In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.

Om EHRA/ESC

Om EHRA/ESC

Information om EHRA/ESC

Om webbplatsen afibmatters.org

Webbplatsen afibmatters.org har utvecklats under ledning av European Heart Rhythm Association (EHRA) som är en del av European Society of Cardiology (ESC). Syftet med webbplatsen är att tillhandahålla tydlig och tillförlitlig information och praktiska råd till människor med förmaksflimmer och deras närstående och vårdgivare. Genom att öka kunskapen om förmaksflimmer hoppas vi att människor som lever med det här tillståndet ska kunna ta hand om sin hälsa på ett bättre sätt, så att de kan leva längre och mer aktiva liv.

Den information och de råd som finns på den här webbplatsen är avsedda att komplettera det stöd och den vård du får från din läkare eller annan vårdgivare. Den kan på inget sätt ersätta sjukvård.

Kontakta oss gärna om du har synpunkter på webbplatsen.

Om European Heart Rhythm Association (EHRA)

European Heart Rhythm Association (EHRA) är en undergren till European Society of Cardiology (ESC). Den bildades officiellt 2003 och har över 2 000 kardiologer och andra yrkesverksamma medlemmar.

Målet för EHRA är att förbättra den europeiska befolkningens livskvalitet och minska antalet fall av plötslig hjärtdöd genom att begränsa följdverkningarna av hjärtrytmrubbningar.

Mer information om ESC finns på den officiella webbplatsen för ESC.

Om European Society of Cardiology (ESC)

European Society of Cardiology (ESC) representerar över 80 000 personer som är yrkesverksamma inom kardiologi, främst i Europa och Medelhavsområdet, men även i resten av världen. ESC:s målsättning är att minska följderna av hjärt-kärlsjukdom i Europa.

Detta mål uppnår ESC genom en rad olika vetenskapliga och utbildningsrelaterade initiativ, till exempel samordningen av riktlinjer för klinisk praxis, kurser och utbildningar, Europaomfattande undersökningar om vissa sjukdomsområden samt ESC:s årliga kongress, den största medicinska kongressen i Europa.

Författare och innehåll

Webbplatsen afibmatters.org har utvecklats under ledning av European Heart Rhythm Association som är en del av European Society of Cardiology.

Innehållet på den här webbplatsen är framtaget i original och baseras på rekommendationer som följer riktlinjer för europeisk praxis.

Arbetsgrupp:

  • Dr. Natasja de Groot
  • Dr. Dipen Shah

Projektassistent:

  • Prof. Fiorenzo Gaita

Webbansvarig:

  • Webbavdelningen på European Society of Cardiology (ESC)