In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.

Leva med förmaksflimmer

Leva med förmaksflimmer

Leva med förmaksflimmer

 

Går det att leva ett normalt liv?

Ja, även om det kan finnas vissa begränsningar för en del aktiviteter på grund av vissa läkemedel som du kan behöva ta. En hälsosam livsstil och en nyttig och balanserad kost är viktigt för alla, men det är extra viktigt för människor med hjärtproblem, som förmaksflimmer. Du bör också begränsa ditt intag av alkohol och andra stimulerande ämnen som starkt te eller kaffe eller koffeinbaserade drycker. Klinisk forskning kopplar stress till episoder med förmaksflimmer men det finns begränsat med data från kliniska studier. Det är troligt att metoder för att minska den dagliga stressen (t.ex. yoga) kan bidra till att hålla förmaksflimmer under kontroll. Mer information finns i avsnitten nedan om alkohol, motion, rökning, kost, sex, bilkörning och resor, och det finns länkar till användbara kontakter för rådgivning och stöd.

 

MOTIONERA MED FÖRMAKSFLIMMER: MÅSTE JAG SLUTA MOTIONERA ELLER SKA JAG MOTIONERA MER? 

Alkoholkonsumtion är associerat med en ökad risk för förmaksflimmer utifrån mängd. Även om ett måttligt alkoholintag vanligtvis inte vållar problem för personer med förmaksflimmer är det starkt rekommenderat att du undviker att konsumera stora mängder alkohol. Om du upplever att ditt alkoholintag, även i liten mängd, triggar episoder med förmaksflimmer ska alkohol undvikas helt. Stora mängder alkohol kan trigga förmaksflimmer och kan påverka möjligheten att förhindra stroke genom behandling med blodförtunnande medel, särskilt hos de som tar vitamin K-antagonister (t.ex. warfarin och acenokumarol). Konsumtion av stora mängder alkohol kan öka blödningsrisken hos personer som tar blodförtunnande medel. Var ärlig mot din läkare när du berättar hur mycket alkohol du dricker varje dag.

Rekommendationerna om alkoholintag varierar från land till land, men Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att man inte ska dricka mer än 2 standardenheter med alkohol per dag. Klicka här för att få reda på hur många enheter det är i en dryck.

Du bör också försöka ha minst 2–3 “vita” (alkoholfria) dagar per vecka.

Läs mer om riktlinjer för förnuftigt drickande (PDF)

 

Måste jag sluta motionera eller ska jag motionera mer?

Måttlig motion är bra för de flesta och hjälper till att minska den övergripande risken för hjärtsjukdom. Fysisk aktivitet är viktig eftersom den hjälper till att reglera kroppens biologiska rytm och förbättra sömnen och humöret. Den är också viktig för att hålla vikten. Innan du börjar med något träningsprogram bör du dock rådgöra med din läkare eller annan sjukvårdspersonal och diskutera vilken nivå på den fysiska aktiviteten du planerar att hålla.

Som en tumregel är måttlig motion bra för personer med förmaksflimmer och bör inte öka hjärtfrekvensen i större utsträckning. Ansträngande motion bör dock undvikas. Det har observerats i vissa studier att risken för förmaksflimmer är förhöjd för personer som sysslar med uthållighetssporter som långdistanslöpning eller cykling. Du uppmuntras alltså att fortsätta med lätt till måttlig motion och undvika krävande sporter.

Om du känner av förmaksflimmer medan du motionerar ska du stanna upp, sätta dig ned och följa din läkares rekommendationer. Om det är första gången du upplever förmaksflimmer ska du söka vård. Som regel rekommenderas två och en halv timmes måttlig motion per vecka.

Det finns idag ett flertal appar och bärbara enheter (aktivitetsarmband, smartklockor) som hjälper dig att följa din aktivitetskurva så att du kan se hur mycket du har tränat, bl.a. appar som t.ex. räknar steg, mäter avstånd eller rörelsehastighet.

 

Måste jag sluta röka?

Ja, det är viktigt att sluta röka för din hälsa överlag, så din läkare kommer att rekommendera det starkt. Rådgör med din läkare. Vid förmaksflimmer uppstår ytterligare skador på grund av att rökning gör att hjärtat slår snabbare och sänker syrehalten i blodet.

 

Vad ska jag äta?

Vanligtvis rekommenderar vi att du äter en hälsosam och balanserad kost och går ned i vikt om du är överviktig. Din kost är extra viktig om du tar en viss typ av blodförtunnande medel, en så kallad vitamin K-antagonist. Detta beror på att det finns vissa livsmedel, särskilt gröna bladgrönsaker (sallad, mangold, spenat osv.) som innehåller stora mängder vitamin K som kan påverka hur de här tabletterna fungerar i kroppen, och minska deras effekt. Läs mer om kost för personer som tar warfarin/vitamin K-antagonister.

Om du tar kosttillskott eller naturläkemedel med johannesört ska du rådgöra med din läkare om hur det kan påverka dina läkemedel, särskilt nya antikoagulantia (NOAK). Rutinmässigt intag av fiskolja rekommenderas inte för att minska episoder med förmaksflimmer.

