten/foto’s).

2. Ongeoorloofd gebruik kan ertoe leiden dat de ESC maatregelen neemt en eist dat het betrokken materiaal niet meer wordt getoond/gedistribueerd en dat eventueel juridische stappen worden ondernomen.

3. De website bevat links naar websites die door andere partijen dan de ESC worden beheerd. Dergelijke links worden alleen voor het gemak van de gebruiker aangeboden. ESC heeft geen zeggenschap over dergelijke websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Het feit dat de ESC links naar dergelijke websites opneemt, impliceert geen goedkeuring van het materiaal op dergelijke websites of samenwerking met de exploitanten ervan. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het beoordelen van de juistheid en volledigheid van alle informatie op de websites van derden, en ook van de waarde en integriteit van alle goederen en diensten die door dergelijke websites worden aangeboden.

Als deze gebruiksvoorwaarden niet volledig worden geaccepteerd, moet het gebruik van deze site onmiddellijk worden beëindigd.


NUTTIGE HULPMIDDELEN

Checklist ter voorbereiding op een katheterablatie

Download

Checklist ter voorbereiding op uw eerste consult met een arts

Download

Checklist AF-diagnose en opvolging

Download

Vind mijn specialist

Meer informatie

Klik om deze tools af te drukken om u te helpen voorbereiden op uw afspraken

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.