Jak powszechne jest migotanie przedsionków?

Migotanie przedsionków jest najczęstszym zaburzeniem rytmu serca. Częstość jego występowania wynosi około 1% wśród całej populacji, w szczególności u osób w podeszłym wieku. Migotanie rzadko pojawia się u ludzi młodych i występuje u 5% osób powyżej 65. roku życia oraz 10% osób powyżej 80. roku życia.

 

 


Powiązane strony