Hjärtfladder

En fladdrande känsla i bröstet är när hjärtat slår mycket snabbt, vilket ibland beskrivs som hjärtrusning. Det kan förorsaka andnöd, bröstsmärtor och yrsel. Om du ofta upplever en snabb hjärtfrekvens bör du fundera på om det rör sig om ett mer allvarligt tillstånd.

En snabb hjärtfrekvens (som ofta kallas takykardi av sjukvårdspersonal) definieras vanligtvis som när ditt hjärta slår snabbare än 100 slag per minut. I vanliga fall, och beroende på din kondition, slår hjärtat snabbare när du tränar och hjärtslagen saktas gradvis ned när du vilar efter några minuter.

Om du märker att ditt hjärta slår snabbt under vila, eller högre än genomsnittet under träning eller ansträngning, behöver du boka en tid hos din husläkare för en mer ingående diskussion om dessa symtom. Din läkare kan be dig att föra journal över när dessa incidenter med snabb hjärtfrekvens inträffar. Om en hjärtarytmi, som t.ex. förmaksflimmer misstänks, kommer din läkare förmodligen att boka in dig för en mätning av vilo-EKG (elektrokardiogram) eller långtids-EKG (genom en bärbar EKG-mätare).

Om resultaten från undersökningarna visar att du lider av förmaksflimmer, kan din läkare besluta att skriva ut läkemedel som behandlar dina symtom, i synnerhet om de åtföljs av bröstsmärta eller obehag.

På grund av risken för blodproppar, som potentiellt kan leda till strokeanfall, kan du också ordineras ett blodförtunnande medel (även känt som ett antikoagulantia).

I många fall kan förmaksflimmer hanteras med hjälp av lämplig medicinering. I vissa fall kan det dock krävas ytterligare behandling i form av medicinska ingrepp, inklusive kardioversion och ablation.

Om du vill veta mer om dessa ingrepp klickar du på länken till följande sidor: ”Vad är kardioversion?” och ”Vad är ablation?”.

Om du får diagnosen förmaksflimmer av din läkare och ordineras lämplig medicinering, kommer du förmodligen att upptäcka att dina symtom, som t.ex. hjärtklappning, bultande/rusande hjärta och/eller oregelbundna hjärtslag, avtar snabbt eller över tid.

Om ditt tillstånd kräver att kardioversion och ablation genomförs och detta sker med framgångsrikt resultat, kommer du också att upptäcka att dessa symtom sannolikt kommer att försvinna efter ingreppet.


Relaterade sidor

ANVÄNDBARA VERKTYG

Förbered dig inför det första läkarbesöket med en checklista

Ladda ner

Diagnos av förmaksflimmer och uppföljningschecklista

Ladda ner

Förbered dig för din kateterablation med en checklista

Ladda ner

Hitta min specialist

Läs mer

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan underlätta förberedelserna inför dina vårdbesök