Autorzy i treść

Witryna afibmatters.org została opracowana pod kierunkiem Europejskiego Stowarzyszenia Rytmu Serca (EHRA), wchodzącego w skład Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC).

Treści zamieszone na niniejszej witrynie są treściami autorskimi i przygotowano je na podstawie Europejskich Wytycznych.

Zespół:

2020-2022

Dr David Duncker / Przewodniczący komisji EHRA ds. e-komunikacji
Dr Rodrigue Garcia
Prof. nadzw. Federico Guerra
Dr Barbara Kommata
Prof. nadzw. Dominik Linz
Prof. Jean-Claude Deharo / Koordynator EHRA ds. pacjentów
Dr Emma Svennberg / Przewodnicząca komisji EHRA Digital
Członkowie forum pacjentów ESC: Jeremy Dwight, Rasa Semiotiene, Noemi De Stoutz, Inga Drossart

2018-2020

Dr Francisco Manuel Moscoso Costa / Przewodniczący
Prof. nadzw. Natasja De Groot
Dr Barbara Kommata
Prof. nadzw. Lidija Poposka

2017-2018

Dr Christian Elsner / Przewodniczący
Dr Natasja de Groot
Dr Dipen Shah

2015-2017

Dr Natasja de Groot / Przewodnicząca
Dr Maria Grazia Bongiorni
Dr Mark J. Earley
Reinder Evertz
Prof. nadzw. Martin Martinek
Dr Christian Meyer
Dr Dipen Shah

2013-2015

Prof. Maxim Didenko / Przewodniczący
Prof. Helmut Pürerfellner / Współprzewodniczący
Dr Natasja de Groot
Prof. nadzw. Hernandez Madrid Antonio
Dr Deirdre Lane
Prof. Jean-Yves Le Heuzey
Prof. nadzw. Martin Martinek
Dr Christian Meyer
Dr Alexander Romanov
Prof. Richard Schilling
Dr Mellanie True Hills

2011-2013

Prof. Gregory Y.H. Lip / Przewodniczący
Prof. Jean-Yves Le Heuzey / Współprzewodniczący
Dr Maxim Didenko
Dr Deirdre Lane
Prof. nadzw. Hernandez Madrid Antonio
Prof. Richard Schilling
Prof. Christian Sticherling
Dr Mellanie True Hills

 


 

DR MARIA GRAZIA BONGIORNI

Dr Maria Grazia Bongiorni jest certyfikowanym profesorem nadzwyczajnym kardiologii oraz szefową zakładu arytmologii Oddziału Kardiotorakochirurgii w Szpitalu Uniwersyteckim w Pizie. Dr Bongiorni jest szefową międzynarodowego centrum referencyjnego International Referral Center for Biventricular, ICD and PM Implant, Transvenous Lead Extraction, Catheter Ablation. Członkini EHRA, pracowała w kilku komisjach i pełniła funkcję przewodniczącej rejestru European Lead Extraction ConTRolled (ELECTRa).


 

DR FRANCISCO MOSCOSO COSTA

Dr Francisco Moscoso Costa pracuje obecnie jako kardiolog-elektrofizjolog w szpitalu Sta Cruz i szpitalu da Luz w Lizbonie (Portugalia). W swojej pracy klinicznej koncentruje się głównie na odwzorowaniu i ablacji zaburzeń rytmu serca. W 2018 roku otrzymał Dyplom w zakresie leczenia arytmii serca (Uniwersytet w Maastricht, Europejska Akademia Serca i Europejskie Stowarzyszenie Rytmu Serca).

Dr Costa uczestniczył w pracach Europejskiego Stowarzyszenia Rytmu Serca (EHRA) jako ambasador Portugalii reprezentujący młodych elektrofizjologów (2016–2020 r.), jako przewodniczący komitetu e-komunikacji EHRA (2019–2020 r.) oraz jako członek komitetu programu naukowego kongresu EHRA (2019–2020 r.).

