In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.

Autorzy i treść

Autorzy i treść

Autorzy i treść

Witryna afibmatters.org została opracowana pod kierunkiem Europejskiego Stowarzyszenia Rytmu Serca (EHRA), wchodzącego w skład Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC).

Treści zamieszone na niniejszej witrynie są treściami autorskimi i przygotowano je na podstawie Europejskich Wytycznych.

Kliknij nazwisko autora, aby przeczytać jego biogram.

Zespół:

2011–2013

2013–2015

2015–2017

2017–2018


Prof. Christian Sticherling

Dr Sticherling jest szefem zakładu arytmii w Szpitalu Uniwersyteckim w Bazylei w Szwajcarii. Zarządza popularną kliniką leczenia migotania przedsionków i nadzoruje jeden z najbardziej aktywnych programów ablacji w kraju. Innym obszarem jego zainteresowania są stymulatory serca, defibrylatory oraz terapia CRT, a także zapobieganie nagłej śmierci sercowej.


Dr Dipen Shah

Profesor Dipen Shah jest dyrektorem zakładu elektrofizjologii serca w Zespole Szpitali Uniwersyteckich w Genewie. Specjalizuje się w ablacji cewnikowej złożonych arytmii, takich jak migotanie przedsionków, atypowe trzepotanie przedsionków i częstoskurcz komorowy przy strukturalnej chorobie serca, a także w badaniach klinicznych nad tymi rodzajami arytmii oraz w opracowywaniu nowych technologii ablacyjnych.


Dr Martin Martinek

Starszy konsultant ds. medycyny wewnętrznej, kardiologii, angiologii i intensywnej opieki. Europejska Akredytacja EP, PM i ICD (EHRA).

Ordynator Oddziału Stymulacji Przezskórnej, Ordensklinikum Linz Elisabethinen, Linz (Austria). Elektrofizjolog w Ordensklinikum Linz Elisabethinen oraz w Szpitalu Uniwersyteckim St. Pölten, Austria.

Główne obszary badawcze: migotanie przedsionków oraz ablacja w tachykardii komorowej.


Prof. Helmut Pürerfellner

Dr Pürerfellner jest pełnoetatowym kardiologiem kierującym Oddziałem Elektrofizjologii w Ordensklinikum KH der Elisabethinen w Linz (Austria). Oddział jest znanym ośrodkiem leczenia wszelkiego rodzaju arytmii i przyjmuje pacjentów z Austrii i zagranicy. Dr Pürerfellner jest w istotny sposób zaangażowany w działalność EHRA – obecnie pełni funkcję skarbnika w zarządzie organizacji.


Prof. Gregory Y.H. Lip

Gregory Y.H. Lip jest profesorem w Liverpool Centre for Cardiovascular Science na Uniwersytecie w Liverpoolu oraz Liverpool Heart & Chest Hospital w Liverpoolu (Wielka Brytania). Od dawna interesuje się klinicznymi i badawczymi aspektami migotania przedsionków.


Dr Maxim Didenko

Dr Maxim Didenko jest ordynatorem Oddziału Arytmologii Interwencyjnej i profesorem nadzwyczajnym Wojskowej Akademii Medycznej w Petersburgu (Rosja), a od 2015 roku jest członkiem komitetu edukacyjnego EHRA. Autor ponad 100 artykułów w czasopismach i rozdziałów książek dotyczących leczenia arytmii, urządzeń wspomagających pracę serca i elektrofizjologii klinicznej. Jest autorem, a obecnie także redaktorem strony internetowej dla lekarzy i pacjentów – Cardioschool.ru. Od ponad 15 lat wykonuje co roku ponad 150 zabiegów elektrofizjologicznych (ablacji i implantacji urządzeń elektronicznych do wspomagania pracy serca).


Reinder Evertz

Dr R. Evertz jest pełnoetatowym kardiologiem zatrudnionym jako elektrofizjolog w szpitalu uniwersyteckim Radboudumc w Holandii. Jest członkiem holenderskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego Stowarzyszenia Rytmu Serca.


Dr Deirdre Lane

Dr Deirdre Lane jest wykładowczynią Uniwersytetu w Birmingham (Wielka Brytania) zajmującą się tematyką zdrowia sercowo-naczyniowego. W swoich badaniach interesuje się migotaniem przedsionków, w szczególności skupiając się na edukowaniu pacjentów oraz na postrzeganiu przez nich chorób serca i leczenia przeciwzakrzepowego, a także na wpływie migotania przedsionków na jakość życia i samopoczucie emocjonalne pacjentów.


Dr Christian Meyer

Lek. med. Christian Meyer jest profesorem elektrofizjologii klinicznej w Uniwersyteckim Centrum Kardiologii w Hamburgu, w którym co roku wykonuje się około 2000 zabiegów ablacyjnych u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca. W swojej pracy klinicznej i badaniach zajmuje się zagadnieniami stylu życia i możliwościami interwencji, dążąc do promowania zdrowego rytmu serca, zwłaszcza u pacjentów ze strukturalną chorobą serca. Należy do zespołu, który opracował aplikację „AFib Companion” wspomagającą samodzielność pacjentów z migotaniem przedsionków.


