Jak zapobiegać niewydolności serca

Prawidłowe, spoczynkowe tętno wynosi 60-100 uderzeń na minutę. W przypadku wystąpienia migotania przedsionków, częstość pracy serca przyśpiesza do 150 – 180 uderzeń na minutę, a nawet serce może pracować jeszcze szybciej. Nawet jeśli na początku serce funkcjonuje prawidłowo, utrzymująca się długotrwale wysoka częstość pracy serca może upośledzić jego funkcjonowanie i doprowadzić do upośledzenia jego funkcji określanej mianem tachykardiomiopatii. Jeśli próba przywrócenia rytmu zatokowego nie powiedzie się, niezwykle ważne jest spowolnienie tętna.

Bardzo ważne jest przestrzeganie zaleceń lekarza i przyjmowanie leków zgodnie z jego poleceniami.

 

 


Powiązane strony

Użyteczne narzędzia

Przygotowanie do pierwszej konsultacji z lekarzem – lista kontrolna

Pobieranie

Diagnostyka migotania przedsionków i działania następcze – lista kontrolna

Pobieranie

Przygotowanie do ablacji cewnikowej – lista kontrolna

Pobieranie

Kliknij, aby wydrukować dostępne narzędzia, które pomogą Ci przygotować się do wizyt