Är förmaksflimmer ärftligt?

Förmaksflimmer är den vanligaste hjärtrytmrubbningen och därför är det inte ovanligt att man har släktingar som har samma arytmi. När du blir äldre är det mer troligt att ditt förmaksflimmer är relaterat till andra sjukdomar snarare än ett genetiskt tillstånd. Alla löper högre risk att utveckla förmaksflimmer med stigande ålder.

Det har dock observerats att risken för förmaksflimmer är högre i vissa familjer, även vid ung ålder eller utan andra medicinska tillstånd. Detta kallas familjerelaterat förmaksflimmer. I vissa sällsynta fall har det visat sig att förändringar i vissa gener kan vara ansvariga, men i de flesta fall är orsaken fortfarande oklar. Mer forskning behövs för att klargöra de genetiska faktorer som är förknippade med familjerelaterat förmaksflimmer.

Om du har släktingar med förmaksflimmer och är orolig för att du kan utveckla tillståndet, bör du ta upp detta med din läkare. Din läkare kan identifiera riskfaktorer för förmaksflimmer och hjälpa dig att behandla dem.

 

 


Relaterade sidor