Różne postacie migotania przedsionków

 

Jeśli migotanie szybko ustępuje, mówimy wówczas o migotaniu napadowym. Jeśli jednak występuje bardzo często lub przez dłuższy czas, określa się je mianem przetrwałego. Jeśli przywrócenie prawidłowego rytmu serca jest niemożliwe, mamy do czynienia z migotaniem utrwalonym. Opisane postacie migotania przedsionków wykazują zróżnicowaną odpowiedź na leczenie i dlatego wymagają różnego postępowania.

 

Napadowe Epizody trwają krócej niż 7 dni.
Przetrwałe Epizody trwają dłużej niż 7 dni.
Przetrwałe długo trwające Epizody trwają dłużej niż rok.
Utrwalone Gdy nie zostaje podjęta próba przywrócenia prawidłowego rytmu lub gdy przywrócenie takiego rytmu jest niemożliwe.

 

 


Powiązane strony