W swoim kraju pełnił rolę skarbnika w Portugalskim Stowarzyszeniu Arytmii, Stymulacji i Elektrofizjologii (2017–2019 r.), był przewodniczącym grupy roboczej ds. zakrzepicy i płytek krwi Portugalskiego Towarzystwa Kardiologicznego (2017–2019 r.) oraz członkiem komitetu organizacyjnego Portugalskiego Kongresu Kardiologicznego (2018–2019 r.).


 

DR NATASJA DE GROOT

Prof. dr Natasja M.S. de Groot, pracuje jako kardiolog-elektrofizjolog w Centrum Medycznym Erasmus w Rotterdamie (Holandia). Jest dyrektorką laboratorium elektrofizjologii translacyjnej i główną badaczką Academic Center of Excellence of Atrial Fibrillation oraz Medical Delta Cardiac Arrhythmia Lab. Wraz z prof. B. Brundel założyła Atrial Fibrillation Innovation Platform – fundację mającą na celu tworzenie projektów badawczych we współpracy z pacjentami.


 

PROF. JEAN-CLAUDE DEHARO

Jean-Claude Deharo jest profesorem kardiologii na Uniwersytecie Aix-Marseille (Francja). Kieruje oddziałem elektrofizjologii serca szpitala klinicznego La Timone (Marsylia, Francja), który zajmuje się w szczególności interwencyjnym leczeniem arytmii, w tym migotania przedsionków. Prof. Deharo od wielu lat przewodniczy także Prowansalskiemu Stowarzyszeniu Kardiologicznemu, które zrzesza pacjentów z chorobami serca i działa na rzecz ich rehabilitacji. W strukturach EHRA odpowiada za koordynację pacjentów.


 

DR MAXIM DIDENKO

Dr med. Maxim Didenko jest ordynatorem oddziału arytmologii interwencyjnej i profesorem nadzwyczajnym Wojskowej Akademii Medycznej w Petersburgu (Rosja), a od 2015 roku jest członkiem komitetu edukacyjnego EHRA. Autor ponad 100 artykułów w czasopismach i rozdziałów książek dotyczących leczenia arytmii, urządzeń wspomagających pracę serca i elektrofizjologii klinicznej. Jest autorem, a obecnie także redaktorem strony internetowej dla lekarzy i pacjentów – Cardioschool.ru. Od ponad 15 lat wykonuje rocznie ponad 150 zabiegów elektrofizjologicznych (ablacji i implantacji urządzeń elektronicznych do wspomagania pracy serca).


 

DR DAVID DUNCKER

David Duncker jest starszym konsultantem w dziedzinie kardiologii i elektrofizjologii. Jest zastępcą kierownika Centrum Rytmu Serca na Wydziale Kardiologii i Angiologii Akademii Medycznej w Hanowerze. Uzyskał państwowy certyfikat krajowego towarzystwa kardiologicznego w dziedzinie „Rytmologia specjalna – elektrofizjologia (EP) i urządzenia” oraz świadectwo EHRA jako specjalista ds. urządzeń. W 2018 roku został prywatnym wykładowcą Akademii Medycznej w Hanowerze.


 

DR MARK EARLEY

Dr Earley jest doświadczonym elektrofizjologiem pracującym w Barts Heart Centre przy Szpitalu św. Bartłomieja w Londynie. W swojej pracy klinicznej i badawczej koncentruje się w szczególności na odwzorowaniu i ablacji migotania przedsionków. Należy do zespołu, który opracował aplikację AF Companion pomagającą pacjentom z migotaniem przedsionków podejmować decyzje o najlepszych dla nich metodach leczenia.


 

DR CHRISTIAN ELSNER

Christian Elsner jest lekarzem medycyny. Studiował administrację biznesową i medycynę w Lipsku i Chicago. Ma na swoim koncie ponad 100 publikacji naukowych w dziedzinie ekonomiki zdrowia i e-zdrowia. Od ponad 15 lat zajmuje różne stanowiska kierownicze, a obecnie jest dyrektorem finansowym i członkiem zarządu kliniki uniwersyteckiej w Moguncji (Niemcy).