Dr Maria Grazia Bongiorni

Dr Maria Grazia Bongiorni jest certyfikowanym profesorem nadzwyczajnym kardiologii oraz szefową zakładu arytmologii Oddziału Kardiotorakochirurgii w Szpitalu Uniwersyteckim w Pizie. Dr Bongiorni jest szefową międzynarodowego centrum referencyjnego International Referral Center for Biventricular, ICD and PM Implant, Transvenous Lead Extraction, Catheter Ablation. Członkini EHRA, pracowała w kilku komisjach i pełniła funkcję przewodniczącej rejestru European Lead Extraction ConTRolled (ELECTRa).


Mellanie True Hills

Mellanie True Hills jest pacjentką cierpiącą na migotanie przedsionków, znaną na całym świecie pisarką, założycielką i prezeską organizacji non-profit oraz aktywną rzeczniczką interesów pacjentów. Jest założycielką i dyrektorką wykonawczą StopAfib.org, globalnej organizacji wspierającej pacjentów z migotaniem przedsionków, która dąży do eliminacji występowania udarów na całym świecie.


Prof. Jean-Yves Le Heuzey

Jean-Yves Le Heuzey jest profesorem kardiologii w szpitalu im. Georgesa Pompidou przy Uniwersytecie im René Descartesa w Paryżu. Jest arytmologiem, a głównym tematem jego dociekań jest migotanie przedsionków, zwłaszcza w zakresie leczenia farmakologicznego, leków przeciwarytmicznych i przeciwzakrzepowych. Profesor Le Heuzey jest byłym przewodniczącym Francuskiego Towarzystwa Kardiologicznego (kadencja w latach 2016–2017). Wygłosił ponad 450 wykładów, w tym 160 dla międzynarodowej publiczności, i napisał blisko 250 prac naukowych.


Dr Mark Earley

Dr Earley jest doświadczonym elektrofizjologiem pracującym w Barts Heart Centre przy Szpitalu św. Bartłomieja w Londynie. W swojej pracy klinicznej i badawczej koncentruje się w szczególności na odwzorowaniu i ablacji migotania przedsionków. Należy do zespołu, który opracował aplikację AF Companion pomagającą pacjentom z migotaniem przedsionków podejmować decyzje o najlepszych dla nich metodach leczenia.


Prof. Richard Schilling

Profesor Schilling zainicjował w St Bartholomew's Hospital program badań nad arytmią. Prowadzi bardzo aktywną praktykę kliniczną, w ramach której specjalizuje się w ablacji interwencyjnej w przypadkach złożonej arytmii. Był członkiem zespołu, który doprowadził do udanej fuzji oddziałów sercowo-naczyniowych szpitala Heart Hospital i funduszu Barts, które stworzyły w ten sposób największy ośrodek zajmujący się układem sercowo-naczyniowym w Wielkiej Brytanii. Obecnie pełni funkcję dyrektora klinicznego ds. strategicznych i handlowych w Barts Hospital. Jest dyrektorem medycznym Arrhythmia Alliance i Atrial Fibrillation Association, dwóch międzynarodowych organizacji charytatywnych działających na rzecz pacjentów z zaburzeniami rytmu serca poprzez edukację i wpływ na politykę rządową.


Dr Natasja de Groot

Prof. dr Natasja M.S. de Groot, pracuje jako kardiolog-elektrofizjolog w Centrum Medycznym Erasmus w Rotterdamie (Holandia). Jest dyrektorką laboratorium elektrofizjologii translacyjnej i główną badaczką Academic Center of Excellence of Atrial Fibrillation oraz Medical Delta Cardiac Arrhythmia Lab. Wraz z prof. B. Brundel założyła Atrial Fibrillation Innovation Platform – fundację mającą na celu tworzenie projektów badawczych we współpracy z pacjentami.


Christian Elsner

Christian Elsner jest lekarzem medycyny; studiował administrację biznesową i medycynę w Lipsku i Chicago. Christian Elsner ma na swoim koncie ponad 100 publikacji naukowych w dziedzinie ekonomiki zdrowia i e-zdrowia. Od ponad 15 lat zajmuje różne stanowiska kierownicze, a obecnie jest dyrektorem finansowym i członkiem zarządu kliniki uniwersyteckiej w Moguncji (Niemcy).


Tłumaczenie tej strony internetowej dla pacjentów zostało zweryfikowane przez:

  • Francja: Groupe de travail de Rythmologie et stimulation cardiaque – prof. Jacques Mansourati i dr Jérôme Taieb
  • Włochy: Associazione Italiana Aritmologia e Cardiostimolazione (AIAC) – dr Renato Ricci
  • Hiszpania: Sociedad Espanola de Cardiologia / Seccion de Electrofisiologia y Arritmias – prof. José M. Guerra Ramos
  • Niemcy: Niemiecka Grupa Robocza ds. Elektrofizjologii Komórkowej – prof. Niels Voigt
  • Portugalia: Associação Portuguesa de Arritmologia, Pacing e Electrofisiologia (APE) – prof. Mario M. Oliveira
  • Szwecja: Arbetsgruppen för arytmi – dr Dritan Poci
  • Rosja: Rosyjskie Towarzystwo Elektrofizjologii Klinicznej, Arytmologii i Kardiostymulacji – dr Vladislav Kuptsov
  • Polska: Sekcja Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – prof. Maciej Sterliński

Konsultacja poprawności naukowej

  • Prof. Fiorenzo Gaita

Administracja witryny:

  • Dział Internetowy Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego