Czym jest migotanie przedsionków?

Migotanie przedsionków jest chorobą serca, która powoduje nieregularną i często zbyt szybką akcję serca. Prawidłowe tętno podczas spoczynku jest miarowe i mieści się w przedziale od 60 do 100 uderzeń na minutę. Natomiast u osób z migotaniem przedsionków tętno podczas spoczynku może wynosić od 100 do 120 uderzeń na minutę, a w niektórych przypadkach nawet więcej.

Migotanie przedsionków jest najczęstszym zaburzeniem rytmu serca i występuje u około 1% całej populacji. Migotanie przedsionków rzadko pojawia się u ludzi młodych, natomiast występuje u 5% osób powyżej 65 roku życia oraz 10% osób powyżej 80 roku życia.

 

Prawidłowy rytm serca

Podczas prawidłowej pracy serca jego ściany zbudowane z włókien mięśniowowych napinają się i kurczą, co powoduje wypompowywanie krwi z serca do reszty organizmu. Następnie mięśnie te rozluźniają się i serce ponownie napełniają się krwią, a cały proces powtarza się przy każdym uderzeniu serca.

 

Jak migotanie przedsionków wpływa na serce?

Migotanie przedsionków występuje, gdy w górnych jamach serca (przedsionkach) nagle zaczynają tworzyć się nieprawidłowe impulsy elektryczne. Powoduje to nieregularny skurcz przedsionków, który czasami jest zbyt szybki, aby mięsień sercowy prawidłowo rozluźnił się między skurczami, co negatywnie wpływa na jego pracę i wydajność.

Przyczyny migotania przedsionków pozostają niejasne i chociaż zwykle migotanie przedsionków samo w sobie nie stanowi zagrożenia dla życia, u niektórych osób jest to poważny stan, który wymaga pilnego leczenia. Dzieje się tak dlatego, że migotanie przedsionków zwiększa ryzyko powstania zakrzepów krwi w górnych jamach serca (przedsionkach), które mogą zostać przepompowane do innych narządów. Jeśli skrzep zablokuje tętnicę w innych narządach, na przykład w mózgu, dojdzie do odcięcia przepływu krwi i tlenu, co może doprowadzić do udaru mózgu.

 

Rodzaje migotania przedsionków

Migotanie przedsionków można zdefiniować na różne sposoby, w zależności od częstotliwości i długości jego napadów. Epizody napadowego migotania przedsionków pojawiają się okresowo i trwają nie dłużej niż 7 dni, a u niektórych osób kilka minut lub godzin. Napady przetrwałego migotania przedsionków trwają dłużej niż 7 dni, natomiast gdy migotanie przedsionków utrzymuje się przez rok lub dłużej, mówimy o długotrwałym przetrwałym migotaniu przedsionków. Utrwalone migotanie przedsionków to postać choroby, co do której przyjmuje się, że nigdy nie ustąpi, i nie podejmuje się prób jej wyeliminowania.

 

Objawy migotania przedsionków

Objawy migotania przedsionków to między innymi kołatanie serca, oszołomienie, zawroty głowy, zadyszka i zmęczenie. Kołatanie serca oznacza świadomość bicia serca, a w przypadku migotania przedsionków jest to uczucie trzepotania lub nieregularnych, chaotycznych uderzeń. Inne objawy obejmują ucisk w klatce piersiowej, uczucie ciężaru w klatce piersiowej lub ogólny brak energii.

 

Powikłania migotania przedsionków

Wielu pacjentów z migotaniem przedsionków nie ma żadnych objawów choroby i nie wie, że na nią cierpi. Pomimo tego bezobjawowy charakter migotania przedsionków nie oznacza mniejszego ryzyka wystąpienia zakrzepów i udarów mózgu. Osoby z migotaniem przedsionków są narażone na 4–5 razy większe ryzyko udaru mózgu niż osoby bez tego schorzenia, a udar występuje zwykle u osób, które nie wiedzą, że mają migotanie przedsionków, i nie przyjmują leków przeciwkrzepliwych.

Ponadto bardzo szybkie tętno utrzymujące się przez cały dzień i noc przez wiele tygodni może osłabić mięsień sercowy i doprowadzić do niewydolności serca, czyli stanu, kiedy serce nie pompuje krwi na tyle efektywnie, aby zaspokoić potrzeby organizmu.

Ta część witryny zawiera szczegółowe informacje na temat anatomii serca, negatywnego wpływu migotania przedsionków na serce oraz informacje na temat różnych rodzajów migotania przedsionków i stopnia, w jakim każdy z nich wpływa na pacjentów.