Autorzy i treść

Witryna afibmatters.org została opracowana pod kierunkiem Europejskiego Stowarzyszenia Rytmu Serca (EHRA), wchodzącego w skład Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC).

Treści zamieszone na niniejszej witrynie są treściami autorskimi i przygotowano je na podstawie Europejskich Wytycznych.

Zespół:

2011-2013

Prof. Gregory Y.H. Lip / przewodniczący
Prof. Jean-Yves Le Heuzey / współprzewodniczący
Prof. nadzw. Hernandez Madrid Antonio
Dr Deirdre Lane
Dr Maxim Didenko
Prof. Christian Sticherling
Prof. Richard Schilling
Dr Mellanie True Hills

2013-2015

Prof. Maxim Didenko / przewodniczący
Prof. Helmut Pürerfellner / współprzewodniczący
Dr Natasja de Groot
Dr Alexander Romanov
Dr Christian Meyer
Prof. Prof. Martin Martinek
Prof. nadzw. Hernandez Madrid Antonio
Dr Deirdre Lane
Prof. Jean-Yves Le Heuzey
Prof. Richard Schilling
Dr Mellanie True Hills

2015-2017

Dr Natasja de Groot / przewodnicząca
Dr Dipen Shah
Dr Mark J. Earley
Dr Maria Grazia Bongiorni
Dr Christian Meyer
Prof. Prof. Martin Martinek
Dr Reinder Evertz

2017-2018

Dr Christian Elsner / przewodniczący
Dr Dipen Shah
Dr Natasja de Groot

 

2018-2020

Dr Francisco Manuel Moscoso Costa
Prof. nadzw. Lidija Poposka
Dr Barbara Kommata
Prof. nadzwyczajna Natasja De Groot

 

2020-2022

Dr David Duncker, przewodniczący
Dr Barbara Kommata
Dr Rodrigue Garcia
Prof. nadzw. Dominik Linz
Prof. nadzw. Federico Guerra
Prof. Jean-Claude Deharo (koordynator ds. pacjentów)
 
 


DR BARBARA KOMMATA

Dr Barbara Kommata jest kardiologiem-elektrofizjologiem i pracuje w pełnym wymiarze godzin w Centrum Arytmii, na Oddziale Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Uppsali, w Szwecji. W swojej pracy klinicznej i badawczej koncentruje się w szczególności na genetyce serca i zespołach arytmogennych.


DR CHRISTIAN ELSNER

Christian Elsner jest lekarzem medycyny; studiował administrację biznesową i medycynę w Lipsku i Chicago. Christian Elsner ma na swoim koncie ponad 100 publikacji naukowych w dziedzinie ekonomiki zdrowia i e-zdrowia. Od ponad 15 lat zajmuje różne stanowiska kierownicze, a obecnie jest dyrektorem finansowym i członkiem zarządu kliniki uniwersyteckiej w Moguncji (Niemcy).


DR CHRISTIAN MEYER

Lek. med. Christian Meyer jest profesorem elektrofizjologii klinicznej w Uniwersyteckim Centrum Kardiologii w Hamburgu, w którym co roku wykonuje się około 2000 zabiegów ablacyjnych u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca. W swojej pracy klinicznej i badaniach zajmuje się zagadnieniami stylu życia i możliwościami interwencji, dążąc do promowania zdrowego rytmu serca, zwłaszcza u pacjentów ze strukturalną chorobą serca. Należy do zespołu, który opracował aplikację „AFib Companion” wspomagającą samodzielność pacjentów z migotaniem przedsionków.


PROF. CHRISTIAN STICHERLING

Dr Sticherling jest szefem Zakładu Arytmii w Szpitalu Uniwersyteckim w Bazylei (Szwajcaria). Zarządza popularną kliniką leczenia migotania przedsionków i nadzoruje jeden z najbardziej aktywnych programów ablacji w kraju. Innym obszarem jego zainteresowań są rozruszniki serca, defibrylatory oraz terapia CRT, a także zapobieganie nagłym zgonom sercowym.


