Misja i Regulamin użytkowania

MISJA TEJ WITRYNY:

Pomoc w poprawie jakości życia i zdrowia osób z migotaniem przedsionków.
Pomoc osobom z migotaniem przedsionków, ich rodzinom i opiekunom w lepszym zrozumieniu, czym jest migotanie przedsionków.
Wszystkie zalecenia na niniejszej witrynie są zgodne z Wytycznymi Europejskimi(patrz Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące postępowania w migotaniu przedsionków na podstawie przypadku klinicznego tutaj).

1. Regulamin użytkowania

Witryna afibmatters.org została opracowana pod kierunkiem Europejskiego Stowarzyszenia Rytmu Serca (EHRA), wchodzącego w skład Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC). Europejskie Stowarzyszenie Rytmu Serca (EHRA) jest zarejestrowanym oddziałem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC). ESC umożliwia dostęp do niniejszej witryny oraz korzystanie z niej z zastrzeżeniem następującego Regulaminu użytkowania:

1. Korzystanie z witryny jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez użytkownika niniejszego Regulaminu użytkowania w dniu pierwszego skorzystania z witryny.

2. ESC zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym momencie, poprzez publikację informacji o takich zmianach online. Kontynuowanie korzystania z witryny po ogłoszeniu zmian jest równoznaczne z akceptacją przez użytkownika niniejszej umowy łącznie z wprowadzonymi do niej poprawkami.

3. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem i w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz nieograniczający korzystanie z witryny osobom trzecim.

2. Zrzeczenie się odpowiedzialności

1. ESC nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności wobec użytkownika ani kogokolwiek innego za wszelkie decyzje lub czynności podjęte na podstawie informacji zawartych na witrynie lub zapewnionych za jej pośrednictwem, ani za wszelkie szkody przypadkowe, pośrednie, szczególne lub wynikowe.

2. Informacje i porady zamieszczone na niniejszej witrynie stanowią uzupełnienie wiedzy na temat opieki oraz pomocy zapewnianej przez lekarza lub innego usługodawcy opieki zdrowotnej. Witryna nie zastępuje, profesjonalnej porady lub opieki lekarskiej. Przed rozpoczęciem (lub przerwaniem) leczenia najpierw należy zasięgnąć porady specjalisty z zakresu ochrony zdrowia. W związku z powyższym, wszystkie informacje zamieszczone na niniejszej witrynie udostępniono wyłącznie w celach edukacyjnych.

3. ESC dołożyło wszelkich starań przy tworzeniu niniejszej witryny, ale nie może kontrolować wszystkich informacji w celu ustalenia ich prawdziwości, poprawności, rzetelności, kompletności lub powiązania z tematyką witryny. ESC nie ponosi żadnej odpowiedzialności, umownej lub wynikającej z zaniedbania, za szkody, w tym bez ograniczeń, szkody pośrednie lub wynikowe, szkody bądź utratę zysków, zaistniałe wskutek korzystania z witryny lub w związku z takim korzystaniem lub niemożnością korzystania.

4. ESC ani jego personel lub osoby współpracujące przy tworzeniu witryny nie będą w żadnym wypadku ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika, jako osoby odwiedzającej witrynę, ani żadnej innej osoby lub organizacji, za jakiekolwiek decyzje podjęte lub wdrożone na podstawie informacji zamieszczonych na witrynie. Użytkownik potwierdza, że ESC ani jego personel lub osoby współpracujące przy tworzeniu witryny nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym bez ograniczeń, szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne lub wynikowe) bądź utratę danych lub zysków, nawet jeśli EHRA, ESC, ich personel lub osoby współpracujące przy tworzeniu witryny zostały poinformowane o możliwości zaistnienia takiej utraty.

5. ESC nie gwarantuje, że techniczne funkcje zawarte w materiałach zamieszczonych na niniejszej witrynie będą działać bez zakłóceń, nie będą zawierać błędów ani nie gwarantuje skorygowania ewentualnych błędów oraz że witryna lub serwer, który ją udostępnia, nie zawierają wirusów. Ponadto ESC nie gwarantuje pełnej funkcjonalności, poprawności i rzetelności zamieszczonych na niniejszej witrynie materiałów.

3. Ograniczenia wynikające z praw autorskich

1. Właścicielem witryny afibmatters.org jest Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC). Wykorzystanie do celów handlowych, publikacja wszystkich lub wybranych materiałów zamieszczonych na witrynie jest ściśle zabroniona bez uprzedniej pisemnej zgody ESC.

Dokumenty zamieszczone na niniejszej witrynie można powielać wyłącznie do celów osobistych i niehandlowych, pod warunkiem skopiowania również informacji o prawie autorskim i źródłach tych dokumentów, niewprowadzania zmian oraz skopiowania dokumentu w całości. Niektóre dokumenty i zdjęcia zamieszczono na niniejszej witrynie za zgodą odpowiednich właścicieli praw autorskich (niebędących ESC). Wszystkie prawa obejmujące te dokumenty są zastrzeżone. W celu skopiowania tych dokumentów należy wystąpić o zezwolenie do właścicieli, którzy posiadają do nich prawa autorskie (źródła są wskazane w treści dokumentów/przy zdjęciach).

2. Wszelkie nieupoważnione wykorzystanie takich materiałów może spowodować zażądanie przez ESC zaprzestania ich zamieszczania/dystrybucji, a także wszczęcie czynności prawnych.

3. Witryna zawiera łącza do stron zarządzanych przez osoby trzecie, niezwiązane z ESC. Łącza takie są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika. ESC nie kontroluje takich stron ani nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Udostępnianie przez ESC łączy do takich stron nie należy uznawać za ich poparcie dla treści zawartych na takich stronach ani powiązywać ESC z osobami, które tymi stronami zarządzają. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ocenę poprawności i kompletności wszelkich informacji zamieszczonych na stronach osób trzecich, a także wartości i integralności wszelkich towarów i usług oferowanych za pośrednictwem takich stron.

W razie niezaakceptowania w całości niniejszego Regulaminu, należy natychmiast zaprzestać korzystania z niniejszej witryny.


Użyteczne narzędzia

Przygotowanie do ablacji cewnikowej – lista kontrolna

Pobieranie

Przygotowanie do pierwszej konsultacji z lekarzem – lista kontrolna

Pobieranie

Diagnostyka migotania przedsionków i działania następcze – lista kontrolna

Pobieranie

Znajdź specjalistę

Dowiedz się więcej

Kliknij, aby wydrukować dostępne narzędzia, które pomogą Ci przygotować się do wizyt

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.