Czy może dojść do nawrotu migotania przedsionków?

Ryzyko nawrotu migotania przedsionków zależy od schorzeń zasadniczych każdego pacjenta.

Czasami migotanie przedsionków pojawia się z powodu stanów chorobowych, które są tymczasowe i mogą zostać poddane leczeniu np. zaburzenia funkcji tarczycy, zakażenie lub zaburzenia równowagi elektrolitów w organizmie. W takich przypadkach, po leczeniu ostrej postaci choroby, ryzyko nawrotu migotania przedsionków jest mniejsze w perspektywie krótkookresowej.

Jeśli u pacjenta obecne są inne chroniczne schorzenia, które predysponują go do migotania przedsionków, np. wysokie ciśnienie, otyłość, obturacyjny bezdech senny itp. ryzyko wystąpienia u niego migotania przedsionków jest wyższe. Jeśli schorzenia te pozostają nieleczone, migotanie przedsionków może występować częściej, a nawet przechodzić do postaci utrwalonej.

 

 


Powiązane strony

Użyteczne narzędzia

Przygotowanie do pierwszej konsultacji z lekarzem – lista kontrolna

Pobieranie

Diagnostyka migotania przedsionków i działania następcze – lista kontrolna

Pobieranie

Przygotowanie do ablacji cewnikowej – lista kontrolna

Pobieranie

Znajdź specjalistę

Dowiedz się więcej

Kliknij, aby wydrukować dostępne narzędzia, które pomogą Ci przygotować się do wizyt