Palenie tytoniu

Papierosy tradycyjne

Palenie jest najważniejszym czynnikiem ryzyka chorób serca, którego można uniknąć. Powoduje miażdżycę (zwapnienia naczyń krwionośnych) i zwężenie tętnic sercowych (wieńcowych), co ostatecznie prowadzi do zawałów serca i zatrzymania krążenia.

Ponadto palenie jest przyczyną 27% wszystkich nowotworów i jest bezpośrednio związane z 700 tysiącami przedwczesnych zgonów w Europie rocznie. W większości krajów europejskich liczba palaczy w ostatnich dziesięcioleciach zatrzymała się na stałym poziomie lub spadła. Jednak w 2020 r. palaczami było 25% całej populacji europejskiej oraz aż 29% osób w wieku od 15 do 24 lat.

W dzisiejszych czasach nie trzeba nikogo przekonywać o negatywnych skutkach palenia. Mniej znany wszystkim jest jednak fakt, że u palaczy występuje znacznie wyższe ryzyko wystąpienia migotania przedsionków. W przeciwieństwie do nieźle poznanego rozwoju chorób naczyniowych, mechanizm wpływu palenia tytoniu na to zjawisko jest mniej znany. Oczywiste jest jednak, że palacze są narażeni na 1,5–2 razy większe ryzyko wystąpienia migotania przedsionków w ciągu życia niż osoby niepalące.

Ryzyko to wzrasta w zależności od liczby wypalanych papierosów i liczby lat palenia. Rzucenie palenia ogranicza ryzyko, ale nadal jest ono znacznie wyższe w porównaniu z osobą, która nigdy nie paliła. Podstawowe przesłanie jest zatem takie: nigdy nie zaczynaj palić!

Ponadto palenie tytoniu przyczynia się do powstawania chorób, które podnoszą ryzyko migotania przedsionków, takich jak niektóre choroby płuc (np. POChP, przewlekła obturacyjna choroba płuc), bezdech senny, choroba niedokrwienna serca i niewydolność serca.

Leczenie tych czynników ryzyka jest częścią leczenia migotania przedsionków. Rzucenie palenia ma korzystny wpływ na te czynniki ryzyka, a w rezultacie również pośrednio korzystny wpływ na zapobieganie migotaniu przedsionków.

Również bierne palenie zwiększa ryzyko wystąpienia migotania przedsionków. Zagrożenie to znacznie wzrasta, zwłaszcza gdy do ekspozycji na dym papierosowy dochodzi w młodszym wieku. Palenie bierne w okresie ciąży i dzieciństwa zwiększa ryzyko wystąpienia migotania przedsionków nawet o 40%.

 

E-papierosy

Od 2007 r. nastąpił znaczący wzrost liczby użytkowników papierosów elektronicznych. Oczekuje się, że ten sposób palenia pomoże ludziom całkowicie rzucić palenie i uważa się go za bezpieczniejszy niż klasyczne papierosy. Urządzenia te nie zawierają typowych produktów spalania, takich jak szkodliwy tlenek węgla i wiele silnych czynników rakotwórczych.

Brakuje jednak obszernych badań oceniających długofalowy wpływ e-papierosów na zdrowie układu sercowo-naczyniowego, w tym na ewentualny wzrost ryzyka występowania migotania przedsionków.

W literaturze opisano kilka przypadków, w których użycie papierosa elektronicznego mogło być związane z wystąpieniem migotania przedsionków. Dane te są jednak nadal ograniczone i z pewnością nie wykazano jeszcze, czy takie potencjalnie wyższe ryzyko jest związane z nikotyną, czy z innymi substancjami zawartymi w dymie z papierosa elektronicznego.

Nie badano jeszcze wielu substancji powstających w wyniku podgrzewania połączenia wody, środków aromatyzujących, rozpuszczalników i nikotyny zawartych w papierosie elektronicznym.

 

Nikotynowa terapia zastępcza

Nikotyna jest jak dotychczas najczęściej badanym składnikiem, jednak związek między nikotyną a migotaniem przedsionków nie został jeszcze jasno określony. Dostępne są krótkoterminowe badania dotyczące nikotynowej terapii zastępczej, takiej jak plastry nikotynowe. Uzyskane dane nie wydają się jednak wskazywać na wyraźnie wyższe ryzyko wystąpienia migotania przedsionków.


Powiązane strony

Użyteczne narzędzia

Przygotowanie do pierwszej konsultacji z lekarzem – lista kontrolna

Pobieranie

Diagnostyka migotania przedsionków i działania następcze – lista kontrolna

Pobieranie

Przygotowanie do ablacji cewnikowej – lista kontrolna

Pobieranie

Znajdź specjalistę

Dowiedz się więcej

Kliknij, aby wydrukować dostępne narzędzia, które pomogą Ci przygotować się do wizyt