DR DAVID DUNCKER

David Duncker jest starszym konsultantem w dziedzinie kardiologii i elektrofizjologii. Jest zastępcą kierownika Centrum Rytmu Serca w Hanowerze na Oddziale Kardiologii i Angiologii Hanowerskiej Akademii Medycznej. Uzyskał państwowy certyfikat krajowego towarzystwa kardiologicznego w dziedzinie „Rytmologia specjalna – elektrofizjologia (EP) i urządzenia” oraz świadectwo EHRA jako specjalista ds. urządzeń. W 2018 roku został prywatnym wykładowcą w Wyższej Szkole Medycznej w Hanowerze.


DR DEIRDRE LANE

Dr Deirdre Lane jest wykładowczynią Uniwersytetu w Birmingham (Wielka Brytania) zajmującą się tematyką zdrowia sercowo-naczyniowego. W swoich badaniach interesuje się migotaniem przedsionków, w szczególności skupiając się na edukowaniu pacjentów oraz na postrzeganiu przez nich chorób serca i leczenia przeciwzakrzepowego, a także na wpływie migotania przedsionków na jakość życia i samopoczucie emocjonalne pacjentów.


DR DIPEN SHAH

Profesor Dipen Shah jest dyrektorem zakładu elektrofizjologii serca w Zespole Szpitali Uniwersyteckich w Genewie. Specjalizuje się w ablacji cewnikowej złożonych arytmii, takich jak migotanie przedsionków, atypowe trzepotanie przedsionków i częstoskurcz komorowy przy strukturalnej chorobie serca, a także w badaniach klinicznych nad tymi rodzajami arytmii oraz w opracowywaniu nowych technologii ablacyjnych.


PROF. DOMINIK LINZ

Dominik Linz jest konsultantem klinicznym (Academisch Ziekenhuis Maastricht), naukowcem klinicznym (profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie w Adelajdzie) i profesorem wizytującym na Uniwersytecie Kopenhaskim, który w swoich dociekaniach koncentruje się na zrozumieniu mechanizmów przyczynowych migotania przedsionków oraz czynników ryzyka chorób układu krążenia.


DR FEDERICO GUERRA

Dr Federico Guerra jest profesorem nadzwyczajnym kardiologii na Politechnice Marche i pracuje jako konsultant w dziedzinie kardiologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Ankonie we Włoszech. Głównym obszarem jego zainteresowań naukowych jest współzależność arytmii serca i niewydolności serca.


DR FRANCISCO MOSCOSO COSTA

Dr Francisco Moscoso Costa pracuje obecnie jako kardiolog-elektrofizjolog w szpitalu Sta Cruz i szpitalu da Luz w Lizbonie (Portugalia). W swojej pracy klinicznej koncentruje się głównie na odwzorowaniu i ablacji zaburzeń rytmu serca. W 2018 roku otrzymał Dyplom w zakresie leczenia arytmii serca (Uniwersytet w Maastricht, Europejska Akademia Serca i Europejskie Stowarzyszenie Rytmu Serca).

Dr Costa uczestniczył w pracach Europejskiego Stowarzyszenia Rytmu Serca (EHRA) jako ambasador Portugalii dla młodych elektrofizjologów (2016 r.-2020 r.), jako przewodniczący komitetu e-komunikacji EHRA (2019 r.-2020 r.) oraz jako członek komitetu programu naukowego kongresu EHRA (2019 r.-2020 r.).

W swoim kraju pełniła rolę skarbnika w Portugalskim Stowarzyszeniu Arytmii, Stymulacji i Elektrofizjologii w latach 2017-2019, była przewodniczącym grupy roboczej ds. zakrzepicy i płytek krwi Portugalskiego Towarzystwa Kardiologicznego (2017 r.-2019 r.) oraz członkiem komitetu organizacyjnego Portugalskiego Kongresu Kardiologicznego (2018 r.-2019 r.).


PROF. GREGORY Y.H. LIP

Gregory Y.H. Lip jest profesorem w Liverpool Centre for Cardiovascular Science na Uniwersytecie w Liverpoolu oraz Liverpool Heart & Chest Hospital w Liverpoolu (Wielka Brytania). Od dawna interesuje się klinicznymi i badawczymi aspektami migotania przedsionków.


PROF. HELMUT PÜRERFELLNER

Dr Pürerfellner jest pełnoetatowym kardiologiem kierującym Oddziałem Elektrofizjologii w Ordensklinikum KH der Elisabethinen w Linz (Austria). Oddział jest znanym ośrodkiem leczenia wszelkiego rodzaju arytmii i przyjmuje pacjentów z Austrii i zagranicy. Dr Pürerfellner jest w istotny sposób zaangażowany w działalność EHRA – obecnie pełni funkcję skarbnika w zarządzie organizacji.


