In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.

Författare och innehåll

Författare och innehåll

Författare och innehåll

Webbplatsen afibmatters.org har utvecklats under ledning av European Heart Rhythm Association vid European Society of Cardiology (ESC).

Innehållet på den här webbplatsen är originaltexter och baserar sig på rekommendationer enligt europeiska riktlinjer för bästa praxis.

Se biografi genom att klicka på författarens namn.

Arbetsgrupp:

2011–2013

2013–2015

2015–2017

2017–2018


Prof. Christian Sticherling

Dr Sticherling leder arytmienheten vid University Hospital of Basel i Schweiz. Han driver en välbesökt mottagning för behandling av förmaksflimmer och ansvarar för ett av de mest populära ablationsprogrammen i landet. Andra intresseområden är pacemaker-, defibrillator- och CRT-behandling samt förebyggande av plötslig hjärtdöd.


Dr Dipen Shah

Professor Dipen Shah är överläkare inom kardiologiskt elektrofysiologi vid universitetssjukhusen i Genève. Han specialiserar sig på kateterablation vid komplexa arytmier, såsom förmaksflimmer, atypiskt förmaksfladder och VT med strukturell hjärtsjukdom, samt klinisk forskning för dessa arytmier och utvecklingen av ny ablationsteknik.


Dr Martin Martinek

Överläkare inom internmedicin, kardiologi, angiologi och intensivvård. Europeisk ackreditering för EP, PM och ICD (EHRA).

Chef för avdelningen för medicintekniska behandlingar vid Ordensklinikum Linz Elisabethinen i Linz, Österrike. Elektrofysiolog vid Ordensklinikum Linz Elisabethinen och universitetssjukhuset i St. Pölten, Österrike.

Huvudsakliga forskningsområden: Förmaksflimmer och ablation av ventrikulär takykardi


Prof. Helmut Puererfellner

Dr. Pürerfellner är heltidsverksam kardiolog och chef för avdelningen för elektrofysiologi vid Ordensklinikum KH der Elisabethinen i Linz, Österrike. Avdelningen är ett välkänt institut för behandling av alla former av arytmi och tar emot patienter från Österrike och andra länder. Som nuvarande kassör i den verkställande styrelsen är han djupt engagerad i EHRA-frågor.


Prof. Gregory YH Lip

Prof. Lip är professor vid Liverpool Centre for Cardiovascular Science vid University of Liverpool och Liverpool Heart & Chest Hospital i Liverpool i Storbritannien. Han har ett mångårigt kliniskt och forskningsmässigt intresse av förmaksflimmer.


Dr Maxim Didenko

Maxim Didenko, leg. läk., PhD, är chef för avdelningen för interventionell arytmologi och docent vid Military Medical Academy i St. Petersburg, Ryssland samt medlem av EHRA:s utbildningskommitté sedan 2015. Han har skrivit över 100 artiklar och bokkapitel om arytmibehandling, medicintekniska produkter inom kardiologi och klinisk elektrofysiologi. Han har utvecklat och är nu redaktör för webbplatsen Cardioschool.ru för läkare och patienter. Han utför mer än 150 EP-behandlingar per år sedan mer än 15 år tillbaka (ablationer och implantat av elektroniska hjärtanordningar).


Reinder Evertz

Dr. R. Evertz är kardiolog och arbetar heltid som elektrofysiolog vid Radboudumc, ett universitetssjukhus i Nederländerna. Han är medlem av Dutch Society of Cardiology och European Heart and Rhythm Association


Dr Deirdre Lane

Deirdre Lane, PhD, är föreläsare inom kardiovaskulär hälsa vid Birminghams universitet i Storbritannien. Hennes huvudsakliga intresse är förmaksflimmer, med särskilt fokus på patientutbildning och patienters uppfattningar om sjukdomen och antikoagulantiabehandlingen, och hur förmaksflimmer påverkar livskvalitet och känslomässigt välbefinnande.


Dr Christian Meyer

Christian Meyer, leg. läk., MA, är professor inom klinisk kardiologisk elektrofysiologi vid University Heart Center i Hamburg, där cirka 2 000 ablationsbehandlingar per år utförs för att behandla patienter med hjärtarytmi. Hans huvudsakliga kliniska och forskningsmässiga intresse är livsstilsrelaterade och interventionella möjligheter att främja hjärtrytmhälsa, särskilt hos patienter med strukturell hjärtsjukdom. Han ingår i den grupp som har utvecklat appen ”AFib Companion” för att främja egenmakt hos patienter med förmaksflimmer.