Om du har högt blodtryck rekommenderas du att äta livsmedel med lågt saltinnehåll (detta kan du kontrollera i innehållsförteckningen) och inte salta när du lagar mat eller äter. Du kan fråga din läkare om att ersätta vanligt salt med kaliumsalt (en annan typ av salt som inte är blodtryckshöjande) eller örter.

 

Måste jag gå ned i vikt?

Vi vet att cirka en tredjedel till hälften av alla vuxna i utvecklade länder lider av övervikt (BMI (Body Mass Index) > 25 [länk till BMI-kalkylator]) eller fetma (BMI > 30). Fetma har ett tydligt samband med risken för att utveckla förmaksflimmer och öka sannolikheten för att förmaksflimret återkommer efter behandlingar som ablation. Viktnedgång och att hålla en jämn vikt ger bättre kontroll över förmaksflimmer samt bättre resultat efter ablation.

Dagens vetenskapliga rön ger tydligt stöd för rekommendationer att gå ned i vikt, både för att förebygga och för att hantera förmaksflimmer. Det primära målet för personer med fetma är att gå ned 10 % av sin kroppsvikt på kort sikt.

 

ÄR FÖRMAKSFLIMMER KOPPLAT TILL BLODTRYCKET?

Förhöjt blodtryck är en tydlig riskfaktor för att utveckla förmaksflimmer. Behandling av högt blodtryck är en viktig del i alla strategier för behandling av förmaksflimmer, i synnerhet för att minska risken för stroke eller sannolikheten för blödning med orala antikoagulantia.

 

Ska jag sluta dricka kaffe, te eller andra drycker som innehåller koffein?

Det här är lite kontroversiellt. Tidigare rekommenderade en del läkare att personer med förmaksflimmer skulle låta bli att dricka kaffe helt och hållet. Det finns dock inga starka bevis som kopplar koffeinintag till risken för förmaksflimmer eller tillhörande komplikationer. Trots detta kan ditt blodtryck stiga om du får i dig för mycket koffein och koffein ökar också pulsen (vilket kan utlösa förmaksflimmer). Därför kan det vara lämpligt att du begränsar ditt koffeinintag till måttliga mängder, t.ex. 2–3 koppar kaffe per dag.

 

Ska jag undvika stress?

Det är klokt för hälsan i allmänhet att undvika stress i så stor utsträckning som möjligt. Det finns vissa belägg för att långvarig eller plötslig stress kan leda till episoder med förmaksflimmer. Olika former av stresshantering kan inkludera yoga, meditation, avslappningsövningar och träning.

 

Kan jag fortfarande ha sex?

Personer med hjärtproblem oroar sig ofta för att ha sex. Vi vet att de här personerna ofta har sex mer sällan eller slutar att ha sex helt eftersom de är rädda att det kan leda till ytterligare hjärtproblem. En del tror till exempel att det är farligt att ha sex och tänker att de måste undvika det eller att det finns en risk för att de blir för upphetsade och kan dö av det. Sådana tankar leder till onödig stress och oro kring sex. Det vi vet är att för de flesta människor med olika sorters hjärtproblem är det säkert att ha sex, och det rekommenderas faktiskt av läkare. Se det så här: för en genomsnittlig person, man eller kvinna, är det lika ansträngande för hjärtat att ha sex som att ta en 20 minuter lång promenad i rask takt. Att få orgasm motsvarar att gå upp för en trappa. Motion är bra för hjärtat och sexuella aktiviteter är bara en annan typ av motion. Så regelbunden sexuell aktivitet kan faktiskt vara bra för hjärtat.

  • Sex är bra för hjärtat
  • Sex minskar stress.
  • Sex stärker immunförsvaret.

ÄR DET SÄKERT ATT KÖRA BIL MED FÖRMAKSFLIMMER?

Ja, du kan fortsätta att köra bil. Om du känner dig yr eller svimfärdig ska du dock inte köra. Berätta för din läkare så att han eller hon kan undersöka vad yrseln eller svimfärdigheten beror på (det kan ha ett samband med ditt förmaksflimmer).

 

Kan jag resa?

Ja, i allmänhet finns det inget som hindrar att du reser (även med flyg) om du har förmaksflimmer, men det är bäst att du rådgör med din läkare först. Du rekommenderas att resa bekvämt och det är bäst att du undviker extrema temperaturer (både värme och kyla) och höga höjder. Innan du planerar att resa är det bra om ditt förmaksflimmer är under kontroll och stabilt. Innan du reser ska du kontrollera att du har all medicin med dig och att du inte kommer att få slut på tabletter medan du är borta. Du bör även ta med dig en sammanfattning av din sjukdomshistoria.

 

Kan jag teckna en reseförsäkring om jag har förmaksflimmer?

Ja, de flesta som har förmaksflimmer kan teckna en reseförsäkring. Ibland kan det dock innebära att försäkringspremien blir högre (att försäkringen kostar mer). Rådgör med reseförsäkringsbolaget. Ibland kan det vara bra att kontakta flera försäkringsbolag för att hitta det bästa erbjudandet.

 

Var kan jag få mer råd och stöd?

Du kan be din läkare om råd och stöd (läkaren på vårdcentralen, din kardiolog eller annan specialistläkare) eller så kan du kontakta en patientförening för personer med förmaksflimmer för råd och stöd i allmänhet.