 

DR REINDER EVERTZ

Dr R. Evertz jest pełnoetatowym kardiologiem zatrudnionym jako elektrofizjolog w szpitalu uniwersyteckim Radboudumc w Holandii. Jest członkiem Holenderskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego Stowarzyszenia Rytmu Serca.


DR RODRIGUE GARCIA

Dr Rodrigue Garcia jest kardiologiem w Szpitalu Uniwersyteckim w Poitiers (Francja). W swojej pracy klinicznej i badawczej koncentruje się na migotaniu przedsionków.

 


 

DR FEDERICO GUERRA

Dr Federico Guerra jest profesorem nadzwyczajnym kardiologii na Politechnice Marche i pracuje jako konsultant w dziedzinie kardiologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Ankonie we Włoszech. Głównym obszarem jego zainteresowań naukowych jest współzależność arytmii serca i niewydolności serca.


 

DR BARBARA KOMMATA

Dr Barbara Kommata jest pełnoetatowym kardiologiem-elektrofizjologiem zatrudnionym w Centrum Arytmii na Oddziale Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Uppsali (Szwecja). W swojej pracy klinicznej i badawczej koncentruje się w szczególności na genetyce serca i zespołach arytmogennych.


 

DR DEIRDRE LANE

Dr Deirdre Lane jest wykładowczynią Uniwersytetu w Birmingham (Wielka Brytania) zajmującą się tematyką zdrowia sercowo-naczyniowego. W swoich badaniach interesuje się migotaniem przedsionków, w szczególności skupiając się na edukowaniu pacjentów oraz na postrzeganiu przez nich chorób serca i leczenia przeciwzakrzepowego, a także na wpływie migotania przedsionków na jakość życia i samopoczucie emocjonalne pacjentów.


 

PROF. JEAN-YVES LE HEUZEY

Jean-Yves Le Heuzey jest profesorem kardiologii w szpitalu im. Georges’a Pompidou przy Uniwersytecie René Descartes w Paryżu. Jest arytmologiem, a głównym tematem jego dociekań jest migotanie przedsionków, zwłaszcza w zakresie leczenia farmakologicznego, leków przeciwarytmicznych i przeciwzakrzepowych. Profesor Le Heuzey jest byłym przewodniczącym Francuskiego Towarzystwa Kardiologicznego (kadencja w latach 2016–2017). Wygłosił ponad 450 wykładów, w tym 160 dla międzynarodowej publiczności, i napisał blisko 250 prac naukowych.


 

PROF. GREGORY Y.H. LIP

Prof. Lip jest profesorem w Liverpool Centre for Cardiovascular Science na Uniwersytecie w Liverpoolu oraz Liverpool Heart & Chest Hospital w Liverpoolu (Wielka Brytania). Od dawna interesuje się klinicznymi i badawczymi aspektami migotania przedsionków.


 

PROF. DOMINIK LINZ

Dominik Linz jest konsultantem klinicznym (Academisch Ziekenhuis Maastricht), naukowcem klinicznym (profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie w Adelajdzie) i profesorem wizytującym na Uniwersytecie Kopenhaskim, który w swoich dociekaniach koncentruje się na zrozumieniu mechanizmów przyczynowych migotania przedsionków oraz czynników ryzyka chorób układu krążenia.


 

PROF. ANTONIO HERNANDEZ MADRID

Profesor Antonio Hernandez Madrid jest starszym konsultantem w dziedzinie kardiologii i elektrofizjologii. Obecnie wykłada jako profesor nadzwyczajny na wydziale kardiologii na Uniwersytecie w Alcala i pełni funkcję elektrofizjologa w Szpitalu Ramon y Cajal w Madrycie (Hiszpania).