Dr Maria Grazia Bongiorni

Dr. Maria Grazia Bongiorni är docent i kardiologi och överläkare vid arytmologienheten på toraxavdelningen vid universitetsjukhuset i Pisa. Dr. Bongiorni är chef för ett internationellt remitteringscenter för ICD-, PM- och biventrikulära implantat, extraktion av transvenösa system och kateterablation. Hon är även en EHRA-medlem som har varit verksam i ett flertal kommittéer och tjänstgjort som ordförande för European Lead Extraction ConTRolled (ELECTRa) Registry.


Mellanie True Hills

Mellanie True Hills är en patient med förmaksflimmer, internationellt känd författare, grundare och vd för en icke vinstdrivande organisation och passionerad förespråkare för patienter. Hon är grundare av och vd för StopAfib.org, en global patientorganisation för förmaksflimmer vars mål är att befria världen från stroke.


Prof. Jean-Yves Le Heuzey

Professor Jean-Yves Le Heuzey är professor i kardiologi vid Georges Pompidou-sjukhuset, René Descartes-universitetet i Paris. Han är en arytmolog och hans huvudämne är förmaksflimmer, särskilt inom området farmakologiska behandlingar, antiarytmiska och antitrombotiska läkemedel. Professor Le Heuzey är före detta ordförande för franska kardiologsällskapet (ordförandeskapet 2016–2017). Han har hållit över 450 föreläsningar, inklusive 160 för en internationell publik, och skrivit nära 250 artiklar.


Dr Mark Earley

Dr. Earley är en erfaren elektrofysiolog baserad vid Barts Heart Center, St Bartholomew-sjukhuset i London. Han har ett särskilt kliniskt och forskningsmässigt intresse för kartläggning och ablation av förmaksflimmer. Han är del av den grupp som utvecklade appen AF Companion för att hjälpa AF-patienter att avgöra vilken behandling som passar dem bäst.


Prof. Richard Schilling

Professor Schilling har etablerat forskningsprogrammet för arytmi vid St Bartholomew's Hospital. Han driver en välbesökt klinisk praktik som specialiserar sig på interventionell ablation för komplex arytmi. Han var del av gruppen som ledde den framgångsrika sammanslagningen av Heart Hospitals och Bart Trusts kardiovaskulära enheter för att bilda Storbritanniens största hjärt-kärlcenter. Han tjänstgör för närvarande som klinisk direktör för strategisk och kommersiell verksamhet vid Barts Hospital. Han är medicinsk direktör för Arrhythmia Alliance och Atrial Fibrillation Association, två internationella välgörenhetsorganisationer som stöder patienter med hjärtrytmproblematik genom utbildning och påverkan på offentlig politik.


Dr Natasja de Groot

Prof. och dr Natasja MS de Groot är verksam som kardiolog och elektrofysiolog vid Erasmus Medical Center i Rotterdam, Nederländerna. Hon är direktör för laboratoriet för translationell elektrofysiologi och huvudforskare vid Academic Center of Excellence of Atrial Fibrillation och Medical Delta Cardiac Arrhythmia Lab. Tillsammans med prof. och dr B. Brundel har hon grundat Atrial Fibrillation Innovation Platform, en stiftelse med syfte att skapa forskningsprojekt i samarbete med patienter.


Christian Elsner

Christian Elsner är leg. läk. och har studerat företagsekonomi och humanmedicin i Leipzig och Chicago. Han har publicerat fler än 100 vetenskapliga artiklar inom hälsoekonomi och e-hälsa. Elsner har under drygt 15 år innehaft olika chefspositioner och är CFO och styrelsemedlem vid universitetskliniken i Mainz, Tyskland.


Översättningen av denna webbplats för patienter har granskats av:

  • Frankrike: Groupe de travail de Rythmologie et stimulation cardiaque – prof. Jacques Mansourati och dr Jérôme Taieb
  • Italien: Associazione Italiana Aritmologia e Cardiostimolazione (AIAC) – dr Renato Ricci
  • Spanien: Sociedad Espanola de Cardiologia/Seccion de Electrofisiologia y Arritmias – prof. José M Guerra Ramos
  • Tyskland: Tyska arbetsgruppen för cellelektrofysiologi – prof. Niels Voigt
  • Portugal: Associação Portuguesa de Arritmologia, Pacing e Electrofisiologia (APAPE) – prof. Mario M. Oliveira
  • Sverige: Arbetsgruppen för arytmi – dr Dritan Poci
  • Ryssland: Ryska arytmiföreningen för klinisk elektrofysiologi, arytmologi och hjärtstillestånd – dr Vladislav Kuptsov
  • Polen: Sekcja Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – prof. Maciej Sterlinsk

Konsult för vetenskaplig noggrannhet:

  • Prof. Fiorenzo Gaita

Webbplatsförvaltning:

  • European Society of Cardiologys webbavdelning