Δήλωση αποστολής και όροι χρήσης

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ:

Η συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της υγείας των ασθενών με κολπική μαρμαρυγή.
Να βοηθήσει τους ασθενείς, τις οικογένειές τους και τους φροντιστές τους να κατανοήσουν καλύτερα την κολπική μαρμαρυγή.
Όλες οι συστάσεις σε αυτόν τον ιστότοπο είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Γραμμές (βλ. Κατευθυντήριες γραμμές κλινικής πράξης για την κολπική μαρμαρυγή της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας εδώ).

1. Όροι χρήσης

Ο ιστότοπος afibmatters.org αναπτύχθηκε υπό την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιακού Ρυθμού (EHRA) της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC). Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιακού Ρυθμού της ESC είναι επίσημο παρακλάδι της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC). Η πρόσβαση και η χρήση του παρόντος ιστότοπου παρέχεται από την ESC με την επιφύλαξη των ακόλουθων όρων χρήσης:

1. Η εκ μέρους σας χρήση του παρόντος ιστότοπου συνιστά αποδοχή των παρόντων Όρων χρήσης κατά την ημερομηνία της πρώτης χρήσης του ιστότοπου.

2. Η ESC επιφυλάσσεται του δικαιώματος μεταβολής των παρόντων Όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή, αναρτώντας τις μεταβολές στο διαδίκτυο. Η εκ μέρους σας συνέχιση της χρήσης του παρόντος ιστότοπου, μετά την ανάρτηση των μεταβολών, συνιστά την αποδοχή σας του παρόντος συμφωνητικού, όπως τροποποιείται.

3. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που δεν παραβιάζει τα δικαιώματα ή περιορίζει ή αναστέλλει τη χρήση και την απόλαυση του ιστότοπου από οποιονδήποτε τρίτο.

2. Δήλωση αποποίησης ευθύνης

1. Σε καμία περίπτωση η ESC δεν θα ευθύνεται έναντι του χρήστη ή οποιουδήποτε άλλου για οποιαδήποτε απόφαση που λαμβάνεται ή ενέργεια που αναλαμβάνεται βάσει των πληροφοριών που περιέχονται ή παρέχονται μέσω της χρήσης αυτού του ιστότοπου, ούτε για τυχόν θετικές, έμμεσες, ειδικές ή αποθετικές ζημίες.

2. Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο έχουν ως στόχο να συμπληρώσουν την υποστήριξη και την περίθαλψη που παρέχονται από ειδικευμένους επαγγελματίες υγείας. Αυτός ο ιστότοπος δεν προορίζεται ή υπονοείται ως υποκατάστατο επαγγελματικών ιατρικών συμβουλών ή ιατρικής περίθαλψης. Πριν από την έναρξη (ή τη διακοπή) οποιασδήποτε μορφής ιατρικής θεραπείας, θα πρέπει πάντα να ζητείται η συμβουλή ενός επαγγελματία υγείας. Για τον σκοπό αυτό, όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο παρέχονται αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

3. Μολονότι η ESC έχει λάβει κάθε προφύλαξη κατά την κατάρτιση του παρόντος ιστότοπου, δεν μπορεί να ελέγξει όλες τις πληροφορίες για να διαπιστώσει την αληθότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την πληρότητα ή τη συνάφειά τους. Σε καμία περίπτωση η ESC δεν θα ευθύνεται για τυχόν ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, έμμεσων ή αποθετικών ζημιών ή τυχόν ζημιών ή απωλειών κερδών που προκύπτουν από τη χρήση ή σε σχέση με την εν λόγω χρήση ή απώλεια χρήσης του ιστότοπου, συμβατικά ή εξ αμελείας.