Posiada bogate doświadczenie w wielu ocenach klinicznych i randomizowanych badaniach klinicznych.


 

DR MARTIN MARTINEK

Starszy konsultant ds. medycyny wewnętrznej, kardiologii, angiologii i intensywnej opieki. Europejska Akredytacja EP, PM i ICD (EHRA).

Ordynator Oddziału Terapii z wykorzystaniem Urządzeń Wspomagających, Ordensklinikum Linz Elisabethinen, Linz (Austria). Elektrofizjolog w Ordensklinikum Linz Elisabethinen oraz w Szpitalu Uniwersyteckim St. Pölten, Austria.

Główne obszary badań: migotanie przedsionków oraz ablacja w tachykardii komorowej.


 

DR CHRISTIAN MEYER

Lek. med. Christian Meyer jest profesorem elektrofizjologii klinicznej w Uniwersyteckim Centrum Kardiologii w Hamburgu, w którym co roku wykonuje się około 2000 zabiegów ablacyjnych u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca. W swojej pracy klinicznej i badaniach zajmuje się zagadnieniami stylu życia i możliwościami interwencji, dążąc do promowania zdrowego rytmu serca, zwłaszcza u pacjentów ze strukturalną chorobą serca. Należy do zespołu, który opracował aplikację „AFib Companion” wspomagającą samodzielność pacjentów z migotaniem przedsionków.


 

PROF. NADZW. LIDIJA POPOSKA

Dr Poposka jest kardiologiem pracującym w pełnym wymiarze godzin na oddziale arytmii w Klinice Kardiologicznej Uniwersytetu w Skopje (Republika Macedonii Północnej). Profesor nadzwyczajny specjalizujący się w medycynie wewnętrznej, kardiologii i podstawach badań naukowych na Wydziale Medycznym.


 

PROF. HELMUT PÜRERFELLNER

Dr Pürerfellner jest pełnoetatowym kardiologiem kierującym Oddziałem Elektrofizjologii w Ordensklinikum KH der Elisabethinen w Linz (Austria). Oddział jest znanym ośrodkiem leczenia wszelkiego rodzaju arytmii i przyjmuje pacjentów z Austrii i zagranicy. Dr Pürerfellner jest w istotny sposób zaangażowany w działalność EHRA – obecnie pełni funkcję skarbnika w zarządzie organizacji.


 

PROF. RICHARD SCHILLING

Profesor Schilling zainicjował w St Bartholomew’s Hospital program badań nad arytmią. Prowadzi bardzo aktywną praktykę kliniczną, w ramach której specjalizuje się w ablacji interwencyjnej w przypadkach złożonej arytmii. Był członkiem zespołu, który doprowadził do udanej fuzji oddziałów sercowo-naczyniowych szpitala Heart Hospital i funduszu Barts, które utworzyły w ten sposób największy ośrodek zajmujący się układem sercowo-naczyniowym w Wielkiej Brytanii. Obecnie pełni funkcję dyrektora klinicznego ds. strategicznych i handlowych w Barts Hospital. Jest dyrektorem medycznym Arrhythmia Alliance i Atrial Fibrillation Association, dwóch międzynarodowych organizacji charytatywnych działających na rzecz pacjentów z zaburzeniami rytmu serca poprzez edukację i wpływ na politykę rządową.


 

DR DIPEN SHAH

Profesor Dipen Shah jest dyrektorem zakładu elektrofizjologii serca w Zespole Szpitali Uniwersyteckich w Genewie. Specjalizuje się w ablacji cewnikowej złożonych arytmii, takich jak migotanie przedsionków, atypowe trzepotanie przedsionków i częstoskurcz komorowy przy strukturalnej chorobie serca, a także w badaniach klinicznych nad tymi rodzajami arytmii oraz w opracowywaniu nowych technologii ablacyjnych.


