In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.

Objawy podmiotowe i przedmiotowe Afib

Objawy podmiotowe i przedmiotowe Afib

Objawy podmiotowe i przedmiotowe Afib

JAKIE SĄ OBJAWY PRZEDMIOTOWE I PODMIOTOWE MIGOTANIA PRZEDSIONKÓW? 

U niektórych pacjentów migotanie przedsionków przebiega bezobjawowo. Natomiast najczęściej występującymi objawami migotania przedsionków są palpitacje (uczucie trzepotania w klatce piersiowej). Inne często zgłaszane przez osoby z migotaniem przedsionków objawy to zadyszka, zmęczenie, ból w klatce piersiowej, znużenie, zawroty głowy, a nawet utrata przytomności (omdlenie). Nie do końca znane są przyczyny, dlaczego u niektórych pacjentów migotanie przedsionków przebiega bezobjawowo, a u innych objawowo. Wielu pacjentów doświadcza przyśpieszonego tętna. Natomiast u niektórych pacjentów objawy pojawiają się nawet wówczas, gdy ich tętno nie jest przyśpieszone. U niektórych chorych, jeśli w czasie migotania przedsionków serce bije zbyt wolno może to powodować objawy.

Nieregularne tętno (zwykle diagnozowane podczas badania fizykalnego poprzez osłuchanie klatki piersiowej stetoskopem) stanowi najbardziej powszechnie występujący objaw migotania przedsionków.

Tabela 1. 

Typowe przedmiotowe i podmiotowe objawy migotania przedsionków

Nieregularny puls

Palpitacje

Zadyszka

Przemęczenie lub brak energii

Zawroty głowy lub dezorientacja

Zawroty głowy lub omdlenia

Lęk lub niepokój

Dyskomfort lub ból w klatce piersiowej

Utrata przytomności

KIEDY NALEŻY NATYCHMIAST ZASIĘGNĄĆ POMOCY LEKARSKIEJ?

Niektórzy pacjenci z migotaniem przedsionków doświadczają nieprzyjemnych objawów wywołujących bardzo złe samopoczucie, w szczególności odnosi się to do pacjentów, u których epizody migotania pojawiają się i znikają (tzw. napadowe migotanie przedsionków). W razie wystąpienia któregokolwiek lub wszystkich z wyżej wymienionych objawów należy natychmiast udać się do szpitala.

CZY MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW JEST NIEBEZPIECZNE? 

Migotanie przedsionków samo w sobie nie stanowi bezpośredniego ani natychmiastowego zagrożenia dla życia. Wielu pacjentów z arytmią serca żyje przez dziesiątki lat. Migotanie przedsionków może jednak prowadzić do poważnych powikłań takich jak:

  • Udar
  • Niewydolność serca

Udar

Najczęstszym i najpoważniejszym powikłaniem migotania przedsionków jest udar mózgu. Występuje on w przybliżeniu u 1 na 20 pacjentów z migotaniem przedsionków rocznie. Osoby z migotaniem przedsionków są 5 razy bardziej narażone na ryzyko udaru w porównaniu z osobami w tym samym wieku i tej samej płci, u których migotanie nie występuje.

Zasadniczo do udaru może dojść z dwóch głównych powodów: naczynie krwionośne w mózgu staje się niedrożne (co powoduje odcięcie dopływu krwi i dochodzi do udaru niedokrwiennego) lub zaczyna krwawić (udar krwotoczny). Udary niedokrwienne występują częściej niż udary krwotoczne.

artykuł1migotanie przedsionków a udar mózgu

DLACZEGO MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW POWODUJE UDAR?

Zazwyczaj dochodzi do powstania zakrzepu w uszku lewego przedsionka na skutek ograniczonego przepływu krwi w tym miejscu. Jest to skutkiem zaburzenia aktywności elektrycznej przedsionków, które prowadzi do ich nieprawidłowych skurczów. W rezultacie dochodzi do sklejenia się krwinek i zwiększenia ryzyka zakrzepów. Następnie zakrzepy mogą przedostawać się do krwiobiegu i powodować zator (niedrożność) tętnic. Jeśli niedrożność pojawia się w tętnicy zaopatrującej mózg w krew, wtedy mamy do czynienia z udarem.

JAKIE SĄ OBJAWY PRZEDMIOTOWE I PODMIOTOWE UDARU?

Nasilenie i rodzaj objawów udaru zależą od obszaru mózgu objętego udarem. Im większy zakrzep oraz im większa niedrożna tętnica, tym bardziej katastrofalne mogą być skutki udaru. W przypadku odłączenia się bardzo niewielkich zakrzepów od głównego zakrzepu w sercu, może dojść do mini udaru (zwanego przemijającym atakiem niedokrwiennym (TIA), którego objawy ustępują w ciągu doby.

W poniższych tabelach przedstawiamy najbardziej typowe przedmiotowe i podmiotowe objawy udaru. W razie wystąpienia jednego (lub więcej) z nich należy natychmiast zasięgnąć pomocy lekarskiej, nawet jeśli objawy są łagodne lub ustępują po kilku minutach:

Tabela 2.

Typowe przedmiotowe i podmiotowe objawy udaru mózgu

Drętwienie lub osłabienie mięśni twarzy, ręki lub nogi, zwłaszcza jednostronnie.

Asymetria twarzy lub opadanie kącika ust.

Dezorientacja lub problem ze zrozumieniem innych osób.

Nietypowe uczucie po jednej stronie ciała.

Zaburzenia mowy (niewyraźna mowa, nieumiejętność powtórzenia prostego zdania).

Zaburzenie połykania.

Zaburzenie widzenia w jednym lub obydwu oczach (lub nagła ślepota).

Zaburzenia chodzenia lub utrata równowagi bądź koordynacji.

Silne zawroty głowy.

Silny ból głowy z niewiadomej przyczyny.

Tabela 3.

Rozpoznaj udar: FAST

Asymetria twarzy (face) – czy jedna strona twarzy opada lub jest zdrętwiała? Czy pacjent potrafi się uśmiechnąć?

Słabość ręki (arm) – czy jedna ręka jest osłabiona lub zdrętwiała? Czy badana osoba potrafi unieść obydwie ręce? Czy jedna ręka opada?

Zaburzenie mowy (speech) – czy badana osoba mówi niewyraźnie? Czy badana osoba mówi zrozumiale lub czy trudno jest ją zrozumieć? Czy badana osoba potrafi powtórzyć proste zdanie, np. niebo jest niebieskie?

Czas (time) na wezwanie pogotowia – jeśli zauważysz u badanej osoby którekolwiek z opisanych objawów, nawet jeśli ustępują, wezwij pogotowie i zapewnij jej natychmiastowy transport do szpitala.

NIEWYDOLNOŚĆ SERCA

Przewlekłe migotanie przedsionków zwiększa ryzyko rozwoju niewydolności serca, do której dochodzi, gdy serce przestaje pompować wystarczającą ilości krwi do narządów i tkanek. Pomimo tego, że migotanie przedsionków może prowadzić do niewydolności serca, ryzyko wystąpienia migotania przedsionków u pacjentów, u których niewydolność serca pojawiła się z innych przyczyn jest wyższe. Z tego względu czasami trudno ustalić, które z tych schorzeń wystąpiło u chorego jako pierwsze. Nie u wszystkich osób z migotaniem przedsionków dojdzie do niewydolności serca.