In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.

Informacje o EHRA/ESC

Informacje o EHRA/ESC

Informacje o EHRA/ESC

Informacje o witrynie afibmatters.org

Witryna Afibmatters.org została opracowana pod kierunkiem Europejskiego Stowarzyszenia Rytmu Serca (EHRA), wchodzącego w skład Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC). Celem witryny jest zapewnianie przejrzystych i rzetelnych informacji oraz praktycznych porad osobom z migotaniem przedsionków, ich rodzinom i opiekunom. Poszerzając zakres wiedzy i zrozumienia na temat migotania przedsionków mamy nadzieję, iż umożliwimy osobom z migotaniem przedsionków skuteczniej monitorować stan ich zdrowia, aby żyły dłużej i aktywniej.

Informacje i porady zamieszczone na niniejszej witrynie stanowią uzupełnienie wiedzy na temat opieki oraz pomocy zapewnianej przez lekarza lub innego specjalisty opieki zdrowotnej. Informacje zamieszczone na niniejszej witrynie nie zastępują opieki medycznej.

W przypadku jakichkolwiek komentarzy lub pytań prosimy o kontakt z nami.

Informacje o Europejskim Stowarzyszeniu Rytmu Serca (EHRA)

Europejskie Stowarzyszenie Rytmu Serca (EHRA) wchodzi w skład Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC). Stowarzyszenie rozpoczęło swoją oficjalną działalność w 2003 roku i zrzesza ponad 2000 kardiologów oraz innych specjalistów.

Misją EHRA jest poprawa jakości życia i zmniejszenie liczby przypadków nagłych zgonów sercowych poprzez ograniczenie skutków zaburzeń rytmu serca.

Więcej informacji o EHRA można znaleźć na oficjalnej witrynie ESC.

Informacje o Europejskim Towarzystwie Kardiologicznym (ESC)

Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC) reprezentuje ponad 95 tys. specjalistów z dziedziny kardiologii, przede wszystkim z Europy i basenu Morza Śródziemnego, lecz także z innych regionów świata. Jego misją jest redukcja chorób układu krążenia.

ESC realizuje tę misję drogą licznych inicjatyw naukowych i edukacyjnych, takich jak koordynowanie wytycznych dotyczących praktyk klinicznych, organizowanie kursów oraz inicjatyw edukacyjnych, ogólnoeuropejskich badań obejmujących konkretne obszary występowania chorób, a także organizowanie Kongresu ESC (największego dorocznego kongresu medycznego w Europie).

Więcej informacji o ESC można znaleźć na oficjalnej jego witrynie.