 

PROF. CHRISTIAN STICHERLING

Dr Sticherling jest szefem zakładu arytmii w Szpitalu Uniwersyteckim w Bazylei w Szwajcarii. Zarządza popularną kliniką leczenia migotania przedsionków i nadzoruje jeden z najbardziej aktywnych programów ablacji w kraju. Innym obszarem jego zainteresowań są rozruszniki serca, defibrylatory oraz terapia CRT, a także zapobieganie nagłym zgonom sercowym.


 

DR EMMA SVENBERG

Dr Svenberg pełni obecnie jednocześnie rolę badacza i klinicysty na oddziale kardiologii w Szpitalu Uniwersyteckim Karolinska w Sztokholmie (Szwecja). W swojej pracy klinicznej i badawczej koncentruje się głównie na cyfrowych badaniach przesiewowych w kierunku migotania przedsionków.


 

MELLANIE TRUE HILLS

Mellanie True Hills jest pacjentką cierpiącą na migotanie przedsionków, znaną na całym świecie pisarką, założycielką i prezeską organizacji non-profit oraz aktywną rzeczniczką interesów pacjentów. Jest założycielką i dyrektorką wykonawczą StopAfib.org, globalnej organizacji wspierającej pacjentów z migotaniem przedsionków, która dąży do eliminacji występowania udarów na całym świecie.

 

 


TŁUMACZENIE TEJ STRONY INTERNETOWEJ DLA PACJENTÓW ZOSTAŁO ZWERYFIKOWANE PRZEZ:

Angielski: dr Heather Edwards (wyznaczona przez British Heart Rhythm Society (BHRS))
Francuski: Groupe de travail de Rythmologie et stimulation cardiaque – prof. Jacques Mansourati i dr Jérôme Taieb
Włoski: Associazione Italiana Aritmologia e Cardiostimolazione (AIAC) – dr Renato Ricci
Hiszpański: Sociedad Espanola de Cardiologia / Seccion de Electrofisiologia y Arritmias – prof. José M. Guerra Ramos
Niemiecki: Niemiecka Grupa Robocza ds. Elektrofizjologii Komórkowej – prof. Niels Voigt
Portugalski: Associação Portuguesa de Arritmologia, Pacing e Electrofisiologia (APAPE) – prof. Mario M. Oliveira
Szwedzki: Arbetsgruppen för arytmi – dr Dritan Poci
Rosyjski: Rosyjskie Towarzystwo Elektrofizjologii Klinicznej, Arytmologii i Kardiostymulacji – dr Władysław Kupcow
Polski: Sekcja Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – prof. Maciej Sterliński
Chiński: Pacyficzne Towarzystwo Rytmu Serca oraz Chińskie Towarzystwo Stymulacji i Elektrofizjologii – dr Fengxiang Zhang
Holenderski: Niderlandzkie Stowarzyszenie Rytmu Serca (NHRA) – dr Cor Allaart
Język grecki: Dr Kostantinos Triantafyllou / Młody Ambasador 2020-2022 i przedstawiciel greckiej grupy roboczej ds. elektrofizjologii i stymulacji serca Greckiego Towarzystwa Kardiologicznego
Język arabski: Dr Mario Njeim / Młody Ambasador 2020-2022 i przedstawiciel grupy roboczej ds. arytmii i stymulacji serca Libańskiego Towarzystwa Kardiologicznego.


Konsultacja poprawności naukowej:

  • Prof. Fiorenzo Gaita

Administracja witryny:

  • Dział Internetowy Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego


Użyteczne narzędzia

Przygotowanie do pierwszej konsultacji z lekarzem – lista kontrolna

Pobieranie

Diagnostyka migotania przedsionków i działania następcze – lista kontrolna

Pobieranie

Przygotowanie do ablacji cewnikowej – lista kontrolna

Pobieranie

Znajdź specjalistę

Dowiedz się więcej

Kliknij, aby wydrukować dostępne narzędzia, które pomogą Ci przygotować się do wizyt