4. Σε καμία περίπτωση η ESC ή οποιοδήποτε συνεργαζόμενο προσωπικό ή συνεισφέροντες στον ιστότοπο δεν θα φέρει ευθύνη προς εσάς, ως επισκέπτη του ιστότοπου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή φορέα, για οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται ή ενεργείται ως αποτέλεσμα εξάρτησης από τις πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο. Συμφωνείτε ότι ούτε η ESC ούτε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο προσωπικό ή συνεισφέροντες στον ιστότοπο θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, άμεσων, έμμεσων, θετικών, ειδικών ή αποθετικών ζημιών) ή απώλεια δεδομένων ή απώλεια κέρδους, ακόμη και αν η EHRA της ESC ή οποιοδήποτε συνεργαζόμενο προσωπικό ή συνεισφέροντες στον ιστότοπο έχουν ενημερωθεί για την πιθανότητα εν λόγω απώλειας.

5. Η ESC δεν εγγυάται ότι οι τεχνικές λειτουργίες που περιέχονται στο υλικό που περιλαμβάνεται σε αυτόν τον ιστότοπο θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς σφάλματα, ότι τα ελαττώματα θα διορθωθούν ή ότι αυτός ο ιστότοπος ή ο διακομιστής που τον καθιστά διαθέσιμο δεν θα περιέχει ιούς ή σφάλματα ή ότι αντιπροσωπεύει την πλήρη λειτουργικότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των υλικών.

3. Περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων

1. Ο ιστότοπος afibmatters.org ανήκει στην Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία (ESC). Απαγορεύεται αυστηρά η εμπορική χρήση ή δημοσίευση του συνόλου ή οποιουδήποτε εμφανιζόμενου στοιχείου χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια από την ESC.

Τα έγγραφα σε αυτόν τον ιστότοπο μπορούν να αντιγραφούν για προσωπική, μη εμπορική χρήση μόνον υπό την προϋπόθεση ότι αντιγράφονται επίσης και τα πνευματικά δικαιώματα και οι ενδείξεις πηγής, δεν γίνονται τροποποιήσεις και το έγγραφο αντιγράφεται ολόκληρο. Ωστόσο, ορισμένα έγγραφα και φωτογραφίες έχουν δημοσιευθεί σε αυτόν τον ιστότοπο με την άδεια των σχετικών κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων (οι οποίοι δεν είναι η ESC). Όλα τα δικαιώματα σε αυτά τα έγγραφα τελούν υπό επιφύλαξη και πρέπει να ζητηθεί άδεια για την αντιγραφή τους από τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων (οι πηγές αναφέρονται μέσα σε αυτά τα έγγραφα/φωτογραφίες).

2. Οποιαδήποτε μη εγκεκριμένη χρήση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λήψη μέτρων από την ESC ώστε να απαιτείται η αφαίρεση του σχετικού υλικού από προβολή/διανομή και την ενδεχόμενη προσφυγή στη δικαιοσύνη.

3. Ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους που είναι υπό τη διαχείριση τρίτων εκτός ESC. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για διευκόλυνση του Χρήστη. Η ESC δεν ελέγχει αυτούς τους ιστότοπους και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενό τους. Η συμπερίληψη συνδέσμων προς τέτοιους ιστότοπους από την ESC δεν υποδηλώνει την έγκριση του υλικού στους εν λόγω ιστότοπους ή οποιαδήποτε σύνδεση με τους φορείς εκμετάλλευσής τους. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αξιολόγηση της ακρίβειας και της πληρότητας οποιωνδήποτε πληροφοριών που περιέχονται στους ιστότοπους τρίτων, καθώς και της αξίας και της ακεραιότητας οποιωνδήποτε αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρονται από αυτούς τους ιστότοπους.

Εάν οι παρόντες Όροι χρήσης δεν γίνουν πλήρως αποδεκτοί, η χρήση του παρόντος ιστότοπου πρέπει να διακοπεί αμέσως.


Χρήσιμα εργαλεία

Λίστα ελέγχου προετοιμασίας για την πρώτη επίσκεψη σε γιατρό

Λήψη

Λίστα ελέγχου διάγνωσης και παρακολούθησης ΚΜ

Λήψη

Λίστα ελέγχου προετοιμασίας για κατάλυση με καθετήρα

Λήψη

Εύρεση ειδικού

Μάθετε περισσότερα

Κάντε κλικ για να εκτυπώσετε αυτά τα εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να προετοιμαστείτε για τα ραντεβού σας