PROF. JEAN-CLAUDE DEHARO

Jean-Claude Deharo jest profesorem kardiologii na Aix-Marseille Université (Francja). Kieruje Oddziałem Elektrofizjologii serca szpitala klinicznego La Timone (Marsylia, Francja), który zajmuje się w szczególności interwencyjnym leczeniem arytmii, w tym migotania przedsionków. Prof. Deharo od wielu lat przewodniczy także Prowansalskiemu Stowarzyszeniu Kardiologicznemu, które zrzesza pacjentów chorych na serce i działa na rzecz ich rehabilitacji. W strukturach EHRA odpowiada za koordynację pacjentów.


PROF. JEAN-YVES LE HEUZEY

Jean-Yves Le Heuzey jest profesorem kardiologii w szpitalu im. Georgesa Pompidou przy Uniwersytecie im René Descartesa w Paryżu. Jest arytmologiem, a głównym tematem jego dociekań jest migotanie przedsionków, zwłaszcza w zakresie leczenia farmakologicznego, leków przeciwarytmicznych i przeciwzakrzepowych. Profesor Le Heuzey jest byłym przewodniczącym Francuskiego Towarzystwa Kardiologicznego (kadencja w latach 2016–2017). Wygłosił ponad 450 wykładów, w tym 160 dla międzynarodowej publiczności, i napisał blisko 250 prac naukowych.


PROF. NADZW. LIDIJA POPOSKA

Dr Poposka jest kardiologiem pracującym w pełnym wymiarze godzin na oddziale arytmii w Klinice Kardiologicznej Uniwersytetu w Skopje, Republika Północnej Macedonii. Docent specjalizujący się w medycynie wewnętrznej, kardiologii i podstawach badań naukowych na wydziale medycznym.


DR MARIA GRAZIA BONGIORNI

Dr Maria Grazia Bongiorni jest certyfikowanym profesorem nadzwyczajnym kardiologii oraz szefową zakładu arytmologii Oddziału Kardiotorakochirurgii w Szpitalu Uniwersyteckim w Pizie. Dr Bongiorni jest szefową międzynarodowego centrum referencyjnego International Referral Center for Biventricular, ICD and PM Implant, Transvenous Lead Extraction, Catheter Ablation. Członkini EHRA, pracowała w kilku komisjach i pełniła funkcję przewodniczącej rejestru European Lead Extraction ConTRolled (ELECTRa).


DR MARK EARLEY

Dr Earley jest doświadczonym elektrofizjologiem pracującym w Barts Heart Centre przy Szpitalu św. Bartłomieja w Londynie. W swojej pracy klinicznej i badawczej koncentruje się w szczególności na odwzorowaniu i ablacji migotania przedsionków. Należy do zespołu, który opracował aplikację AF Companion pomagającą pacjentom z migotaniem przedsionków podejmować decyzje o najlepszych dla nich metodach leczenia.


DR MARTIN MARTINEK

Starszy konsultant ds. medycyny wewnętrznej, kardiologii, angiologii i intensywnej opieki. Europejska Akredytacja EP, PM i ICD (EHRA).

Ordynator Oddziału Stymulacji Przezskórnej, Ordensklinikum Linz Elisabethinen, Linz (Austria). Elektrofizjolog w Ordensklinikum Linz Elisabethinen oraz w Szpitalu Uniwersyteckim St. Pölten, Austria.

Główne obszary badań: migotanie przedsionków oraz ablacja w tachykardii komorowej.


DR MAXIM DIDENKO

Dr Maxim Didenko jest ordynatorem Oddziału Arytmologii Interwencyjnej i profesorem nadzwyczajnym Wojskowej Akademii Medycznej w Petersburgu (Rosja), a od 2015 roku jest członkiem komitetu edukacyjnego EHRA. Autor ponad 100 artykułów w czasopismach i rozdziałów książek dotyczących leczenia arytmii, urządzeń wspomagających pracę serca i elektrofizjologii klinicznej. Jest autorem, a obecnie także redaktorem strony internetowej dla lekarzy i pacjentów – Cardioschool.ru. Od ponad 15 lat wykonuje co roku ponad 150 zabiegów elektrofizjologicznych (ablacji i implantacji urządzeń elektronicznych do wspomagania pracy serca).


MELLANIE TRUE HILLS

Mellanie True Hills jest pacjentką cierpiącą na migotanie przedsionków, znaną na całym świecie pisarką, założycielką i prezeską organizacji non-profit oraz aktywną rzeczniczką interesów pacjentów. Jest założycielką i dyrektorką wykonawczą StopAfib.org, globalnej organizacji wspierającej pacjentów z migotaniem przedsionków, która dąży do eliminacji występowania udarów na całym świecie.


DR NATASJA DE GROOT

Prof. dr Natasja M.S. de Groot, pracuje jako kardiolog-elektrofizjolog w Centrum Medycznym Erasmus w Rotterdamie (Holandia). Jest dyrektorką laboratorium elektrofizjologii translacyjnej i główną badaczką Academic Center of Excellence of Atrial Fibrillation oraz Medical Delta Cardiac Arrhythmia Lab. Wraz z prof. B. Brundel założyła Atrial Fibrillation Innovation Platform – fundację mającą na celu tworzenie projektów badawczych we współpracy z pacjentami.


DR REINDER EVERTZ

Dr R. Evertz jest pełnoetatowym kardiologiem zatrudnionym jako elektrofizjolog w szpitalu uniwersyteckim Radboudumc w Holandii. Jest członkiem holenderskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego Stowarzyszenia Rytmu Serca.


PROF. RICHARD SCHILLING

Profesor Schilling zainicjował w St Bartholomew’s Hospital program badań nad arytmią. Prowadzi bardzo aktywną praktykę kliniczną, w ramach której specjalizuje się w ablacji interwencyjnej w przypadkach złożonej arytmii. Był członkiem zespołu, który doprowadził do udanej fuzji oddziałów sercowo-naczyniowych szpitala Heart Hospital i funduszu Barts, które stworzyły w ten sposób największy ośrodek zajmujący się układem sercowo-naczyniowym w Wielkiej Brytanii. Obecnie pełni funkcję dyrektora klinicznego ds. strategicznych i handlowych w Barts Hospital. Jest dyrektorem medycznym Arrhythmia Alliance i Atrial Fibrillation Association, dwóch międzynarodowych organizacji charytatywnych działających na rzecz pacjentów z zaburzeniami rytmu serca poprzez edukację i wpływ na politykę rządową.


DR RODRIGUE GARCIA

Dr Rodrigue Garcia jest kardiologiem w Szpitalu Uniwersyteckim w Poitiers we Francji. W pracy klinicznej i badawczej koncentruje się na migotaniu przedsionków.


TŁUMACZENIE TEJ STRONY INTERNETOWEJ DLA PACJENTÓW ZOSTAŁO ZWERYFIKOWANE PRZEZ:

Angielski: dr Heather Edwards (wyznaczona przez British Heart Rhythm Society (BHRS))
Francuski: Groupe de travail de Rythmologie et stimulation cardiaque – prof. Jacques Mansourati i dr Jérôme Taieb
Włoski: Associazione Italiana Aritmologia e Cardiostimolazione (AIAC) – dr Renato Ricci
Hiszpański: Sociedad Espanola de Cardiologia/Seccion de Electrofisiologia y Arritmias – prof. José M. Guerra Ramos
Niemiecki: Niemiecka Grupa Robocza ds. Elektrofizjologii Komórkowej – prof. Niels Voigt
Portugalski: Associação Portuguesa de Arritmologia, Pacing e Electrofisiologia (Ape) – prof. Mario M. Oliveira
Szwedzki: Arbetsgruppen för arytmi – dr Dritan Poci
Rosyjski : Rosyjskie Towarzystwo Elektrofizjologii Klinicznej, Arytmologii i Kardiostymulacji – dr Władysław Kupcow
Polski: Sekcja Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – prof. Maciej Sterliński
Chiński: Pacyficzne Towarzystwo Rytmu Serca oraz Chińskie Towarzystwo Stymulacji i Elektrofizjologii – dr Fengxiang Zhang
Holenderski : Niderlandzkie Stowarzyszenie Rytmu Serca (NHRA) – dr Cor Allaart


Konsultacja poprawności naukowej:

  • Prof. Fiorenzo Gaita

Administracja witryny:

  • Dział Internetowy Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego