Prawidłowy rytm i anatomia serca

Serce zbudowane jest z 4 jam. Leżących w górnej części dwóch przedsionków (lewego i prawego) i położonych pod nimi dwóch komór (lewej i prawej).

Przedsionki zbierają krew powracającą do serca żyłami i napełniają krwią komory serca.

Rytm serca inicjowany jest w węźle zatokowym, czyli zespole wyspecjalizowanych komórek, które wytwarzają impulsy elektryczne.

Impulsy, które powstają w węźle zatokowym, przechodzą z przedsionków do komór w kierunku głównej stacji przewodzenia serca, węzła przedsionkowo-komorowego. Impuls elektryczny dociera następnie do komór, wywołując ich skurcz, który powoduje ruch krwi z serca do reszty ciała.

Żyły płucne doprowadzają krew z płuc do lewego przedsionka. Większość ludzi ma cztery żyły płucne. Jeśli w miejscu ich połączenia z lewym przedsionkiem występuje nieprawidłowa aktywność elektryczna, wtedy dochodzi do migotania przedsionków.

 

 


Powiązane strony

Użyteczne narzędzia

Przygotowanie do pierwszej konsultacji z lekarzem – lista kontrolna

Pobieranie

Diagnostyka migotania przedsionków i działania następcze – lista kontrolna

Pobieranie

Przygotowanie do ablacji cewnikowej – lista kontrolna

Pobieranie

Znajdź specjalistę

Dowiedz się więcej

Kliknij, aby wydrukować dostępne narzędzia, które pomogą Ci przygotować się do wizyt